1. bookVolume 209 (2017): Edizione 2 (June 2017)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2720-4286
Prima pubblicazione
30 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

New Proposal Concerned with Displaying Underwater Vehicle Parameters

Pubblicato online: 30 Jun 2017
Volume & Edizione: Volume 209 (2017) - Edizione 2 (June 2017)
Pagine: 61 - 74
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2720-4286
Prima pubblicazione
30 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

[1] Bessa W. M., Dutra M. S., Kreuzer E., Depth control of remotely operated underwater vehicles using an adaptive fuzzy sliding mode controller, ‘Robotics and Autonomous Systems’, 2008, Vol. 56, Issue 8, pp. 670-677.10.1016/j.robot.2007.11.004Search in Google Scholar

[2] Jurczyk K., Projekt wizualizacji danych pomiarowych z pojazdu podwodnego w oparciu o środowisko Labview, Thesis the first degree-engineering, Gdynia 2015 [A Proposal for Measurement Data from an Underwater Vehicle based on the LabView Environment - available in Polish].Search in Google Scholar

[3] Leszczyk D., Projekt miniaturowego systemu sterowania kamerą, Gdynia 2013 [A design of a miniature system for camera control - available in Polish].Search in Google Scholar

[4] Sroka M., Ściegienka P., Babiarz A., Jaskot K., Prototyp bezzałogowego pojazdu podwodnego - układ stabilizacji i utrzymania ruchu, ‘Przegląd Elektrotechniczny’, 2013, No. 9 [A Prototype of an unmanned underwater vehicle - stabilization and movement maintenance set - available in Polish].Search in Google Scholar

[5] Straszewski, P., Żegluga podwodna i penetracja morskich głębin - historia, zastosowanie w gospodarce, przyszłość, Thesis the first degree-engineering, Gdynia 2006 [Underwater sailing and penetration of sea depths - history, use in economy, future - available in Polish].Search in Google Scholar

[6] Szaj W., Podstawy programowania w LabView, ‘Elektronika Praktyczna’, 2013, No. 4 [Fundamentals of programming - available in Polish].Search in Google Scholar

[7] Tariov A., Kruszko S., Bezzałogowe pojazdy stan obecny, potencjał biznesowy, perspektywy rozwoju, ‘Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania’, 2011, Vol. 52, No. 10, pp. 148-156, [Unmanned vehicles - present state, business potential, development prospects - available in Polish].Search in Google Scholar

[8] Tłaczała W., Środowisko LabView w eksperymencie wspomaganym komputerowo, WNT, Warszawa 2002 [LabView environment in a computer-supported experiment - available in Polish].Search in Google Scholar

[9] LBV200-4 Operator Manual, SeaBotix Inc. Users, 2009.Search in Google Scholar

[10] VideoRay Pro4 Operator Manual, Videoray LLC, 2010.Search in Google Scholar

[11] http://www.ppoz.pl/zajrzyj-do-srodka/technika/702-podwodne-roboty [access 24.05.2017].Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo