1. bookVolume 61 (2012): Edizione 3 (December 2012)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Preliminary studies on the bryoflora of the Narwiański National Park (NE Poland)

Pubblicato online: 17 Apr 2013
Volume & Edizione: Volume 61 (2012) - Edizione 3 (December 2012)
Pagine: 265 - 271
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese

Anonymus (2012): Rozporządzenie Ministra Środowiska z 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej 0 (2012), 81.Search in Google Scholar

Bednarek-Ochyra H. (1995): Rodzaj Racomitrium (Musci, Grimmiaceae) w Polsce: taksonomia, ekologia i fitogeografia. - Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 2: 3-307.Search in Google Scholar

Düll R. (1994a): Deutschlands Moose. 2 Teil. Grimiales-Orthotrichales. IDH Verl., Bad Münstereifel- Ohlerath. Search in Google Scholar

− (1994b): Deutschlands Moose. 3 Teil. Orthotrichales: Hedwigiaceae - Hypnobryales: Hypnaceae. IDH Verlag, Bad Münstereifel - Ohlerath.Search in Google Scholar

Düll R. & Meinunger L. (1989): Deutschlands Moose. Die Verbreitung der deutschen Moose in der BR Deutschland und in der DDR, ihre Höhenverbreitung, ihre Arealtypen, sowie Angaben zum Rückgang der Arten. 1 Teil. IDH Verlag, Bad Münstereifel - Ohlerath.Search in Google Scholar

Ochyra R. & Szmajda P. (1981): La cartographie bryologique en Pologne. In: J. Szweykowski (ed.), New perspectives in bryotaxonomy and bryogeography. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Biologia 20: 105-110.Search in Google Scholar

Ochyra R., Szmajda P., Bocheński W. & Karczmarz K. (1988): M. 439. Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv. In: Z. Tobolewski & T. Woj ter ski (eds), Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Series V. Mosses (Musci). 4: 19-25 + 1 map. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa - Poznań.Search in Google Scholar

Ochyra R., Żarnowiec J. & Bednar ek-Ochyr a H. (2003): Census catalogue of Polish mosses. Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Stebel A. (2012): Mszaki Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. In: J. M. Matuszkiewicz (ed.), Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa. Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Charzykowy, p. 270-315.Search in Google Scholar

Stebel A., Fojcik B. & Ochyr a R. 2008. Mszaki Ojcowskiego Parku Narodowego. In: A. Klasa & J. Partyka (eds), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, p. 301-316.Search in Google Scholar

Wierzcholska S., Plášek V. & Krzysztof iak A. 2010. Mszaki (Bryophyta). In: L. Krzysztofiak (ed.), Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryopyta Wigierskiego Parku Narodowego. Stowarzyszeie „Człowiek i Przyroda”, Suwałki.Search in Google Scholar

Żarnowiec J., Stebel A. & Ochyra R. (2004): Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red-list of mosses in Poland. In: A. Stebel , R. Ochyr a (eds), Bryological studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań, p. 9-28.Search in Google Scholar

Narwiański National Park (Poland) - http://www.npn.pl/narwianski-park-narodowySearch in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo