1. bookVolume 61 (2012): Edizione 3 (December 2012)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Distribution of the moss Diphyscium foliosum (Bryophyta, Diphysciaceae) in the Polish Carpathians

Pubblicato online: 17 Apr 2013
Volume & Edizione: Volume 61 (2012) - Edizione 3 (December 2012)
Pagine: 237 - 244
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese

Armata L. (2005): A contribution to the bryoflora of the Pogórze Dynowskie Foothills (Western Carpathians). - Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska. Sect. C 60: 101-111.Search in Google Scholar

− (2008): A contribution to the moss flora of the eastern part of the Polish Carpathians. In: A. Stebel , R. Ochyra (eds.), Bryophytes of the Western Carpathians, Sorus, Poznań, p. 169-178.Search in Google Scholar

Chałubiński T. (1886): Enumeratio muscorum frondosorum tatrensium, hususque cognitorum. - Pamiętnik Fizyjograficzny, Dział 3 (Botanika i Zoologija) 6: i-viii + 1-207 + 1 pl.Search in Google Scholar

Frey W. , Fr ahm J . -P. , Fischer E. , Lobin W. (2006): The Liverworts, Mosses and Ferns in Europe. Harley Books, 512 pp.10.1163/9789004475434Search in Google Scholar

Karczmarz K. (1987): Flora mszaków Beskidu Niskiego. - Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska - Sect. C 62: 111-135.Search in Google Scholar

Karczmarz K.& Mickiewicz J . (1971): Musci Europaei Orientalis Exsiccati. Fasc. II (51-100). Lublin, p. 1-15.Search in Google Scholar

Krupa J . (1879): Stosunki florystyczne dorzecza Soły. - Sprawozdania Komisji Fizyjograficznej Akademii Umiejętności 13: 146-182. Search in Google Scholar

− (1882): Zapiski bryjologiczne. - Sprawozdania Komisji Fizyjograficznej Akademii Umiejętności 16: 170-204. Search in Google Scholar

− (1888): Zapiski bryjologiczne z Tatr i Przedtatrza. - Sprawozdania Komisji Fizyjograficznej Akademii Umiejętności 21: 65-94.Search in Google Scholar

Kuc M. (1963): Nowe stanowiska Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. et DC. w Karpatach. - Fragmenta Floristica et Geobotanica 9(2): 283-284.Search in Google Scholar

Lisowski S. (1955): Bryotheca Polonica. Fasc. IV. Nr 126-150. Musci in montibus „Bieszczady Zachodnie” collecti. Academia Scientiarum Poloniae, Posnaniae, p. 1-9. Search in Google Scholar

− (1956): Mchy Bieszczadów Zachodnich. - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Biologicznej 17(3): 1-93.Search in Google Scholar

Lisowski S. & Kornaś J . (1966): Mchy Gorców. - Fragmenta Floristica et Geobotanica 12(1): 41-114.Search in Google Scholar

Mamczarz H. (1971): Mszaki rezerwatu leśnego Baniska w Beskidzie Sądeckim. - Ochrona Przyrody 36: 171-187. Search in Google Scholar

− (1977): Brioflora i zbiorowiska mszaków Beskidu Sądeckiego. Część I. Brioflora Beskidu Sądeckiego. - Monographiae Botanicae 54: 1-157.Search in Google Scholar

Myczkowski S. & Grabski S. (1962): Zbiorowiska leśne doliny Czarnej Wody w Beskidzie Sądeckim. - Roczniki Nauk Rolniczych, Seria D, 96: 149-191.Search in Google Scholar

Ochyra R. (1976): Materiały do brioflory południowej Polski. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 432, Prace Botaniczne 4: 107-125.Search in Google Scholar

Ochyra R. , Bednarek-Ochyr a H. & Szmajda P. (1990): M. 640. Diphyscium foliosum (Hedw.) Mohr. In: R. Ochyr a, P. Szmajda (eds), Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Series V. Mosses (Musci). 5. W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences, Kraków and Adam Mickiewicz University, Poznań, p. 47-52 + 1 map.Search in Google Scholar

Ochyra R. & Ci s ło G. (1999): Mchy w zielniku Tytusa Chałubińskiego w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem. - Polish Botanical Studies. Guidebook Series, 22: 1-178.Search in Google Scholar

Ochyra R. & Szmajda P. (1981): La cartographie bryologique en Pologne. In: J . Szweykowski (ed.), New perspectives in bryotaxonomy and bryogeography. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Seria Biologia 20: 105-110.Search in Google Scholar

Rehman A. (1865): Versuch einer Aufzählung der Laubmoose von Westgalizien. - Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 15: 461-484.Search in Google Scholar

Stebel A. (1999): Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych mchów w Beskidach Zachodnich i na Pogórzu Zachodniobeskidzkim (Karpaty Zachodnie). - Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica 6: 203-210. Search in Google Scholar

− (2000): Materiały do flory mchów masywu Babiej Góry (Karpaty Zachodnie). - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 19(3): 43-54. Search in Google Scholar

− (2003a): Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. Fasciculus XXXVIII (No. 1151-1200). Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, p. 1-12. Search in Google Scholar

− (2003b): Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. Fasciculus XLI (No. 1301-1350). Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, p. 1-12. Search in Google Scholar

− (2004): A contribution to the bryoflora of the western part of the Carpathian Foothills. In: A. Stebel , R.Search in Google Scholar

Ochyra (eds), Bryological Studies in the Western Carpathians, Sorus, Poznań, p. 135-145. Search in Google Scholar

− (2006): The mosses of the Beskidy Zachodnie as a paradigm of biological and environmental changes in the flora of the Polish Western Carpathians. Habilitation Thesis No. 17/2006. Medical University of Silesia in Katowice and Sorus, Katowice-Poznań, 347 pp. Search in Google Scholar

− (2008): Mosses of the Kotlina Żywiecka Basin (Western Carpathians). In: A. Stebel, R. Ochyra (eds.), Bryophytes of the Western Carpathians, Sorus, Poznań, p. 11-74.Search in Google Scholar

− (2010): Mosses of the Beskid Mały Range (Western Carpathians). - Materiały Opracowania. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 11: 1-142Search in Google Scholar

Stebel A. , Ochyra R. , Stuchl ik L. & Parusel J .B. (2004): Mosses of the Polica Range (Polish Western Carpathians). Sorus, Poznań, 121 pp.Search in Google Scholar

Stebel A. & Stebel A.M. (1998): Materiały do brioflory Beskidu Małego i północnej części Kotliny Żywieckiej (Karpaty Zachodnie). - Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica 5: 217-236.Search in Google Scholar

Szafran B. (1954): Zapiski bryologiczne z Karpat Zachodnich (Beskidy, Tatry, Pieniny). - Fragmenta Floristica et Geobotanica 2(1): 143-167. Search in Google Scholar

− (1965): Mchy Beskidu Śląskiego i Małego. - Fragmenta Floristica et Geobotanica 11(4): 605-630. Search in Google Scholar

− (1968): Wykaz mchów zebranych w okolicach Przemyśla. - Fragmenta Floristica et Geobotanica 14(2): 237-239.Search in Google Scholar

Wacławska Z. (1957): Mchy dorzecza górnego Wisłoku. - Fragmenta Floristica et Geobotanica 3(1): 93-113.Search in Google Scholar

Wilczek R. (1936): Mchy zespołów leśnych Pogórza Cieszyńskiego. - Prace Biologiczne Śląskie 1: 79-112.Search in Google Scholar

Wiśniewski T. (1935): Mchy A. J. Żmudy w zbiorach Muzeum Fizjograficznego Polskiej Akademji Umiejętności. Część I. Zielnik Główny. - Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności 68/69: 39-63.Search in Google Scholar

Wojterski T. (1958): Bryotheca polonica. Fasc. XXXVIII. Nr 976-1000. Musci ex monte „Babia Góra” (Beskidi Alti). Academia Scientarum Poloniae, Posnaniae, p. 1-8.Search in Google Scholar

Żarnowiec J . , Jędrzejko K. , Stebel A. & Klama H. (1997): Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. Fasciculus XVI (No. 426-450). In: K. Jędrzejko (ed.), Mosses from southern Poland. Silesian School of Medicine in Katowice, Katowice, p. 31-36.Search in Google Scholar

Żarnowiec J . , Stebel A. & Ochyra R. (2004): Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red-list of mosses in Poland. In: A. Stebel , R. Ochyra (eds), Bryological studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań: 9-28.Search in Google Scholar

Żmuda A. J. (1912): Zapiski bryologiczne z powiatu wielickiego. - Kosmos (Lwów) 37: 109-117.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo