1. bookVolume 60 (2011): Edizione 1 (March 2011)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Recent occurrence of moss Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Kłodzko region (Central and Eastern Sudetes, SW Poland)

Pubblicato online: 14 Jul 2011
Volume & Edizione: Volume 60 (2011) - Edizione 1 (March 2011)
Pagine: 85 - 89
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese

Anonymous (2001): Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 roku w sprawie określenia listy gatunków roślin dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową ["Order of the Minister of the Environment on 11 September 2001 listing the wild plant species strictly and partly protected by law"]. (Dziennik Ustaw Nr 106, pozycja 1179, 2001) ["Official Gazette Announcing Current Legislation" No. 106, item 1179, 2001"].Search in Google Scholar

Berdowski W. (1979): Nowe stanowiska rzadszych gatunków mchów na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.- Acta Universitatis Wratislaviensis 304, Prace Botaniczne, 22: 3-18.Search in Google Scholar

Chachuła P. & Vončina G. (2010): The discovery of Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Bieszczady National Park.- Roczniki Bieszczadzkie, 18: 419-423.Search in Google Scholar

Cykowska B. (2008): New records of Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Polish Carpathians. In: Stebel A. & Ochyra R. (eds): Bryophytes of the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: pp. 251-255.Search in Google Scholar

Hill M. O., Bell N., Bruggeman-Nannenga M. A., et al. (2006): An annotated checklist of the mosses of Europe and Macaronesia.- Journal of Bryology, 28: 198-267.10.1179/174328206X119998Search in Google Scholar

Milde J. (1853): Ueber meine Excursionen im Sommer 1853.- Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur, 31: 164-168.Search in Google Scholar

Milde J. (1854): Bemerkungen über schlesische Cryptogamen.- Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur, 32: 64-71.Search in Google Scholar

Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H. (2003): Census catalogue of Polish mosses. In: Mirek Z. (ed.). Biodiversity of Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Philippe M. & Ochyra R. (2004): Occurrence of the moss Buxbaumia viridis (Bryopsida, Buxbaumiaceae) in the Tatras National Park (Poland). In: Stebel, A. & Ochyra R. (eds): Bryological studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań, pp. 29-36.Search in Google Scholar

Plášek V. & Vacínová I. (2001): Příspěvek k poznání ekologie a populační biologie mechu Buxbaumia viridis.- Časopis Slezského Zemského Muzea, Ser. A, 50: 11-19.Search in Google Scholar

Plášek V. (2001): Příspěvek k rozšíření mechu Buxbaumia viridis v Moravskoslezských Beskydech.- Časopis Slezského Zemského Muzea, Ser. A, 50: 1-3.Search in Google Scholar

Plášek V. (2004): The Moss Buxbaumia viridis (Bryopsida, Buxbaumiaceae) in the Czech part of the Western Carpathians - distribution and ekology. In: Stebel, A. & Ochyra R. (eds), Bryological studies in the Western Carpathians. Poznań: Sorus, pp. 37-44.Search in Google Scholar

Plášek V. (2006): Výskyt mechu Buxbaumia viridis v NPR Stužica (NP Poloniny).- Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 28: 57-59.Search in Google Scholar

Schumacker R. & Martiny P. (1995): Red Data Book of European bryophytes. Part. 2: Threatened bryophytes in Europe including Macaronesia. The European Committee for Conservation of Bryophytes, Trondheim: pp. 29-193.Search in Google Scholar

Smoczyk M. & Wierzcholska S. (2008): Wyniki badań botanicznych jako podstawa do rozszerzenia sieci obszarów Natura 2000 w zachodniej części Ziemi Kłodzkiej. In: Furmankiewicz M. & Mastalska-Cetera B. (eds), Problemy wdrażania sieci Natura 2000 na obszarze Sudetów. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Jelenia Góra. pp. 101-117.Search in Google Scholar

Stebel A. (2004): Buxbaumia viridis, Bezlist okrywowy. In: Sudnik-Wojcikowska, B. & Werblan-Jakubiec H. (eds): Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny ["Plant species. Handbook of habitats and species protection Natura 2000 - a guidebook"]. 9. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: pp. 29-32.Search in Google Scholar

Szmajda P., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R. (1991): M 639. Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl. In: Ochyra, R. & Szmajda P. (eds): Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Series V. Mosses (Musci). 7. W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences and Adam Mickiewicz University, Krakow - Poznań: pp. 47-52 + 1 map.Search in Google Scholar

Vončina G. (2008): The occurrence of Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Pieniny National Park (Poland). In: Stebel, A. & R. Ochyra (eds): Bryophytes of the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: pp. 243-250.Search in Google Scholar

Vončina G., Cykowska B., Chachuła P. (2011): Rediscovery of Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Tatras and Gorce in the Polish western Carpathians. In: Stebel A. & R. Ochyra (eds): Chorological studies in the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: (in press).Search in Google Scholar

Wierzcholska S. & Plášek V. (2006): The Bialskie Mts (Eastern Sudetes, Poland), an extraordinary bryological area.- Biodiversity Research and Conservation, 3-4: 369-372.Search in Google Scholar

Zmrhalová M. (2001): Přispěvek k rozšíření mechu Buxbaumia viridis (Mough. ex Lam. et DC.) Brid. ex Mough. et Nestl. v Hrubém Jeseníku, Rychlebských horách a na Králickém Sněžíku.- Časopis Slezského Zemského Muzea, Ser. A, 50 (supl.): 4-8.Search in Google Scholar

Żarnowiec J., Stebel A., Ochyra R. (2004): Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red-list of mosses in Poland. In: Stebel, A. & Ochyra R. (eds), Bryological studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań: pp. 9-28.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo