1. bookVolume 20 (2012): Edizione 2 (June 2012)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Prima pubblicazione
23 May 1993
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Implementation of a high-accuracy spatial network for measurements of steel constructions

Pubblicato online: 19 Jul 2012
Volume & Edizione: Volume 20 (2012) - Edizione 2 (June 2012)
Pagine: 13 - 18
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Prima pubblicazione
23 May 1993
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Böhm, J., Radouch, V., Hampacher, M., 1990: Teorie chyb a vyrovnávací počet (Theory of Errors and Adjustment Calculus). Prague: Geodetický a kartografický podnik Praha. ISBN 80-7011-056-2 (in Czech).Search in Google Scholar

Čepek, A., 2011: GNU Gama 1.11 - Adjustment in Geodetic Networks. Edition 1.11 [online]. [cit. 2012-02-23]. Available: http://www.gnu.org/software/gama/manual/index.htmlSearch in Google Scholar

ČSN ISO 17123-3, 2005: Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 3: Teodolity (Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments - Part 3: Theodolites). Prague: Český normalizační institut. 28 pp.Search in Google Scholar

ČSN ISO 17123-4, 2005. Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 4: Elektrooptické dálkoměry (Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments - Part 4: Electro-optical distance meters (EDM instruments)). Prague: Český normalizační institut. 24 pp.Search in Google Scholar

Štroner, M., 2010. Vývoj softwaru na plánování přesnosti geodetických měření PrecisPlanner 3D (Development of PresicPlanner 3D Software for Planning the Accuracy of Geodetic Measurements). In: Stavební obzor. Vol. 19, No. 3, pp. 92-95. ISSN 1210-4027, (in Czech).Search in Google Scholar

Štroner, M., 2011. PrecisPlaner 3D [online]. [cit. 2011-07-04]. Available: http://sgeo.fsv.cvut.cz/~stroner/PPlanner/index.htmlSearch in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo