Accesso libero

Deficiencies of business processes in health-care institutions: a case of ophthalmology outpatient clinic

INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

Namen: Razumevanje poslovnih procesov je ključni element pri prenovi poslovanja. Kljub temu pa mu v praksi slovenskega zdravstva namenjamo premalo pozornosti. Namen raziskave je pokazati, da je s pomočjo ustreznega popisa poslovnih procesov mogoče prepoznati neučinkovite elemente, ki povzročajo nevidne izgube v poslovanju.

Metode: Uporabili smo so metodo pregleda literature, metodo opazovanja, metodo intervjuja in metodo modeliranja procesov ter v konkretni okulistični ambulanti popisali ključne poslovne procese s pomočjo dogodkovno vodenih procesnih verig ter ugotavljali pomanjkljivosti.

Rezultati: Zaradi pomanjkljivosti v poslovnih procesih v konkretni okulistični ambulanti z dvema zaposlenima neracionalno izrabijo približno 25,5 ur delovnega časa na mesec (15,2 % celotnega delovnega časa na enega zaposlenega).

Zaključek: Na podlagi ugotovitve, da so tolikšne pomanjkljivosti prisotne že v manjši zdravstveni organizaciji z dvema zaposlenima, lahko pričakujemo, da njihov obseg v kompleksnejših organizacijah še bistveno večji. Vodstvom zdravstvenih organizacij priporočamo, da omenjeni problematiki posvetijo posebno pozornost ter izvedejo popis in optimizacijo poslovnih procesov. Omenjene dejavnosti je potrebno izvesti pred uvedbo ali prenovo informacijskega sistema.

eISSN:
1854-2476
ISSN:
0351-0026
Lingua:
Inglese
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Medicine, Clinical Medicine, Hygiene and Environmental Medicine