1. bookVolume 6 (2007): Edizione 1 (July 2007)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1854-9829
ISSN
1581-4661
Prima pubblicazione
10 Jul 2007
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Palynologic and Lithostratigraphic Research of Lacustrine, Marsh and Fluvial Quaternary Deposits in Rašica Dolina and Mišja Dolina, and on Radensko Polje

Pubblicato online: 10 Jul 2007
Volume & Edizione: Volume 6 (2007) - Edizione 1 (July 2007)
Pagine: 91 - 101
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1854-9829
ISSN
1581-4661
Prima pubblicazione
10 Jul 2007
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

Buser, S. 1969: Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000, list Ribnica. Zvezni geološki zavod, Beograd.Search in Google Scholar

Buser, S. 1974: Tolmač lista Ribnica L 33-78. Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000. Zvezni geološki zavod, Beograd, 60 pp.Search in Google Scholar

Culiberg, M. 1991: Late Glacial Vegetation in Slovenia. Dela SAZU 29(10): 1-52. Ljubljana.Search in Google Scholar

Dozet, S. 1982: Kočevsko ribniška ilovica. Rud.-met. zbornik 29(4): 269-280. Ljubljana.Search in Google Scholar

Dozet, S. 1985: Geološke razmere na območju rudišča Pleše in v širši okolici. Rud.-met. zbornik 32 (1/2): 27-49. Ljubljana.Search in Google Scholar

Dozet, S. & Culiberg, M. 2005: Results of pollen and lithostratigraphic analysis of Quaternary deposits in Grosuplje Polje area. Hacquetia 4 (2): 201-207. Ljubljana.Search in Google Scholar

Dunham, R. J. 1962: Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In: HAM. W.E. (Ed.): Classification of carbonate rocks. AAPG, Mem. 1, 108-121. Tulsa.10.1306/M1357Search in Google Scholar

Faegri, K. & Iversen, J. 1992: Textbook of Pollen Analysis. 4th Edition. John Wiley & Sons. Chichester.Search in Google Scholar

Folk, R. 1959: Practical petrographic classification of limestones. Bull. Am. Ass. Petrol. Geol. 43 (1): 2-38. Tulsa.10.1306/0BDA5C36-16BD-11D7-8645000102C1865DSearch in Google Scholar

Gregorič, V. 1969: Nastanek tal na triasnih dolomitih. Geologija 12: 201-230. LjubljanaSearch in Google Scholar

Hrovat, A. 1953: Kraška ilovica, njene značilnosti in vpliv na zgradbe. Državna založba Slovenije, Ljubljana, 190 pp.Search in Google Scholar

Kerčmar, D. 1961: Poročilo o geološkem kartiranju ozemlja med Grosupljem, Velikimi Laščami, Dobrepoljem in Višnjo goro. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana, 60 pp.Search in Google Scholar

Kossmat, F. 1905: Über die tektonische Stehlung der Leibacher Ebene. Verh. D. geol. R.-A. Wien: 71-85.Search in Google Scholar

Kossmat, F. 1906: Das Gebiet zwischen dem Karst und dem Zuge der Julishen Alpen. Jb.d. geol. R.-A: 259-276. Wien.Search in Google Scholar

Lipold, M. V. 1858: Die Eisensteinführenden Diluvial-Lehme in Unter-Krain. Jb. Geol. R.-A. 9 (2): 246-257. Wien.Search in Google Scholar

Lipold, M. V. & Stache, G. 1859: Manuskriptna geološka karta Višnja gora - Cerknica 1:75 000, Wien.Search in Google Scholar

Melik, A. 1955: Kraška polja Slovenije v pleistocenu. Razprave 4. razr. SAZU 7 (19): 51-54. Ljubljana.Search in Google Scholar

Melik, A. 1959: Slovenija. Geografski opis. II. opis slovenskih pokrajin, 3. zvez., Posavska Slovenija. Slovenska matica, Ljubljana. 595 pp.Search in Google Scholar

Meze, D. 1977: Prispevek k hidrogeologiji Radenskega polja. Geogr. vestnik 49: 157-164. Ljubljana.Search in Google Scholar

Meze, D., Lovrenčak, F. & Šercelj, A. 1981: Poplavna področja v Grosupeljski kotlini. Geogr. zbornik 20 (1980): 36-59. Ljubljana.Search in Google Scholar

Pettijohn, F. J. 1975: Sedimentary rocks. Harper and Row, New York, 628 pp.Search in Google Scholar

Radinja, D., Šifrer, M., Lovrenčak, F., Kolbezen, M. & Natek, M. 1974: Geografsko proučevanje poplavnih področij v Sloveniji. Geogr. vestnik 46: 131-146. Ljubljana.Search in Google Scholar

Rakovec, I. 1956a: Razvoj pleistocena na Slovenskem. Prvi jugosl. geol. kongres 1: 60-71. Ljubljana.Search in Google Scholar

Rakovec, I. 1956b: Pregled tektonske zgradbe Slovenije. Prvi jugosl. geol. kongr.: 73-83. LjubljanaSearch in Google Scholar

Šercelj, A. 1962: O kvartarni vegetaciji na Slovenskem. Geologija 7: 25-34. LjubljanaSearch in Google Scholar

Šercelj, A. 1966: Pelodne analize pleistocenskih in holocenskih sedimentov Ljubljanskega Barja. Razprave 4. razr. SAZU 9: 431-472. Ljubljana.Search in Google Scholar

Šercelj, A. 1970: Würmska vegetacija in klima v Sloveniji. Razprave 4. razr. SAZU 7: 211-249. LjubljanaSearch in Google Scholar

Šercelj, A. & Dozet, S. 1982: Prispevek k kronostratigrafiji, premoških, pliokvartarnih in kvartarnih usedlin v kočevski kotlini in okolici. Rud.- met. zbornik 29 (2-3): 111-120. Ljubljana.Search in Google Scholar

Šifrer, M. 1967: Kvartarni razvoj doline Rašice in Dobrega polja. Geogr. zbornik SAZU 10: 273-305. Ljubljana.Search in Google Scholar

Tancik, R. 1959: Pedološke značilnosti Ribniške in Kočevske doline. Geologija 5: 98-116. Ljubljana.Search in Google Scholar

Žurga, P. J. 1938: Nekoliko iz geologije Dolenjske. V knjigi Dolenjska. Izdala in založila Tiskarna Merkur Ljubljana: 5-26.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD