1. bookVolume 6 (2007): Edition 1 (July 2007)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1854-9829
ISSN
1581-4661
Première parution
10 Jul 2007
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Palynologic and Lithostratigraphic Research of Lacustrine, Marsh and Fluvial Quaternary Deposits in Rašica Dolina and Mišja Dolina, and on Radensko Polje

Publié en ligne: 10 Jul 2007
Volume & Edition: Volume 6 (2007) - Edition 1 (July 2007)
Pages: 91 - 101
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1854-9829
ISSN
1581-4661
Première parution
10 Jul 2007
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

Buser, S. 1969: Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000, list Ribnica. Zvezni geološki zavod, Beograd.Search in Google Scholar

Buser, S. 1974: Tolmač lista Ribnica L 33-78. Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000. Zvezni geološki zavod, Beograd, 60 pp.Search in Google Scholar

Culiberg, M. 1991: Late Glacial Vegetation in Slovenia. Dela SAZU 29(10): 1-52. Ljubljana.Search in Google Scholar

Dozet, S. 1982: Kočevsko ribniška ilovica. Rud.-met. zbornik 29(4): 269-280. Ljubljana.Search in Google Scholar

Dozet, S. 1985: Geološke razmere na območju rudišča Pleše in v širši okolici. Rud.-met. zbornik 32 (1/2): 27-49. Ljubljana.Search in Google Scholar

Dozet, S. & Culiberg, M. 2005: Results of pollen and lithostratigraphic analysis of Quaternary deposits in Grosuplje Polje area. Hacquetia 4 (2): 201-207. Ljubljana.Search in Google Scholar

Dunham, R. J. 1962: Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In: HAM. W.E. (Ed.): Classification of carbonate rocks. AAPG, Mem. 1, 108-121. Tulsa.10.1306/M1357Search in Google Scholar

Faegri, K. & Iversen, J. 1992: Textbook of Pollen Analysis. 4th Edition. John Wiley & Sons. Chichester.Search in Google Scholar

Folk, R. 1959: Practical petrographic classification of limestones. Bull. Am. Ass. Petrol. Geol. 43 (1): 2-38. Tulsa.10.1306/0BDA5C36-16BD-11D7-8645000102C1865DSearch in Google Scholar

Gregorič, V. 1969: Nastanek tal na triasnih dolomitih. Geologija 12: 201-230. LjubljanaSearch in Google Scholar

Hrovat, A. 1953: Kraška ilovica, njene značilnosti in vpliv na zgradbe. Državna založba Slovenije, Ljubljana, 190 pp.Search in Google Scholar

Kerčmar, D. 1961: Poročilo o geološkem kartiranju ozemlja med Grosupljem, Velikimi Laščami, Dobrepoljem in Višnjo goro. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana, 60 pp.Search in Google Scholar

Kossmat, F. 1905: Über die tektonische Stehlung der Leibacher Ebene. Verh. D. geol. R.-A. Wien: 71-85.Search in Google Scholar

Kossmat, F. 1906: Das Gebiet zwischen dem Karst und dem Zuge der Julishen Alpen. Jb.d. geol. R.-A: 259-276. Wien.Search in Google Scholar

Lipold, M. V. 1858: Die Eisensteinführenden Diluvial-Lehme in Unter-Krain. Jb. Geol. R.-A. 9 (2): 246-257. Wien.Search in Google Scholar

Lipold, M. V. & Stache, G. 1859: Manuskriptna geološka karta Višnja gora - Cerknica 1:75 000, Wien.Search in Google Scholar

Melik, A. 1955: Kraška polja Slovenije v pleistocenu. Razprave 4. razr. SAZU 7 (19): 51-54. Ljubljana.Search in Google Scholar

Melik, A. 1959: Slovenija. Geografski opis. II. opis slovenskih pokrajin, 3. zvez., Posavska Slovenija. Slovenska matica, Ljubljana. 595 pp.Search in Google Scholar

Meze, D. 1977: Prispevek k hidrogeologiji Radenskega polja. Geogr. vestnik 49: 157-164. Ljubljana.Search in Google Scholar

Meze, D., Lovrenčak, F. & Šercelj, A. 1981: Poplavna področja v Grosupeljski kotlini. Geogr. zbornik 20 (1980): 36-59. Ljubljana.Search in Google Scholar

Pettijohn, F. J. 1975: Sedimentary rocks. Harper and Row, New York, 628 pp.Search in Google Scholar

Radinja, D., Šifrer, M., Lovrenčak, F., Kolbezen, M. & Natek, M. 1974: Geografsko proučevanje poplavnih področij v Sloveniji. Geogr. vestnik 46: 131-146. Ljubljana.Search in Google Scholar

Rakovec, I. 1956a: Razvoj pleistocena na Slovenskem. Prvi jugosl. geol. kongres 1: 60-71. Ljubljana.Search in Google Scholar

Rakovec, I. 1956b: Pregled tektonske zgradbe Slovenije. Prvi jugosl. geol. kongr.: 73-83. LjubljanaSearch in Google Scholar

Šercelj, A. 1962: O kvartarni vegetaciji na Slovenskem. Geologija 7: 25-34. LjubljanaSearch in Google Scholar

Šercelj, A. 1966: Pelodne analize pleistocenskih in holocenskih sedimentov Ljubljanskega Barja. Razprave 4. razr. SAZU 9: 431-472. Ljubljana.Search in Google Scholar

Šercelj, A. 1970: Würmska vegetacija in klima v Sloveniji. Razprave 4. razr. SAZU 7: 211-249. LjubljanaSearch in Google Scholar

Šercelj, A. & Dozet, S. 1982: Prispevek k kronostratigrafiji, premoških, pliokvartarnih in kvartarnih usedlin v kočevski kotlini in okolici. Rud.- met. zbornik 29 (2-3): 111-120. Ljubljana.Search in Google Scholar

Šifrer, M. 1967: Kvartarni razvoj doline Rašice in Dobrega polja. Geogr. zbornik SAZU 10: 273-305. Ljubljana.Search in Google Scholar

Tancik, R. 1959: Pedološke značilnosti Ribniške in Kočevske doline. Geologija 5: 98-116. Ljubljana.Search in Google Scholar

Žurga, P. J. 1938: Nekoliko iz geologije Dolenjske. V knjigi Dolenjska. Izdala in založila Tiskarna Merkur Ljubljana: 5-26.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo