1. bookVolume 217 (2019): Edizione 2 (June 2019)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2720-4286
Prima pubblicazione
30 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Polish Navy Shipbuilding Regulations — Example of Neglect and Lack of Awareness. Polemical Sketch

Pubblicato online: 28 Jun 2019
Volume & Edizione: Volume 217 (2019) - Edizione 2 (June 2019)
Pagine: 49 - 68
Ricevuto: 08 May 2018
Accettato: 10 Apr 2019
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2720-4286
Prima pubblicazione
30 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

[1] Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 141/MON z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.Urz. MON 2017, 149 [Decision of the Minister of National Defence No. 141/MON of 5 July 2017 regarding to the system of acquisition, utilizing and withdrawing military equipment of the Armed Forces of the Republic of Poland — available in Polish].Search in Google Scholar

[2] Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 72/MON z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2013, poz. 78 z poźn. zm. [Decision of the Ministry of National Defence No. 72/MON of March 25, 2015 regarding to the acquisition of military equipment and services for the Armed Forces of the Republic of Poland — available in Polish].Search in Google Scholar

[3] Instrukcja w sprawie zasad projektowania, budowy i odbiorów jednostek pływających Marynarki Wojennej PRL, sygn. Mar. Woj. 943/85 [Instruction on the principles of designing, construction and commissioning of naval ships of the Polish People’s Republic built in the Polish shipyards — available in Polish].Search in Google Scholar

[4] Przepisy kwalifikacji i budowy okrętów wojennych (OW), PRS S.A., Gdynia 2008 [Rules for the classification and construction of Naval Ships (NS), issued by the Polish Register of Shipping S.A. — available in English], [online], https://www.prs.pl/przepisy-i-wydawnictwaprs/przepisy-klasyfikacyjne.html [access 02.04.2018].Search in Google Scholar

[5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej, Dz.U. 1996, 94, 426 z poźn. zm. [Ordinance of the Council of Ministers of July 9, 1996 on the detailed scope of action of the Minister of National Defence — available in Polish].Search in Google Scholar

[6] Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2001, 45, 498 [Act of April 11, 2001 amending the act on the Border Guard and amending some other acts — available in Polish].Search in Google Scholar

[7] Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, t.j. Dz.U. 2017, 2149 [Act of December 14, 1995 on the Office of the Minister of National Defence — available in Polish].Search in Google Scholar

[8] Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, t.j. Dz.U. 2016, 281 [Act of August 18, 2011 on maritime safety — available in Polish].Search in Google Scholar

[9] Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków, Dz.U. 2000, 103, 1098 z późn. zm. [Act of October 26, 2000 on the Polish Register of Shipping S.A. — available in Polish].Search in Google Scholar

[10] Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim, Dz.U. 2006, 99, 693 z późn. zm., [Act of November 9, 2000 on maritime safety — available in Polish].Search in Google Scholar

[11] Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie uznania za obowiązujące w stosunku do jednostek pływających Straży Granicznej przepisów technicznych z zakresu budowy i wyposażenia statków wydanych przez polską instytucję klasyfikacyjną, Dz. Urz. MSWiA, Nr 3, poz. 8 [Ordinance No. 6 of the Minister of Internal Affairs and Administration of March 6, 2003 regarding the recognition of technical regulations in scope of the construction and equipment of ships issued by the Polish classification society — available in Polish].Search in Google Scholar

[12] http://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/37595-kormoran-odebrany-przez-marynarke-wojenna-rp [access 01.04.2018].Search in Google Scholar

[13] https://www.facebook.com/1442544729302079/photos/a.1997293240493889.1073741841.1442544729302079/1997293947160485/?type=3&theater [access 01.04.2018].Search in Google Scholar

[14] https://www.tvp.info/35289504/orp-kondor-opuszczenie-bandery?source=35289342 [access 01.04.2018].Search in Google Scholar

[15] www.3fo.wp.mil.pl/pl/16.html [access 01.04.2018].Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo