1. bookVolume 21 (2013): Edizione 4 (December 2013)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Prima pubblicazione
23 May 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Open Access

Assessment of Costs of Public Works

Pubblicato online: 29 Jan 2014
Volume & Edizione: Volume 21 (2013) - Edizione 4 (December 2013)
Pagine: 51 - 60
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Prima pubblicazione
23 May 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Bollová, G. - Ellingerová, H. - Brogyányiová, E. (2005) Expertízne posúdenie opodstatnenosti a primeranosti stavebných a celkových investičných nákladov verejnej práce „Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka“(Expert assessment of the relevance and adequacy of building and total investment costs of public works “Highway D1- Hričovské Podhradie - Lietavska Lúčka”) UNIKA Bratislava (in Slovak).Search in Google Scholar

Vážny, Ľ. - Štefány, P. (2011) Posudzovanie nákladovosti diaľničných stavieb( The assessment of highway structure costs), www.mot.sk (in Slovak).Search in Google Scholar

MDPT SR (2004) Analýza nákladovosti výstavby diaľnic v SR (Highway construction cost analysis in Slovakia) www.ndsas. sk, www.statistics.skwww.ndsas.sk, www.statistics (in Slovak).Search in Google Scholar

Materiál MDV a RR SR číslo 02239/2012/SZMV/z 17354 (2012) Rezortný rozvojový program verejných prác na roky 2013-2015(Ministerial development program of public works for the years 2013-2015) (in Slovak). Search in Google Scholar

Act No. 254/1998 on public works (based on Act No. 260/2007).Search in Google Scholar

Decree No. Vyhláška č. 83/2008 83/2008.Search in Google Scholar

Internet sources:Search in Google Scholar

www.government.gov.sk.com Search in Google Scholar

www.ndsas.sk Search in Google Scholar

www.statistics.skSearch in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo