1. bookVolumen 21 (2013): Edición 4 (December 2013)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Primera edición
23 May 2011
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Assessment of Costs of Public Works

Publicado en línea: 29 Jan 2014
Volumen & Edición: Volumen 21 (2013) - Edición 4 (December 2013)
Páginas: 51 - 60
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Primera edición
23 May 2011
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Bollová, G. - Ellingerová, H. - Brogyányiová, E. (2005) Expertízne posúdenie opodstatnenosti a primeranosti stavebných a celkových investičných nákladov verejnej práce „Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka“(Expert assessment of the relevance and adequacy of building and total investment costs of public works “Highway D1- Hričovské Podhradie - Lietavska Lúčka”) UNIKA Bratislava (in Slovak).Search in Google Scholar

Vážny, Ľ. - Štefány, P. (2011) Posudzovanie nákladovosti diaľničných stavieb( The assessment of highway structure costs), www.mot.sk (in Slovak).Search in Google Scholar

MDPT SR (2004) Analýza nákladovosti výstavby diaľnic v SR (Highway construction cost analysis in Slovakia) www.ndsas. sk, www.statistics.skwww.ndsas.sk, www.statistics (in Slovak).Search in Google Scholar

Materiál MDV a RR SR číslo 02239/2012/SZMV/z 17354 (2012) Rezortný rozvojový program verejných prác na roky 2013-2015(Ministerial development program of public works for the years 2013-2015) (in Slovak). Search in Google Scholar

Act No. 254/1998 on public works (based on Act No. 260/2007).Search in Google Scholar

Decree No. Vyhláška č. 83/2008 83/2008.Search in Google Scholar

Internet sources:Search in Google Scholar

www.government.gov.sk.com Search in Google Scholar

www.ndsas.sk Search in Google Scholar

www.statistics.skSearch in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo