1. bookVolume 4 (2018): Edizione 2 (December 2018)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-7563
Prima pubblicazione
16 Apr 2015
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Using the New Media by Companies From the Sme Sector in Podkarpackie Province

Pubblicato online: 14 Feb 2019
Volume & Edizione: Volume 4 (2018) - Edizione 2 (December 2018)
Pagine: 85 - 95
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-7563
Prima pubblicazione
16 Apr 2015
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Abstract

The main purpose of this article is to present the results of research concerning the use of social media by companies from the SME sector in Podkarpackie Province. The article includes data obtained in the first stage of the study, which is a part of a research project on the use of social media in the area of creating the image of an organization / company as an employer.The survey covered the entire population of companies from the SME sector, which are registered in Podkarpackie Province (REGON database). The research phase, the results of which are presented in this article, mainly involved the analysis of data on companies from the SME sector in Podkarpackie Province in terms of their presence on the Internet (having an individual website, having company profiles on selected social networks).

The results of the first stage of the study confirm that the companies see the potential of the online presence / functioning in social media (more and more companies have their own website, Facebook profiles). The dynamics of changes in this area is definitely not adequate to the pace of new media development. On the basis of preliminary results of further stages of the research, it can also be concluded that in the vast majority of cases, however, these are non-strategic and non-systematic activities.

Keywords

CHWIAŁKOWSKA A., Employer branding w mediach społecznościowych jako sposób na zainteresowanie firmą Generacji Y, UMK w Toruniu,Nauka 5/2012.Search in Google Scholar

LISTER M.,DOVEY J., GIDDINGS S., GRANT I., KELLY K., Nowe media – wprowadzenie, Wydawnictwo UJ, 2009.10.4324/9780203884829Search in Google Scholar

KAMPIONI-ZAWADKA M., Wykorzystanie mediówspołecznościowych w rekrutacji pracowników i ich wpływ na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, UE Poznań, StudiaOeconomicaPosnaniensia 9/2014.Search in Google Scholar

KAZNOWSKI D., Social media – społeczny wymiar Internetu, PWN 2017.Search in Google Scholar

MCAFEE A., Firma 2.0. Sukces dzięki nowym narzędziom internetowym, Wolters Kluwers 2011.Search in Google Scholar

ŚLIWINŚKA K., PACUT M., Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, Wolters Kluwer2011.Search in Google Scholar

STEFANIAK I., Profesjonalne i eksperckie media społecznościowe a rynek pracy,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 258/2016.Search in Google Scholar

TRZASKA K., Pracodawca bez zakładki „kariera” zmniejsza swoje szanse na znalezienie talentów, (online: August 8, 2018) https://erecruiter.pl/centrum-prasowe/pracodawca-bez-zakladki-kariera-zmniejsza-swoje-szanse-na-znalezienie-talentow/.Search in Google Scholar

Raport z badania - Polskie firmy w mediach społecznościowych, ICAN Research, 2012Search in Google Scholar

Digital in 2017 Global Overview, (online: August 8, 2018)https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018.Search in Google Scholar

2018 Q3 Global Digital Statshot,(online: August 8, 2018) https://wearesocial.com/blog/2018/07/internet-growth-accelerates-but-facebook-ad-engagement-tumbles.Search in Google Scholar

„Społeczeństwo informacyjne w Polsce – Wyniki badań statystycznych z lat 2013 – 2017” Warszawa – Szczecin 2017,(online: August 8, 2018)www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/Search in Google Scholar

www.pb.pl., Technologie i e-commerce wyznaczają drogę rozwoju, (online: August 8, 2018) https://www.pb.pl/technologia-i-e-commerce-wyznaczaja-droge-rozwoju-932280Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo