1. bookVolume 4 (2018): Issue 2 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Using the New Media by Companies From the Sme Sector in Podkarpackie Province

Published Online: 14 Feb 2019
Volume & Issue: Volume 4 (2018) - Issue 2 (December 2018)
Page range: 85 - 95
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

CHWIAŁKOWSKA A., Employer branding w mediach społecznościowych jako sposób na zainteresowanie firmą Generacji Y, UMK w Toruniu,Nauka 5/2012.Search in Google Scholar

LISTER M.,DOVEY J., GIDDINGS S., GRANT I., KELLY K., Nowe media – wprowadzenie, Wydawnictwo UJ, 2009.10.4324/9780203884829Search in Google Scholar

KAMPIONI-ZAWADKA M., Wykorzystanie mediówspołecznościowych w rekrutacji pracowników i ich wpływ na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, UE Poznań, StudiaOeconomicaPosnaniensia 9/2014.Search in Google Scholar

KAZNOWSKI D., Social media – społeczny wymiar Internetu, PWN 2017.Search in Google Scholar

MCAFEE A., Firma 2.0. Sukces dzięki nowym narzędziom internetowym, Wolters Kluwers 2011.Search in Google Scholar

ŚLIWINŚKA K., PACUT M., Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, Wolters Kluwer2011.Search in Google Scholar

STEFANIAK I., Profesjonalne i eksperckie media społecznościowe a rynek pracy,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 258/2016.Search in Google Scholar

TRZASKA K., Pracodawca bez zakładki „kariera” zmniejsza swoje szanse na znalezienie talentów, (online: August 8, 2018) https://erecruiter.pl/centrum-prasowe/pracodawca-bez-zakladki-kariera-zmniejsza-swoje-szanse-na-znalezienie-talentow/.Search in Google Scholar

Raport z badania - Polskie firmy w mediach społecznościowych, ICAN Research, 2012Search in Google Scholar

Digital in 2017 Global Overview, (online: August 8, 2018)https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018.Search in Google Scholar

2018 Q3 Global Digital Statshot,(online: August 8, 2018) https://wearesocial.com/blog/2018/07/internet-growth-accelerates-but-facebook-ad-engagement-tumbles.Search in Google Scholar

„Społeczeństwo informacyjne w Polsce – Wyniki badań statystycznych z lat 2013 – 2017” Warszawa – Szczecin 2017,(online: August 8, 2018)www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/Search in Google Scholar

www.pb.pl., Technologie i e-commerce wyznaczają drogę rozwoju, (online: August 8, 2018) https://www.pb.pl/technologia-i-e-commerce-wyznaczaja-droge-rozwoju-932280Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD