1. bookVolume 22 (2016): Edizione 2 (June 2016)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-5781
Prima pubblicazione
30 Mar 2017
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Analysis of Survey Results in Terms of Selection of Characteristics of the Mining Rescuer to the Ranks of Rapid Response

Pubblicato online: 15 Mar 2018
Volume & Edizione: Volume 22 (2016) - Edizione 2 (June 2016)
Pagine: 135 - 140
Ricevuto: 01 Feb 2016
Accettato: 01 Apr 2016
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-5781
Prima pubblicazione
30 Mar 2017
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

[1] B. Ćwięk. „Ryzyko w ratownictwie górniczym”, in Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, no. 5, 1998, pp. 30-35.Search in Google Scholar

[2] J. Drenda. „Zmiany parametrów fizjologicznych człowieka pracującego w gorących środowiskach - wyniki pomiarów eksperymentalnych”, in Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (s. Górnictwo), tom 261, 2004, pp. 385-396.Search in Google Scholar

[3] A.D. Gillies, H.W. Wu and A.M. Wala. „Australian mine emergency exercises aided by fire simulation”, in Archives Mining Sciences, vol. 50(1), 2005, pp. 17-47.Search in Google Scholar

[4] Z. Goldstein, B. Bagiński and J. Michalski. „Bezpieczny czas pracy ratowników górniczych, pracujących w trudnych warunkach mikroklimatu” in Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (s. Górnictwo), tom 253, 2002, pp. 51-60.Search in Google Scholar

[5] A. Grodzicka, A. Chłopek and J. Szlązak. Specjalistyczne pogotowia w ratownictwie górniczym, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015.Search in Google Scholar

[6] Z. Knapik et al. „Wydatek energetyczny górnikówratowników w czasie symulowanej akcji ratowniczej”, in Rudy i Metale Nieżelazne, vol. 36(8), 1991, pp. 279-281.Search in Google Scholar

[7] J. Martyka and K. Lebecki. „Safety culture in high-risk industries”, in International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, vol. 20(4), 2014, pp. 561-572.10.1080/10803548.2014.1107707625513792Search in Google Scholar

[8] J. Martyka. „Kształtowanie bezpiecznych zachowań i uwarunkowania ich podejmowania”, in Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego. Górnictwo i środowisko, tom 1, W. Konopko, Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 2013, pp. 317-352.Search in Google Scholar

[9] J. Martyka. „Rola zarządzania potencjałem społecznym i kierowania zachowaniami organizacyjnymi w kreowaniu kultury bezpieczeństwa załóg górniczych”, in Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, no. 8, 1997, pp. 54-59.Search in Google Scholar

[10] J. Martyka. „Stan kultury bezpieczeństwa jako wyznacznik poziomu bezpieczeństwa zachowań pracowników KWK”, in Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, no. 7, 1997, pp. 21-25.Search in Google Scholar

[11] Z. Niczyporuk. Podstawy zarządzania bezpieczeństwem w czasie akcji ratowniczej, Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 2000.Search in Google Scholar

[12] A. Plata. „Obciążenie cieplne ratowników górniczych w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w trudnych warunkach cieplnych”, in Cuprum: Czasopismo naukowotechniczne górnictwa rud, no. 11, 1999, pp. 83-91.Search in Google Scholar

[13] J. Sobala and P. Rozmus. System zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach górniczych, Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 1997.Search in Google Scholar

[14] J. Sułkowski. „Ryzyko w akcjach ratowniczych prowadzonych w polach metanowych po powstaniu wybuchów lub pożarów”, in Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, no. 3, 2008, pp. 3-11.Search in Google Scholar

[15] J. Szlązak et al. „Ratownictwo górnicze. Część 6. Analiza czasu przejścia zastępów ratowniczych w aspekcie parametrów fizjologicznych i doświadczenia zawodowego ratowników górniczych. Podsumowanie”, in Wiadomości Górnicze, vol. 65(11), 2014, pp. 611-614.Search in Google Scholar

[16] J. Szlązak et al. „Ratownictwo górnicze. Część 2. Wydolność organizmu i czas przejścia ratowników podczas badań w komorze ćwiczeń według wskaźnika BMI”, in Wiadomości Górnicze, vol. 65(6), 2014, pp. 361-368.Search in Google Scholar

[17] J. Szlązak et al. „Ratownictwo górnicze. Część 4. Czas przejścia przez komorę ćwiczeń zespołów ratowniczych z uwzględnieniem wzrostu ratowników”, in Wiadomości Górnicze, vol. 65(9), 2014, pp. 496-503.Search in Google Scholar

[18] J. Szlązak et al. „Ratownictwo górnicze. Część 3. Analiza wieku i doświadczenia zawodowego ratowników w aspekcie czasu przejścia ich zastępów”, in Wiadomości Górnicze, vol. 65(7-8), 2014, pp. 423-430.Search in Google Scholar

[19] J. Szlązak et al. „Ratownictwo górnicze. Część 1. Etapy badań zastępów ratowniczych w wyrobisku ćwiczebnym”, in Wiadomości Górnicze, vol. 65(5), 2014, pp. 301-304.Search in Google Scholar

[20] J. Szlązak et al. „Ratownictwo górnicze. Część 5. Wpływ częstości akcji serca ratowników na czas ich przejścia przez komorę ćwiczeń”, in Wiadomości Górnicze, vol. 65(10), 2014, pp. 557-564.Search in Google Scholar

[21] J. Szlązak and N. Szlązak. Ratownictwo górnicze, Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, 2010.Search in Google Scholar

[22] K. Tausz and J. Martyka. „Kształtowanie probezpiecznych zachowań górników”, in Strategia poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego, W. Konopko, Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 2001, pp. 331-414.Search in Google Scholar

[23] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. 2015 r. poz. 196, 2015.Search in Google Scholar

[24] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego, Dz.U. 2002 r. nr 94 poz. 838 z późn. zm, 2002.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo