1. bookVolume 22 (2016): Issue 2 (June 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Analysis of Survey Results in Terms of Selection of Characteristics of the Mining Rescuer to the Ranks of Rapid Response

Published Online: 15 Mar 2018
Volume & Issue: Volume 22 (2016) - Issue 2 (June 2016)
Page range: 135 - 140
Received: 01 Feb 2016
Accepted: 01 Apr 2016
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The authors of the current study undertook the subject of the analysis features of the mining rescuer as a member of the ranks of the rescue, with particular emphasis on the following parameters: heart rate, body weight, height, BMI, age and seniority in the mining and rescue. This publication concerns the analysis of the test results of these characteristics rescuer as a potential member of the ranks of the rescue, taking into account its risk appetite, stress resistance, attitude towards life, the role of the team, teamwork, attitude to work, motivation to work and physical fitness.

Keywords

[1] B. Ćwięk. „Ryzyko w ratownictwie górniczym”, in Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, no. 5, 1998, pp. 30-35.Search in Google Scholar

[2] J. Drenda. „Zmiany parametrów fizjologicznych człowieka pracującego w gorących środowiskach - wyniki pomiarów eksperymentalnych”, in Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (s. Górnictwo), tom 261, 2004, pp. 385-396.Search in Google Scholar

[3] A.D. Gillies, H.W. Wu and A.M. Wala. „Australian mine emergency exercises aided by fire simulation”, in Archives Mining Sciences, vol. 50(1), 2005, pp. 17-47.Search in Google Scholar

[4] Z. Goldstein, B. Bagiński and J. Michalski. „Bezpieczny czas pracy ratowników górniczych, pracujących w trudnych warunkach mikroklimatu” in Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (s. Górnictwo), tom 253, 2002, pp. 51-60.Search in Google Scholar

[5] A. Grodzicka, A. Chłopek and J. Szlązak. Specjalistyczne pogotowia w ratownictwie górniczym, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015.Search in Google Scholar

[6] Z. Knapik et al. „Wydatek energetyczny górnikówratowników w czasie symulowanej akcji ratowniczej”, in Rudy i Metale Nieżelazne, vol. 36(8), 1991, pp. 279-281.Search in Google Scholar

[7] J. Martyka and K. Lebecki. „Safety culture in high-risk industries”, in International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, vol. 20(4), 2014, pp. 561-572.10.1080/10803548.2014.1107707625513792Search in Google Scholar

[8] J. Martyka. „Kształtowanie bezpiecznych zachowań i uwarunkowania ich podejmowania”, in Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego. Górnictwo i środowisko, tom 1, W. Konopko, Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 2013, pp. 317-352.Search in Google Scholar

[9] J. Martyka. „Rola zarządzania potencjałem społecznym i kierowania zachowaniami organizacyjnymi w kreowaniu kultury bezpieczeństwa załóg górniczych”, in Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, no. 8, 1997, pp. 54-59.Search in Google Scholar

[10] J. Martyka. „Stan kultury bezpieczeństwa jako wyznacznik poziomu bezpieczeństwa zachowań pracowników KWK”, in Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, no. 7, 1997, pp. 21-25.Search in Google Scholar

[11] Z. Niczyporuk. Podstawy zarządzania bezpieczeństwem w czasie akcji ratowniczej, Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 2000.Search in Google Scholar

[12] A. Plata. „Obciążenie cieplne ratowników górniczych w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w trudnych warunkach cieplnych”, in Cuprum: Czasopismo naukowotechniczne górnictwa rud, no. 11, 1999, pp. 83-91.Search in Google Scholar

[13] J. Sobala and P. Rozmus. System zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach górniczych, Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 1997.Search in Google Scholar

[14] J. Sułkowski. „Ryzyko w akcjach ratowniczych prowadzonych w polach metanowych po powstaniu wybuchów lub pożarów”, in Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, no. 3, 2008, pp. 3-11.Search in Google Scholar

[15] J. Szlązak et al. „Ratownictwo górnicze. Część 6. Analiza czasu przejścia zastępów ratowniczych w aspekcie parametrów fizjologicznych i doświadczenia zawodowego ratowników górniczych. Podsumowanie”, in Wiadomości Górnicze, vol. 65(11), 2014, pp. 611-614.Search in Google Scholar

[16] J. Szlązak et al. „Ratownictwo górnicze. Część 2. Wydolność organizmu i czas przejścia ratowników podczas badań w komorze ćwiczeń według wskaźnika BMI”, in Wiadomości Górnicze, vol. 65(6), 2014, pp. 361-368.Search in Google Scholar

[17] J. Szlązak et al. „Ratownictwo górnicze. Część 4. Czas przejścia przez komorę ćwiczeń zespołów ratowniczych z uwzględnieniem wzrostu ratowników”, in Wiadomości Górnicze, vol. 65(9), 2014, pp. 496-503.Search in Google Scholar

[18] J. Szlązak et al. „Ratownictwo górnicze. Część 3. Analiza wieku i doświadczenia zawodowego ratowników w aspekcie czasu przejścia ich zastępów”, in Wiadomości Górnicze, vol. 65(7-8), 2014, pp. 423-430.Search in Google Scholar

[19] J. Szlązak et al. „Ratownictwo górnicze. Część 1. Etapy badań zastępów ratowniczych w wyrobisku ćwiczebnym”, in Wiadomości Górnicze, vol. 65(5), 2014, pp. 301-304.Search in Google Scholar

[20] J. Szlązak et al. „Ratownictwo górnicze. Część 5. Wpływ częstości akcji serca ratowników na czas ich przejścia przez komorę ćwiczeń”, in Wiadomości Górnicze, vol. 65(10), 2014, pp. 557-564.Search in Google Scholar

[21] J. Szlązak and N. Szlązak. Ratownictwo górnicze, Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, 2010.Search in Google Scholar

[22] K. Tausz and J. Martyka. „Kształtowanie probezpiecznych zachowań górników”, in Strategia poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego, W. Konopko, Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 2001, pp. 331-414.Search in Google Scholar

[23] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. 2015 r. poz. 196, 2015.Search in Google Scholar

[24] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego, Dz.U. 2002 r. nr 94 poz. 838 z późn. zm, 2002.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo