1. bookVolume 63 (2019): Edizione 4 (December 2019)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1804-1213
Prima pubblicazione
03 Apr 2012
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Anticorrosion coatings based on novel acrylate binders containing MeO nanoparticles

Pubblicato online: 24 Jan 2020
Volume & Edizione: Volume 63 (2019) - Edizione 4 (December 2019)
Pagine: 153 - 158
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1804-1213
Prima pubblicazione
03 Apr 2012
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES: o omezování emisí těkavých organických sloučenin vzni-kajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES; 2004.Search in Google Scholar

2. Machotová J., Černošková E., Rückerová A. et al.: Control of surface properties of transparent waterborne lacquers based on acrylic latexes. Pardubice: Chemagazín, 2017. ISBN 978-80-906269-2-8.Search in Google Scholar

3. Machotová J., Rückerová A., Kalendová A. et al.: Water-borne self-crosslinking polymer dispersions with biocidal effect. Pardubice: Chemagazín, 2017. ISBN 978-80-906269-2-8.Search in Google Scholar

4. Machotová J., Rückerová A.: Vodou ředitelné nátěry s novými kovalentně vázanými retardéry hoření. Chemické listy2017, 111 (8), 541-544.10.1016/j.acvd.2018.08.001Search in Google Scholar

5. Foster A. B., Lovell P. A., Rabjohns M. A.: Control of adhesive properties through structured particle design of water-borne pressure-sensitive adhesives. Polymer2009, 50 (7), 1654-1670. DOI: 10.1016/j.polymer.2009.01.054. ISSN 00323861.10.1016/j.polymer.2009.01.054.ISSN00323861Apri DOISearch in Google Scholar

6. Novák P.: Druhy koroze kovů. Koroze a ochrana materiálu2005, 49 (4), 75-82.Search in Google Scholar

7. Šňupárek J.: Makromolekulární chemie: úvod do chemie a technologie polymerů. Vyd. 3., dopl. a upr. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7395-761-2.Search in Google Scholar

8. Svoboda M.: Protikorozní ochrana kovů organickými povlaky, Praha: SNTL, 1985, 235 s.Search in Google Scholar

9. Kubátová H.: Nátěry kovů. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-247-9035-1.Search in Google Scholar

10. Steinerová D., Kalendová A., Machotová J.: Preparation of environmentally harmless paints based on self-cross-linking acrylate latexes and assessment their industrial coating properties. Scientific Papers2019, 25, 83-99.Search in Google Scholar

11. Kalenda P., Veselý D., Antoš P.: Koroze a protikorozní ochrana kovových materiálů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003.Search in Google Scholar

12 Kalendová A.: Metody testování vlastností organických povlaků: Díl 1. Korozně-inhibiční účinnost organických povlaků. Universita Pardubice: Pardubice, 2001.Search in Google Scholar

13 Zhang D.-Q., He X.-M., Cai Q.-R.: pH and iodide ion effect on corrosion inhibition of histidine self-assembled monolayer on copper. Thin Solid Films2010, 518, 2745–2749.10.1016/j.tsf.2009.10.150Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD