1. bookVolume 63 (2019): Edizione 4 (December 2019)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1804-1213
Prima pubblicazione
03 Apr 2012
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Impact of corrosion product removal to depth of corrosion damage in weldment joint

Pubblicato online: 24 Jan 2020
Volume & Edizione: Volume 63 (2019) - Edizione 4 (December 2019)
Pagine: 148 - 152
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1804-1213
Prima pubblicazione
03 Apr 2012
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

1. ASM International, Corrosion: Understanding the Basics, 2000. ASM International. https://www.asminternational.org/documents/10192/1849770/06691g_chapter_1.pdf (accessed Aug 18, 2018).Search in Google Scholar

2. Arlt, N., Burkert, A., Isecke, B.: Korozivzdorné oceli ve styku s jinými kovovými materiály. Euro Inox [Online]2011, svazek 10. http://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/Contact_with_Other_CZ.pdf (accessed Aug 18, 20), ISBN 978-2-87997-324-1.Search in Google Scholar

3. Novák, P.: Koroze kovů. Konzervování a restaurování kovů, 2011, kap. 3, 136–198.Search in Google Scholar

4. Sigmund, J.: Speciální případy korozního namáhání – chloridy. Strojírenství2018, 12 (4), 64–65.Search in Google Scholar

5. Davis, J. R. et al.: Corrosion of Weldments, 1st ed.; ASM International – American Technical Publishers Ltd.: USA -Ohio, 2006, ISBN-13: 978-0-87170-841-0.Search in Google Scholar

6. Norek, M. Návrh a kvalifikace oprav svarových spojů na JE metodou WELD OVERLAY. Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni, 2.6.2017.Search in Google Scholar

7. Belkessa, B.; Miroud, D.; Ouali, N.; Cheniti, B.: Microstructure and Mechanical Behavior in Dissimilar SAF 2205/API X52 Welded Pipes. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), [Online]2016, 29(7): 674-682, http://www.amse.org.cn/article/2016/1006-7191/1006-7191-29-7-674.html (accessed Aug 17, 2018).Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD