1. bookVolume 17 (2017): Edizione 1 (June 2017)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2464-6601
Prima pubblicazione
08 Jun 2011
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

The Dispute between the Constitutional Tribunal and the Supreme Court over Interpretative Verdicts in the Republic of Poland

Pubblicato online: 09 Feb 2018
Volume & Edizione: Volume 17 (2017) - Edizione 1 (June 2017)
Pagine: 211 - 222
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2464-6601
Prima pubblicazione
08 Jun 2011
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

Banaszak, Bogusław. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz. Warsaw: C.H.Beck, 2009.Search in Google Scholar

Białogłowski, Wojciech. Wznowienie postępowania w następstwie wydania przez TK wyroku interpretacyjnego. In Beratt, Maciej, Królikowski, Jakub, ZiółkowskI, Michał (eds). Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa. Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego. Warsaw: Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2013.Search in Google Scholar

Czeszejko-Sochacki, Zdzisław. Sądownictwo konstytucyjne na tle porównawczym. Warsaw: Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2003.Search in Google Scholar

Dąbrowski, Marcin. Funkcje Trybunału Konstytucyjnego związane z hierarchiczną kontrolą konstytucyjności prawa. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2015.Search in Google Scholar

Florczak-Wątor, Monika. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne. Poznan: Ars boni etaequi, 2006.Search in Google Scholar

Gardocki, Lech. Problem tak zwanych wyroków interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego. In Winczorek, Piotr (ed). Teoria i praktyka wykładni prawa, Warsaw: Liber, 2005.Search in Google Scholar

Garlicki, Leszek. Uwagi o charakterze prawnym orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. In Trzciński, Janusz, Banaszak, Bogusław (eds). Studia nad prawem konstytucyjnym. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.Search in Google Scholar

Garlicki, Leszek. Trybunał Konstytucyjny a sądownictwo. Przegląd Sądowy, 1998.Search in Google Scholar

Jaśkowska, Małgorzata. Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla procesu stosowana prawa wobec zasady bezpośredniego stosowana konstytucji. In Skrzydło-Niżnik, Iwona (ed). Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Józefa Filipka. Crakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.Search in Google Scholar

Józefowicz, Adam. Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego. Państwo i Prawo, 1999, vol. 11.Search in Google Scholar

Kolasiński, Krzysztof. Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na orzecznictwo sądowe. In Rymarz, Ferdynand, Jankiewicz, Adam (eds). Trybunał Konstytucyjny. Księga XV – lecia. Warsaw: Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2001.Search in Google Scholar

Kustra, Aleksandra. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 17grudnia 2009 r., III PZP 2/09. Glosa. Orzecznictwo Sądów Polskich, 2010, vol. 10.Search in Google Scholar

Mikołajewicz, Jarosław. Orzeczenia zakresowe i interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego jako przejaw kryzysu legitymizacji legalnej. In ONISZCZUK, Jerzy (ed). Normatywność i kryzys. Jedność, czy różnorodność. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2010.Search in Google Scholar

Morawski, Lech. Zasady wykładni prawa. Torun: Dom Organizatora TNOiK, 2010.Search in Google Scholar

Nowicki, Damian. Miejsce orzeczeń interpretacyjnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Państwo i Prawo, 2012, vol. 10.Search in Google Scholar

Pietrzykowski, Krzysztof. O tak zwanych „interpretacyjnych” wyrokach Trybunału Konstytucyjnego. Przegląd Sądowy, 2004, vol. 3.Search in Google Scholar

Rousseau, Dominique. Sądownictwo konstytucyjne w Europie. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, 1999.Search in Google Scholar

Trzciński, Janusz. Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego. Państwo i Prawo, 2002, vol. 1.Search in Google Scholar

Tulej, Małgorzata. Orzecznictwo interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego a reguły wykładni prawa. Warsaw: Difin, 2012.Search in Google Scholar

Wiącek, Marcin. Glosa do uchwały SN z dnia 17 grudnia 2009 r. (Case III PZP 2/09). Przegląd Sejmowy, 2010, vol. 3.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo