1. bookVolume 17 (2017): Edizione 1 (June 2017)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2464-6601
Prima pubblicazione
08 Jun 2011
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Comparativism and the New Hungarian Fundamental Law – Taking Raz Seriously

Pubblicato online: 09 Feb 2018
Volume & Edizione: Volume 17 (2017) - Edizione 1 (June 2017)
Pagine: 109 - 127
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2464-6601
Prima pubblicazione
08 Jun 2011
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

Annus, Taavi. Comparative Constitutional Reasoning: the Law and Strategy of Selecting the Right Arguments. Duke Journal of Comparative and International Law, 2004, Vol. 14, pp. 301–349.Search in Google Scholar

Az Alaptörvény nem fejez ki közakaratot – interjú Sólyom Lászlóval. [online]. Available at <http://www.ugyvedvilag.hu/rovatok/napirend/az-alaptorveny-nem-fejez-ki-koza-karatot-interju-solyom-laszloval> Accessed 31.03.2016.Search in Google Scholar

Bóka, János. Az összehasonlító módszer alkalmazása az Alkotmánybíróság gyakorlatában. In Ambrus, István, Köblös, Adél, Strihó, Krisztina, Sulyok, Márton, Szalai, Anikó, Trócsányi, László (ed). Dikaiosz logosz – Tanulmányok Kovács István emlékére. Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2012, pp. 17–26.Search in Google Scholar

Choudhry, Sujit. Globalization in Search of Justification: Toward a Theory of Comparative Constitutional Interpretation. Indiana Law Journal, 1999, vol. 74, p. 819–892.Search in Google Scholar

Christiansen, Thomas, Reh, Christine. Constitutionalizing the European Union. China: Palgrave Macmillan, 2009, p. 42.10.1007/978-1-137-10281-2Search in Google Scholar

Chronowski, Nóra. Az alkotmánybíráskodás sarkalatos átalakítása. MTA Law Working Papers, No. 2014/8, 2014.Search in Google Scholar

Chronowsky, Nóra. Az alkotmányozás a globális alkotmányozás kontextusában. Jura, 2012, Vol. 18, pp. 251–259.Search in Google Scholar

Fleck, Zoltán, Gadó, Gábor, Halmai, Gábor, Hegyi, Szabolcs, Juhász, Gábor, Kis, János, Körtvélyesi, Zsolt, Majtényi, Balázs, Tóth, Gábor Attila. Vélemény Magyarország Alaptörvényéről. Fundamentum, 2011, Vol. 15., pp. 61–77.Search in Google Scholar

Jakab, András, Szilágyi, Emese. Sarkalatos törvények a magyar jogrendben, MTA Law Working Papers, No. 2015/32, 2015.Search in Google Scholar

Kilényi, Géza. Az alaptörvény stabilitását szolgáló garanciák a külföldi alkotmányokban és nálunk. Jogtudományi Közlöny, 1996, Vol. 51., p. 110–124.Search in Google Scholar

Küpper, Herbert. Zwischen Staatspaternalismus, Kollektivismus und liberalem Individualismus: Normative Grundlagen des Menschenbilds im neuen ungarischen Grundgesetz. In Csehi, Zoltán, Schanda, Balázs, Sonnevend, Pál (ed). Viva vox iuris – Tanulmányok Sólyom László tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Budapest: Dialóg Campus. 2012, pp. 215–239.Search in Google Scholar

Landau, David. Abusive Constitutionalism. UC Davis Law Review, 2013, Vol. 47, pp. 189–260.Search in Google Scholar

Law, David S., Versteeg, Mila. The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism. California Law Review, 2011, Vol. 99. pp. 1163–1257.10.2139/ssrn.1633108Search in Google Scholar

Majtényi, Balázs. Alaptörvény a nemzet akaratából. Állam – és Jogtudomány, 2014, Vol. 55., pp. 77–96.Search in Google Scholar

Murphy, Ryan O., Ackermann, Kurt A. Theoretical and Measurement Issues in the Study of Social Preferences. Personality and Social Psychology Review, 2014, Vol. 18., pp. 13–41.10.1177/1088868313501745Apri DOISearch in Google Scholar

Opinion on the Fourth Amendment to the Fundamental Law of Hungary adopted by the Venice Commission at its 95th Plenary Session. Venice, 14–15 June 2013.Search in Google Scholar

Pap, András László. Ki és mi magyar? Az Alaptörvény preferenciái kritikai perspektívából. In Gárdos-Orosz, Fruzsina, Szente, Zoltán (ed). Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2014, pp. 245–263.Search in Google Scholar

Scheppele, Kim Lane. Hungary’s Attacks on the Rule of Law and Why They Matter for Business. Financial Times, February 5, 2014. Available at <http://blogs.ft.com/beyond-brics/2014/02/05/guest-post-hungarys-attacks-on-the-rule-of-law-and-why-they-matter-for-business> Accessed 31.03.2016.Search in Google Scholar

Smits, Jan M. Comparative Law and its Influence on National Legal Systems. In Reimann, Mathias – Zimmermann, Reinhard (ed). The Oxford Handbook of Comparative Law. Oxford: Oxford University Press, 2006, pp. 477–512.10.1093/oxfordhb/9780199296064.013.0016Search in Google Scholar

Raz, Joseph. Between Authority and Interpretation: On the Theory of Law and Practical Reason. Oxford: Oxford University Press, 2009.10.1093/acprof:oso/9780199562688.001.0001Search in Google Scholar

Rehnquist, William H. Foreword. In Jackson, Vicki C., Tushnet, Mark (ed). Defining the Field of Comparative Constitutional Law. Westport-London: Praeger, 2002, pp. vii–ix.Search in Google Scholar

Sulyok, Márton. Értelem és érzelem vagy büszkeség és balítélet? Alkotmánybíráskodás és alkotmányos identitás. Fontes Iuris, 2015, Vol. 1., pp. 27–39.Search in Google Scholar

Trócsányi, László. Az alkotmányozás dilemmái. Budapest: HVG-Orac, 2014Search in Google Scholar

Tushnet, Mark. The Inevitable Globalization of Constitutional Law. Virginia Journal of International Law, 2009, Vol. 56, pp. 985–1006.10.2139/ssrn.1317766Search in Google Scholar

Tushnet, Mark. The Possibilities of Comparative Constitutional Law. The Yale Law Journal, 1999, vol. 108, pp. 1225–1309.10.2307/797327Search in Google Scholar

Vincze, Attila. Az Alkotmánybíróság határozata az Alaptörvény negyedik módosításáról – Az alkotmánymódosítás alkotmánybírósági kontrollja. Jogesetek Magyarázata, Vol. 4., 2013, p. 6.Search in Google Scholar

Weinrib, Lorraine E. Constitutional Conceptions and Constitutional Comparativism. In Jackson, Vicki C., Tushnet, Mark (ed). Defining the Field of Comparative Constitutional Law. Westport-London: Praeger, 2002, pp. 3–33.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo