1. bookVolume 15 (2021): Edizione 1 (June 2021)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1802-1115
Prima pubblicazione
26 Jun 2014
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Demographic and socio-economic factors influencing health inequalities in the Czech Republic

Pubblicato online: 03 Jul 2021
Volume & Edizione: Volume 15 (2021) - Edizione 1 (June 2021)
Pagine: 53 - 65
Ricevuto: 23 Oct 2020
Accettato: 22 Apr 2021
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1802-1115
Prima pubblicazione
26 Jun 2014
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

Barták, M (2010) Ekonomika zdraví: sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví. Wolters Kluwer Česká republika, Praha. Search in Google Scholar

Börsch-Supan A, Brandt M, Hunkler C, Kneip T, Korbmacher J, Malter F, Zuber S (2013) Data Resource Profile: The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). International Journal of Epidemiology 42(4): 992–1001.10.1093/ije/dyt088378099723778574 Search in Google Scholar

Bruckner T, Mortensen L, Catalano R (2016) Spontaneous Pregnancy Loss in Denmark Following Economic Downturns. American Journal of Epidemiology 183(8): 701–70810.1093/aje/kww00327009344 Search in Google Scholar

Bültmann U, Siegrist J (eds) (2020) Handbook of Disability, Work and Health. Springer International Publishing.10.1007/978-3-030-24334-0 Search in Google Scholar

Burcin B, Kučera T (2004) Perspektivy populačního vývoje České republiky na období 2003–2065. DemoArt, Praha. Search in Google Scholar

Cash-Gibson L, Rojas-Gualdro´n DF, Pericàs JM, Benach J (2018) Inequalities in global health inequalities research: A 50-year bibliometric analysis (1966–2015). PLoS ONE 13(1).10.1371/journal.pone.0191901579201729385197 Search in Google Scholar

Čeledová L, Holčík J (2018) Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví pro studenty zubního lékařství. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. Search in Google Scholar

Chen E, Andrew D, Matthews K (2006) Socioeconomic status and health: Do gradients differ within childhood and adolescence? Social Science & Medicine 62(9): 2161–2170.10.1016/j.socscimed.2005.08.05416213644 Search in Google Scholar

Chung RY, Griffiths SM (2018) Migration and health in the world: a global public health perspective. Public Health 158: 64–65.10.1016/j.puhe.2018.04.00529709249 Search in Google Scholar

CSDH (2008) Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health, Geneva. Search in Google Scholar

CZSO (2019a) Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech – 2009 až 2018. ČSÚ, Praha. Available from: <https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republikapodle-pohlavi-a-veku-2008-2017-b1c67xq334> Search in Google Scholar

CZSO (2019b) Obyvatelstvo – roční časové řady (Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1785 - 2018, (relativní údaje). ČSÚ, Praha. Available at: <https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu> Search in Google Scholar

Cutler D M, Lleras-Muney A (2006) Education and Health: Evaluating Theories and Evidence. National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper No. 12352.10.3386/w12352 Search in Google Scholar

Dallolio L, Di Gregori V, Lenzi J, Franchino G, Calugi S, Domenighetti G, Fantini MP (2012) Socio-economic factors associated with infant mortality in Italy: an ecological study. International Journal for Equity in Health 11: 45.10.1186/1475-9276-11-45349216522898293 Search in Google Scholar

Demir-Dagdas T (2020) Parental Divorce, Parent-Child Ties, and Health: Explaining Long-Term Age Differences in Vulnerability. Marriage and Family Review.10.1080/01494929.2020.1754318 Search in Google Scholar

EC (2013) Report on health inequalities in the European Union. Commission staff working document, Brussels. Search in Google Scholar

Elo I (2009) Social class differentials in health and mortality: Patterns and explanations in comparative perspective. Annual Review of Sociology 35: 553–572.10.1146/annurev-soc-070308-115929 Search in Google Scholar

Fraser S D S, George S (2015) Perspectives on differing health outcomes by city: Accounting for Glasgow’s excess mortality. Risk Management and Healthcare Policy 8: 99–110. Search in Google Scholar

Giles-Corti B, Vernez-Moudon A, Reis R, Turrell G, Dannenberg A L, Badland H, Foster Set al. (2016) City planning and population health: a global challenge. Lancet 388(10062): 2912–2924.10.1016/S0140-6736(16)30066-6 Search in Google Scholar

Ho J Y, Hendi A S (2018) Recent trends in life expectancy across high income countries: retrospective observational study. BMJ 362 (k2562):1–14.10.1136/bmj.k2562609267930111634 Search in Google Scholar

Holčík J, Káňová P, Prudil L (2015) Systém péče o zdraví a zdravotnictví: východiska, základní pojmy a perspektivy. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno. Search in Google Scholar

Hübelová D (2014) Geodemografická analýza kvality lidských zdrojů v České republice. Mendelova univerzita v Brně. Search in Google Scholar

Hübelová D, Jadczaková V, Rousová G (2017) Vliv demografických a socioekonomických determinantů na úmrtnost v okresech Jihomoravského kraje v letech 2006-2015. In: XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Masarykova univerzita, Brno, pp. 396–405.10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-51 Search in Google Scholar

Hübelová D, Kozumplíková A, Jadczaková V, Rousová G (2018) Spatial differentiation of selected health factors of the South Moravian Region population. Geographia Cassoviensis 12(1): 34–52. Search in Google Scholar

Hübelová D, Kozumplíková A (2019) Evaluation of Demographic and Socio-economic Factors of Mortality in the South Moravian Region (Czech Republic). Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis 67(5): 1255–1267.10.11118/actaun201967051255 Search in Google Scholar

Hübelová D, Kozumplíková A, Walicová V (2020a) Mortality Structure of Populations, Demographic and Socio-Economic Situation in European Union Countries: Development and Differentiation in the Period 2011–2014. European Spatial Research and Policy 27(2): 173–193.10.18778/1231-1952.27.1.08 Search in Google Scholar

Hübelová D, Kozumplíková A, Kosová P, Walicová V (2020b) Relationship between Socio-demographic and Economic Determinants of Cause-Specific Mortality in the EU Countries in the Period 2011–2014. Geographia Cassoviensis XIV(2): 120–143.10.33542/GC2020-2-01 Search in Google Scholar

Hübelová D, Chromková-Manea B E, Kozumplíková A (2021) Zdraví a jeho sociální, ekonomické a environmentální determinanty: teoretické a empirické vymezení. Sociológia 53(2), in press.10.31577/sociologia.2021.53.2.5 Search in Google Scholar

Kaikkonen R, Rahkonen O, Lallukka T, Lahelma E (2009) Physical and psychosocial working conditions as explanations for occupational class inequalities in self-rated health. European Journal of Public Health 19(5): 458–463.10.1093/eurpub/ckp09519570888 Search in Google Scholar

Kawachi I, Subramanian SV, Almeida-Filho N (2002) A glossary for health inequalities. Journal of Epidemiology and Community Health, 56(9): 647–652.10.1136/jech.56.9.647173224012177079 Search in Google Scholar

Kutscherauer A (2008) Regionální disparity – jejich pojetí, klasifikace a měření. VŠB – Technická univerzita Ostrava. Search in Google Scholar

Lakes T, Brückner M, Krämer A (2014) Development of an environmental justice index to determine socio-economic disparities of noise pollution and green space in residential areas in Berlin. Journal of Environmental Planning and Management 57(4): 538–556.10.1080/09640568.2012.755461 Search in Google Scholar

Lalonde M (1974) A new perspective on the health of Canadians. Ottawa, ON: Minister of Supply and Services Canada. Available at: <http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf> Search in Google Scholar

Landrigan P J, Fuller R, Acosta N J R, Adeyi O, Arnold R, Basu N N, Balde A B, Bertollini R, Bose-O’Reilly S, Boufford J I et al. (2018) The Lancet Commission on pollution and health. Lancet. 391(10119): 462–512.10.1016/S0140-6736(17)32345-0 Search in Google Scholar

Li X, Song J, Lin T, Dixon J, Zhang G, Ye H (2016) Urbanization and health in China, thinking at the national, local and individual levels. Environ Health 15 Suppl 1: 32.10.1186/s12940-016-0104-5 Search in Google Scholar

Ljungdahl S, Bremberg, S G (2015) Might extended education decrease inequalities in health? – A meta-analysis. European Journal of Public Health 25(4): 587–592.10.1093/eurpub/cku243 Search in Google Scholar

Mareš P (1999) Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha. Sociologické nakladatelství. Search in Google Scholar

Marmot M, Bell, R (2012) Fair society, healthy lives. BMC Public Health 126(1): 4–10.10.1016/j.puhe.2012.05.014 Search in Google Scholar

Matějů P, Kreidl M (1998) Rekonstrukce sociální statusu. Sociální trendy. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, pracovní texty výzkumného projektu „Sociální trendy” 3/1998. Search in Google Scholar

Meloun M, Militký J, Hill M (2017) Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech. Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha. Search in Google Scholar

Miech R A, Hauser R M (2001) Socioeconomic Status and Health at Midlife: A Comparison of Educational Attainment with Occupation-Based Indicators. Annals of Epidemiology 11(2): 75–84. Search in Google Scholar

Minařík B, Borůvková J, Vystrčil M (2013) Analýzy v regionálním rozvoji. Professional Publishing, Praha. Search in Google Scholar

Minicuci N, Naidoo N, Chatterji S, Kowal P (2016) Data Resource Profile: Cross-national and cross-study sociodemographic and health-related harmonized domains from SAGE plus ELSA, HRS and SHARE (SAGE+, Wave 1). International Journal of Epidemiology 48(1): 14–14.10.1093/ije/dyw181 Search in Google Scholar

Mirowsky J, Ross C E (2003) Education, Social Status, and Health. De Gruyter, New York. Search in Google Scholar

Norsker FN, Espenhain L, a’ Rogvi S, et al. (2010) Socioeconomic position and the risk of spontaneous abortion: a study within the Danish National Birth Cohort. BMJ Open. Available at: <http://bmjopen.bmj.com/> Search in Google Scholar

Norstrom F, Waenerlund A K, Lindholm L, Nygren R, Sahlen K G, Brydsten A (2019) Does unemployment contribute to poorer health-related quality of life among Swedish adults? BMC Public Health 19(457).10.1186/s12889-019-6825-y Search in Google Scholar

O’Connell M D L, Marron M M, Boudreau R M, Canney M, Sanders J L, Kenny, R A et al. (2019) Mortality in Relation to Changes in a Healthy Aging Index: The Health, Aging, and Body Composition Study. The Journals of Gerontology: Series A. 74(5): 726–732.10.1093/gerona/gly114 Search in Google Scholar

OECD 2008: Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide. Paris (OECD). Available from: <http://www.oecd.org/std/42495745.pdf> Search in Google Scholar

Ottersen O P, Dasgupta J, Blouin C, Buss P, Chongsuvivatwong V, Frenk J, et al. (2014) The political origins of health inequity: prospects for change Lancet 383: 630–667.10.1016/S0140-6736(13)62407-1 Search in Google Scholar

Ouředníček M, Temelová J, Pospíšilová L eds (2011) Atlas of Socio-spatial Differentiation of the Czech Republic. Karolinum, Praha. Search in Google Scholar

Pinto D A, Glattstein-Young G, Mohamed A, Bloch G, Leung F R H, Glazier, R H (2016) Pruchno R A, Wilson-Genderson M, Rose M, Cartwright, F (2010) Successful aging: early influences and contemporary characteristics. The Gerontologist 50: 821–833. Search in Google Scholar

Ramos L R, Tavares N U L, Bertoldi A D, Farias M R, Oliveira M A, Luiz V L et al. 2016. Polypharmacy and Polymorbidity in Older Adults in Brazil: a public health challenge. Revista Saude Publica. 50 (suppl 2): 9.10.1590/s1518-8787.2016050006145515790327982377 Search in Google Scholar

Saks M, Allsop J (2013) Researching Health Qualitative, Quantitative and Mixed Methods. SAGE Publications, Los Angeles. Search in Google Scholar

Sbarra D A (2015) Divorce and Health: Current Trends and Future Directions. Psychosomatic Medicine 77(3): 227–236.10.1097/PSY.0000000000000168439714525829240 Search in Google Scholar

Son J Y, Lee J T (2011) The effect of sociodemographic factors on infant mortality according to cause of death: a birth cohort in Seoul, Korea, 1999-2003. International Journal of Public Health 56(1): 7–13. Search in Google Scholar

Srivarathan A, Jensen A N, Kristiansen M (2019) Communitybased interventions to enhance healthy aging in disadvantaged areas: perceptions of older adults and health care professionals. BMC Health Services Research 19(7).10.1186/s12913-018-3855-6632165830611262 Search in Google Scholar

Tavares A I (2017) Infant mortality in Europe, socio-economic determinants based on aggregate data. Applied Economics Letters 24(21): 1588–1596.10.1080/13504851.2017.1340565 Search in Google Scholar

Tomulic K L, Mestrovic J, Zuvic M, Rubelj K, Peter B, Cace I B, Verbic A (2017) Neonatal risk mortality scores as predictors for health-related quality of life of infants treated in NICU: a prospective cross-sectional study. Quality of Life Research 26(5): 1361–1369.10.1007/s11136-016-1457-527848129 Search in Google Scholar

Tuček, M (ed.) (2008) Soudržnost v diferencující se společnosti. Sociologický ústav AV ČR, Praha. Search in Google Scholar

Večerník J, Matějů P (1998) Zpráva o vývoji české společnosti 1989–1998. Academia, Praha. Search in Google Scholar

Veugelers P, Yip A, Kephart G (2001) Proximate and contextual socioeconomic determinants of mortality: multilevel approaches in a setting with universal health care coverage. American Journal of Epidemiology 154: 725–732.10.1093/aje/154.8.72511590085 Search in Google Scholar

Vilinová K, Dubcová A (2019) Analysis of Mortality from Cancer in the Regional Context of Slovakia. Geographia Cassoviensis 13(1): 83–101. Search in Google Scholar

Zenger M, Berth H, Brähler E, Stöbel-Richter Y (2013) Health Complaints and Unemployment: The Role of Self-Efficacy in a Prospective Cohort Study. Journal of Social and Clinical Psychology 32(1): 97–115.10.1521/jscp.2013.32.1.97 Search in Google Scholar

Zheng D, Li Ch, Wu T, Tang (2017) Factors associated with spontaneous abortion: a cross-sectional study of Chinese populations. Reproductive Health 14: 33.10.1186/s12978-017-0297-2533663928259178 Search in Google Scholar

Zulkarnain A, Korenman S (2019) Divorce and health in middle and older ages. Review of Economics of the Household 17(4): 1081–1106.10.1007/s11150-018-9435-z Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo