1. bookVolume 68 (2019): Edizione 3 (December 2019)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Recently documented occurrence of the Common Wall Lizard (Podarcis muralis) in the Czech part of Silesia

Pubblicato online: 01 Dec 2019
Volume & Edizione: Volume 68 (2019) - Edizione 3 (December 2019)
Pagine: 249 - 255
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese

Buchar J. (1982): Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa. – Věstník Československé společnosti zoologické 46: 317-318.Search in Google Scholar

Czernik A. (2011): Inventarizační průzkum zoologický. Lokalita Krnov – Chomýž, k. u. Krásné Loučky. Zaměřený na obratlovce – Vertebrata (obojživelníci, plazi, ptáci a savci). – ms., zadavatel Město Krnov, Odbor životního prostředí, 32 pp.Search in Google Scholar

Ehrendorfer F. & Hamann U. (1965): Vorschläge zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa. – Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 78(1): 35-50.Search in Google Scholar

Gvoždík V., Moravec J., Zavadil V. & Jeřábková L. (2015): Slepýš křehký a slepýš východní – Výskyt v České republice [The occurrence of European slow worm and Eastern slow worm in the Czech Republic]. – In: Moravec, J. (ed.): Fauna ČR – Plazi / Reptilia, Academia, Praha, pp. 275-278.Search in Google Scholar

Jablonski D., Gvoždík V., Choleva L., Jandzik D., Moravec J., Mačát Z. & Veselý M. (2019): Tracing the maternal origin of the common wall lizard (Podarcis muralis) on the northern range margin in Central Europe. – Mitochondrion 46: 149-157.10.1016/j.mito.2018.04.00629689383Search in Google Scholar

Kočvara R. & Czernik A. (2010): Plán péče o přírodní památku Staré hliniště na období 2015-2024. – Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa, Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče, 23 pp.Search in Google Scholar

Mikátová B., Vlašín M. & Zavadil V. [eds] (2001): Atlas rozšíření plazů v České republice [Atlas of the distribution of reptiles in the Czech Republic]. – AOPK ČR, Brno-Praha, 257 pp.Search in Google Scholar

Moravec J. (2015): Coronella austriaca (Laurenti, 1768) – užovka hladká. – In: Moravec, J. [ed.], Fauna ČR – Plazi / Reptilia. – Academia, Praha, pp. 283-300.Search in Google Scholar

Moravec J. (2019): Obojživelníci a plazi České republiky. – Academia, Praha, 461 pp.Search in Google Scholar

Moravec J. & Veselý M. (2015): Podarcis muralis (Laurenti, 1768) – ještěrka zední. – In: Moravec, J. [ed.], Fauna ČR – Plazi / Reptilia. – Academia, Praha, pp. 181-202.Search in Google Scholar

Moravec J., Zavadil V. & Jeřábková L. (2015): Užovka hladká – výskyt v České republice [The occurrence of Smooth Snake in the Czech Republic]. In: Mo ravec, J. (ed.), Fauna ČR – Plazi / Reptilia. – Academia, Praha, pp. 301–302.Search in Google Scholar

Pavlík P. & Šuhaj J. (2000): Výskyt ještěrky zední Podarcis muralis (Laurenti, 1768) v České republice [The occurrence of common wall lizard Podarcis muralis (Laurenti, 1768) in the Czech Republic]. – Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 5: 288–295.Search in Google Scholar

Pruner L. & Míka P. (1996): Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny [List of settlements in the Czech Republic with associated map fild codes for faunistic grid mapping system]. – Klapalekiana, Vol. 32, Supplementum, 115 pp.Search in Google Scholar

Quitt E. (1971): Mapa klimatických oblastí ČSSR. – Geografický ústav ČSAV Brno, Kartografie, Praha, 73 pp.Search in Google Scholar

Randík A. (1957): Príspevok k výskytu a ochrane jaštěrice múrovej (Lacerta muralis Laur.) na Slovensku. – Ochrana prírody, Bratislava 12: 208-210.Search in Google Scholar

Šiffner F. (2011): Obojživelníci a plazi Krnovska. – Herpetologické informace, Vol. 10 (2): 14–20.Search in Google Scholar

Šiffner F. (2013): První nález užovky podplamaté (Natrix tessellata) na Krnovsku – Případ náhodné migrace? – Herpetologické informace 12(1): 15-16.Search in Google Scholar

Šuhaj J. & Kuzník H. (2001): Obojživelníci (Amphibia) a plazi (Reptilia) Osoblažska (okr. Bruntál) v letech 1860–1890 v Rukopise Eduarda Richtera [Amphibians and Reptilians of Osoblaha Region (District of Brun tál) between 1860–1890 in Manuscript of Eduard Richter]. – Fauna Boh. Septentrionalis 26: 149-158.Search in Google Scholar

Vaňková L. (2007): Aktuální problémy ochrany přírody a krajiny na Krnovsku. – ms., Diplomová práce, Brno, 79 pp.Search in Google Scholar

Veselý M. & Jablonski D. (2018): Co víme o původu populací ještěrky zední v Čeké republice? [What do we know about the origin of the Wall Lizard Population in the Czech Republic?]. – Živa 66(6): 331-333.Search in Google Scholar

Wirga M. & Majtyka T. (2013): Records of the Common Wall Lizard Podarcis muralis (Laurenti, 1768) (Squamata: Lacertidae) from Poland. – Herpetology Notes 6: 421-423.Search in Google Scholar

Vlašín M. (2001): Užovka hladká – Coronella austriaca (Laurenti, 1768). In: Mikátová B., Vlašín M. & Zavadil V. (eds): Atlas rozšíření plazů v České republice [Atlas of the distribution of reptiles in the Czech Republic]. – AOPK ČR, Brno–Praha, pp. 102-112.Search in Google Scholar

Zavadil V. (2001): Ještěrka zední – Podarcis muralis (Laurenti, 1768). In: Mikáto vá B., Vlašín M. & Zavadil V. (eds): Atlas rozšíření plazů v České republice [Atlas of the distribution of reptiles in the Czech Republic]. – AOPK ČR, Brno–Praha, pp. 74-81.Search in Google Scholar

Zavadil V., Moravec J., Veselý M. & Jeřábková L. (2015): Ještěrka zední – výskyt v České republice [The occurrence of Common wall lizard in the Czech Republic]. In: Moravec, J. (ed.), Fauna ČR – Plazi / Reptilia. – Academia, Praha, pp. 200-202.Search in Google Scholar

URL sourcesSearch in Google Scholar

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/Search in Google Scholar

http://www.herp.cz/3/HI_2011_2.pdfSearch in Google Scholar

http://www.herp.cz/3/HI_2013_1.pdfSearch in Google Scholar

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cvil%C3%ADn_(hrad)Search in Google Scholar

https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/uzovka-podplamata-se-vraci-do-krnova-20170708.htmlSearch in Google Scholar

https://www.krnov.cz/puvodni_web/work/docs/201309121348_IP_obratlovci_Krnov_Chomyz_2011.pdfSearch in Google Scholar

https://www.msk.cz/assets/priroda/chranena-uzemi/pamatky/plan-pece-o-pp_stare_hliniste-2015-2024.pdf AOPK ČR. Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. 2019-09-03.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo