1. bookVolume 68 (2019): Edizione 3 (December 2019)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese
Open Access

Breeding avifauna of Opava Mountains and their foothills, Opole Silesia

Pubblicato online: 01 Dec 2019
Volume & Edizione: Volume 68 (2019) - Edizione 3 (December 2019)
Pagine: 233 - 248
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese

Bibby C.L., Burgess N.D. & Hill D.A. (1992): Bird Census Techniques. Academic Press, London.Search in Google Scholar

Czapulak A., Dziuba C., Fura M., Gramsz B., Kwiatkowski M., Sawicka E., Szeląg D. & Witan K. (2008): Liczebność i rozmieszczenie pliszki górskiej Motacilla cinerea w polskiej części Sudetów. – Notatki Ornitologiczne 49: 141-152.Search in Google Scholar

Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T. & Witkowski J. (1991): Ptaki Śląska – monografia faunistyczna. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.Search in Google Scholar

Dyrcz A. & Mikusek R. (1996): Ptaki lęgowe Gór Stołowych na tle awifauny Sudetów i problemy ochrony ptaków w Parku Narodowym Gór Stołowych. Mat. z Sympozjum “SZCZELINIEC”, pp. 215-219.Search in Google Scholar

Dyrektywa 79/409/EWG z dn. 2.04.1979 r.10.1002/mus.880020520Search in Google Scholar

Dubiel K. (ed.) (1993): Monografia Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. – Studia i Monografie (Opole) 209.Search in Google Scholar

Flousek J. & Gramsz B. (1999): Atlas ptaków lęgowych Karkonoszy. Vrchlabí.Search in Google Scholar

Hebda G. (1997): Stanowisko puchacza Bubo bubo na Opolszczyźnie. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53(2): 103-105.Search in Google Scholar

Hebda G. (2001): Ptaki lęgowe Parku Krajobrazowego Gór Opawskich. – Ptaki Śląska 13: 41-65.Search in Google Scholar

Jitschin C. (1938): Die Vogelwelt im Wildgrund-Strandbadwinkel. – Oberschlesier 20: 260-262.Search in Google Scholar

Kollibay P. (1906): Die Vögel der Preussischen Provinz Schlesien. Breslau.10.5962/bhl.title.105190Search in Google Scholar

Kondělka D. & Petro R. (2007): Prvý známý případ prokázaného hnízdění orla křiklavého (Aquila pomarina) na severní Moravě a ve Slezsku ve dvacétem století. – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 56(2): 187.Search in Google Scholar

Kondělka D. & Petro R. (2008): Prvé známé případy prokázaného hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) na Moravě a ve Slezsku. – Sylvia 44: 67-68.Search in Google Scholar

Kondracki J. (1994): Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszwa: PAN.Search in Google Scholar

Kopij G. (1990): Rozmieszczenie i liczebność płomykówki (Tyto alba) na południowej Opolszczyźnie. – Notatki Ornitologiczne 31: 43-52.Search in Google Scholar

Kopij G. (1991): Materiały do awifauny Śląska – Bocian biały (Ciconia ciconia) w byłym powiecie prudnickim. – Ptaki Śląska 8: 140-142.Search in Google Scholar

Kopij G. (1992): Bocian w rejonie Prudnika. – Tygodnik Prudnicki (Prudnik) 29 (26.07.1992): 8.Search in Google Scholar

Kopij G. (1994): Awifauna Parku Krajobrazowego “Góry Opawskie”. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 50(1): 26-32.Search in Google Scholar

Kopij G. (1995): Ptaki miasta Prudnika. – Przyroda Śląska Opolskiego 1: 12-17.Search in Google Scholar

Kopij G. (1996): Awifauna lęgowa Przedgórza Paczkowskiego i Obniżenia Otmuchowskiego. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 52(1): 82-89.Search in Google Scholar

Kopij G. (1999): Awifauna lęgowa Płaskowyżu Głubczyckiego. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 55(2): 34-51.Search in Google Scholar

Kopij G. (2003): Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego Ciconia ciconia na Ziemi Niemodlińskiej, Nyskiej i Prudnickiej w latach 1974–1991. – Przyroda Śląska Opolskiego 9: 1-7.Search in Google Scholar

Kopij G. (2005): Zmiany w awifaunie lęgowej dawnego powiatu Jesenik na Śląsku Opawskim w II połowie XX wieku. – Przyroda Śląska Opolskiego 11: 9-20.Search in Google Scholar

Kopij G. (2006): Zmiany w awifaunie lęgowej okolic Osobłogi na Śląsku Opawskim w II połowie XX wieku. – Przyroda Śląska Opolskiego 12: 24-30.Search in Google Scholar

Kopij G. (2007a): Osobliwości florystyczne i faunistyczne Euroregionu Pradziad. W: Euroregion Pradziad. Prudnik: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, pp. 133-182.Search in Google Scholar

Kopij G. (2007b): Rozmieszczenie pionowe ptaków w Wysokich Jesionikach. – Przyroda Śląska Opolskiego 13: 24-26.Search in Google Scholar

Kopij G. (2011): Wyniki ankiety dotyczącej występowania i liczebności wybranych gatunków gadów, ptaków i ssaków na Górnym Śląsku i na Śląsku Opolskim. – Przyroda Śląska Opolskiego 17: 1-13.Search in Google Scholar

Kopij G. (2013a). Ptaki lęgowe rezerwatów przyrody „Cicha Dolina”, „Las Bukowy” i „Nad Białką” w Górach Opawskich. – Przyroda Śląska Opolskiego 19: 30-31.Search in Google Scholar

Kopij G. (2013b): Badania ilościowe nad ptakami lęgowymi lasów, zadrzewień i parków Ziemi Prudnickiej. – Przyroda Śląska Opolskiego 19: 1-14.Search in Google Scholar

Kopij G. (2013c): Ptaki lęgowe Prudnika w 2010 roku. – Przyroda Śląska Opolskiego 19: 15-26.Search in Google Scholar

Kopij G. (2014a): Ptaki lęgowe w wioskach Ziemi Prudnickiej w latach 2008-2009. – Przyroda Śląska Opolskiego 20: 1-12.Search in Google Scholar

Kopij G. (2014b): Ptaki lęgowe Głuchołaz i okolicznych wiosek. – Przyroda Śląska Opolskiego 20: 13-24.Search in Google Scholar

Kopij G. (2017): Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego Ciconia ciconia na Ziemi Prudnickiej w latach 2007-2009. – Przyroda Śląska Opolskiego 22: 14-17.Search in Google Scholar

Kopij G., Jeszka W. & Jakubiec Z. (2001). Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego Ciconia ciconia na Śląsku Opolskim w drugiej połowie XX wieku. – Przyroda Śląska Opolskiego 7: 1-36.Search in Google Scholar

Kopij G. & Profus P. (2014): Rozmieszczenie i liczebnośc kuraków leśnych (Galliformes) na Śląsku w latach 2002-2014 oraz zmiany ich liczebności w ostatnich 140 latach. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70(5): 387-409.Search in Google Scholar

Kutter P. & Kollibay P. (1882): V. Jahresbericht (1880) des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands: [Ornithologische Beobachtungen aus der Umgegend von Neustadt O/S]. – Journal für Ornithologie 30(1): 18-109.10.1007/BF02002116Search in Google Scholar

Kutter P. & Kollibay P. (1883): VI. Jahresbericht (1881) des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands: [Ornithologische Beobachtungen aus der Umgegend von Neustadt O/S]. – Journal für Ornithologie 31(1): 13-76.10.1007/BF02007084Search in Google Scholar

Mikusek R. (1996): Ptaki lęgowe Gór Bystrzyckich. – Ptaki Śląska 11: 81-114.Search in Google Scholar

Mikusek R. & Dyrcz A. (2003): Ptaki Gór Stołowych. – Notatki Ornitologiczne 44: 89-119Search in Google Scholar

Pax F. (1925): Wirbeltierfauna von Schlesien. Gebrüder Borntraeger, Berlin.Search in Google Scholar

Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. & Chylarecki P. (eds) (2007): Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004. Poznań, Bogucki Wyd. Nauk.Search in Google Scholar

Thiemann A. (1887): Ornithologische Beobachtungen in Ziegenhals, Kr. Neisse. In: Blasius R. & Reichenow A. (ed.). X Jahresbericht [1885]. – Journal für Ornithologie 35.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo