1. bookVolume 21 (2015): Edizione 3 (September 2015)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2080-6574
Prima pubblicazione
24 Dec 2009
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Modelling geothermal conditions in part of the Szczecin Trough – the Chociwel area

Pubblicato online: 20 Oct 2015
Volume & Edizione: Volume 21 (2015) - Edizione 3 (September 2015)
Pagine: 187 - 196
Ricevuto: 13 Jan 2015
Accettato: 15 Jun 2015
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2080-6574
Prima pubblicazione
24 Dec 2009
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese

Baba, A., Demir, M.M., Koç, G.A. & Tuğcu, C., 2015. Hydrogeological properties of hyper-saline geothermal brine and application of inhibiting siliceous scale via pH modification. Geothermics 53, 406–412.10.1016/j.geothermics.2014.08.007Search in Google Scholar

Barbacki, A., Bujakowski, W. & Pająk, L., 2009. Optymalne strefy lokalizacji otworów geotermalnych dla zbiorników: kredy dolnej, jury dolnej i triasu oraz potencjalne kierunki wykorzystania zbiornika triasowego. [In:] Bujakowski W. (Ed.), Opracowanie i testy zintegrowanej metodyki prac sejsmo­magnetotellurycznych w aspekcie rozpoznania przestrzennego wgłębnej budowy geo logicznej dla wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych [The elaboration and testing of new methodology of the integrated seismo–megnetotelluric surveys in the aspect of the geological structure spatial recognition to indicate the optimal area for locating geothermal boreholes]. Revel, Kraków, 138–146 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Bujakowski, W. & Tomaszewska, B. (Eds), 2014. Atlas wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w układach binarnych w Polsce [Atlas of the possible use of geothermal waters for combined production of electricity and heat using binary systems in Poland]. Jak, Kraków, 307 pp. (in Polish with English extended abstract).Search in Google Scholar

Bujakowski, W., 2010. Wykorzystanie wód termalnych w Polsce (stan na rok 2009) [The use of geothermal waters in Poland (state in 2009)]. Przegląd Geologiczny 58, 580–588 (in Polish, English abstract).Search in Google Scholar

Chowaniec, J., 2009. Studium hydrogeologii zachodniej części Karpat polskich [Hydrogeology study of the western part of the Polish Carpathians]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 434, 1–98 (in Polish, English Summary).Search in Google Scholar

Ciężkowski, W., Chowaniec, J., Górecki, W., Krawiec, A., Rajchel, L. & Zuber, A., 2010. Mineral and thermal waters of Poland. Przegląd Geologiczny 58, 762–773.Search in Google Scholar

Dadlez, R. & Jaroszewski, W., 1994. Tektonika [Tectonics]. PWN, Warsaw, 742 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Deczkowski, Z., 1997. Jura dolna. [In:] Marek, S. & Pajchlowa, M. (Eds), Epikontynentalny perm i mezozoik w Polsce [Epicontinental Permian and Mesozoic in Poland]. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 153, Polish Geological Institute, Warszawa, 452 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Demir, M.M., Baba, A., Atilla, V. & İnanlı, M., 2014. Types of the scaling in hyper saline geothermal system in northwest Turkey. Geothermics 50, 1–9.10.1016/j.geothermics.2013.08.003Search in Google Scholar

Garlicki, A. & Szybist, A., 1986. Salinarne osady polskiego cechsztynu z solami potasowo–magnezowymi [Saline deposits of Polish Zechstein with potash salt]. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2, 389–404 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Górecki, W. (Ed.), 1995. Atlas zasobów energii geotermalnej na Niżu Polskim [Atlas of geothermal resources in the Polish Lowlands]. Geosynoptics Society GEOS. AGH University of Science and Technology, Kraków (in Polish).Search in Google Scholar

Górecki, W. (Ed.), 2006. Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim [Atlas of geothermal resources of mesozoic formations in the Polish Lowlands]. Department of Fossil Fuels, AGH University of Science and Technology, Kraków, 485 pp. (in Polish and English).Search in Google Scholar

Górecki, W., 2010. Wody geotermalne na Niżu Polskim [Geothermal waters in the Polish Lowlands]. Przegląd Geologiczny 58, 574–579 (in Polish, English abstract).Search in Google Scholar

Górecki, W., Hajto, M., Strzetelski, W. & Szczepański, A., 2010. Dolnokredowy oraz dolnojurajski zbiornik wód geotermalnych na Niżu Polskim [Lower Cretaceous and Lower Jurassic aquifers in the Polish Lowlands]. Przegląd Geologiczny 58, 589–593 (in Polish, English abstract).Search in Google Scholar

Karnkowski, P.H., 2008. Regionalizacja tektoniczna Polski – Niż Polski [Tectonic subdivisions of Poland: Polish Low lands]. Przegląd Geologiczny 56, 895–903 (in Polish, English abstract).Search in Google Scholar

Kępińska, B., 2013. Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce, 2012–2013. [Geothermal energy use in Poland, 2012–2013]. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój 52, 5–24 (in Polish, English abstract).Search in Google Scholar

Koseoglu, H., Harman, B.I., Yigit, N.O., Guler, E., Kabay, N. & Kitis, M., 2010. The effects of operating conditions on boron removal from geothermal waters by membrane processes. Desalination 258, 72–78.10.1016/j.desal.2010.03.043Search in Google Scholar

Miecznik, M., 2013. Błąd szacowania potencjału dla wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach binarnychtypu ORC związany zezmiennością parametrów termodynamicznych wody geotermalnej [Error in the estimation of the potential for electricity generation in a binary ORC systems associated with variation of thermodynamic parameters of geothermal water]. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój 52, 155–166 (in Polish, English abstract).Search in Google Scholar

Öner, Ş.G., Kabay, N., Güler, E., Kitiş, M. & Yüksel, M., 2011. A comparative study for the removal of boron and silica from geothermal water by cross–flow flat sheet reverse osmosis metod. Desalination 283, 10–15.10.1016/j.desal.2011.02.038Search in Google Scholar

Özgür, N. & Çalışkan, T.A., 2013. Active geothermal systems in the Menderes Massif, western Anatolia, Turkey. Procedia Earth and Planetary Science 7, 652–655.10.1016/j.proeps.2013.03.100Search in Google Scholar

Pająk, L. & Bujakowski, W., 2013. Energia geotermalna w systemach binarnych [Geothermal energy in binary systems]. Przegląd Geologiczny 61, 699–705 (in Polish, English abstract).Search in Google Scholar

Preuss, K., Oldenburg, C. & Moridis, G., 1999. TOUGH2 User`s Guide, Version 2.0. Lawrence Berkley National Laboratory, California, 210 pp.10.2172/751729Search in Google Scholar

Pussak, M., Bauer, K., Stiller, M. &Bujakowski, W., 2014. Improved 3D seismic attribute mapping by CRS stacking instead of NMO stacking: Application to a geothermal reservoir in the Polish Basin. Journal of Applied Geophysics 103, 186–198.10.1016/j.jappgeo.2014.01.020Search in Google Scholar

Sowiżdżał, A., Papiernik, B., Machowski, G. & Hajto, M., 2013. Characterization of petrophysical parameters of the Lower Triassic deposits in a prospectivelocation for Enhanced Geothermal System (central Poland). Geological Quarterly 57, 729–744.10.7306/gq.1121Search in Google Scholar

Sowiżdżał, A., 2009. Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej formacji mezozoicznej niecki szczecińskiej [Geological analysis and assesment of geo­thermal water and energy resources of Mesozoic formations in the Szczecin Trough]. PhD thesis, AGH University of Science and Technology, Kraków, 279 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Sowiżdżał, A., 2010. Perspektywy wykorzystania zasobów wódtermalnych jury dolnej z regionu niecki szczecińskiej (północno-zachodnia Polska) w ciepłownictwie, balneologii i rekreacji [Prospects of use of thermal water resources of Lower Jurassic aquifer in the Szczecin Trough (NW Poland) for space heating and balneology and recreation]. Przegląd Geologiczny 58, 613–621 (in Polish, English abstract).Search in Google Scholar

Sowiżdżał, A., 2012. Potencjał geotermalny Niecki Szczeciń-skiej [Geothermalpotential of the Szczecin Trough]. GEOS, Kraków, 119 pp. (in Polish, English abstract).Search in Google Scholar

Stankowski, W., 2012. Transformation from natural (thermal contraction) to anthropogenic (resource exploitation) depressions in the Krotoszyn–Koźmin–Raszków area (Polish Lowland). Geologos 18,43–50.10.2478/v10118-012-0004-2Search in Google Scholar

Stupnicka, E., 1997. Geologia regionalna Polski [Regional­geology of Poland]. Warsaw University Press, Warsaw, 348 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Szczepański, A. & Szklarczyk, T., 2006. Modelowanie matematyczne w ocenie zasobów geotermalnych [Mathematical modelling in estimation of geothermal resources]. Geologos 10, 253–261 (in Polish, English abstract).Search in Google Scholar

Szewczyk, J. & Gientka, D., 2009. Terrestrial heat flow density in Poland – a new approach. Geological Quarterly 53, 125–140.Search in Google Scholar

Tarkowski, R. & Wdowin, M., 2011. Petrophysical and mineralogical research on the influence of CO2 injection on Mesozoic reservoir and caprocks from the Polish Lowlands. Oil & Gas Science and Technology, Rev. IFP Energies nouvelles66, 137–150.10.2516/ogst/2011005Search in Google Scholar

Tomaszewska, B. & Bodzek, M., 2013. The removal of radionuclides during desalination of geothermal waters containing boron using the BWRO system. Desalination309, 284–290.10.1016/j.desal.2012.10.027Search in Google Scholar

Tomaszewska, B. & Pająk, L., 2012. Dynamics of clogging processes in injection wells used to pump highly mineralized thermal waters into the sandstone structures lying under the Polish Lowlands. Archives of Environmental Protection 38, 105–117.10.2478/v10265-012-0029-1Search in Google Scholar

Tomaszewska, B., Pająk, L. & Bodzek, M., 2014. Application of a hybrid UF-RO process to geothermal water desalination. Concentrate disposal and costs analysis. Archives of Environmental Protection 40, 137–151.10.2478/aep-2014-0033Search in Google Scholar

Tomaszewska, B. & Szczepański, A., 2014. Possibilities for the efficient utilisation of spent geothermal waters. Environmental Science and Pollution Research 21, 11409–11417.10.1007/s11356-014-3076-4416958124903247Search in Google Scholar

Zboińska, A., 1987. Dokumentacja wynikowa odwiertu poszukiwawczego Chociwel 3 [Documentation of the Chociwel 3 well]. Polish Geological Institute, Warszawa, 87 pp.Search in Google Scholar

Zuber, A. & Chowaniec, J., 2009. Diagenetic and other highly mineralized waters in the Polish Carpathians. Applied Geochemistry 24, 1889–1900.10.1016/j.apgeochem.2009.07.002Search in Google Scholar

Żbikowska, E., Walczak, M. & Krawiec, A., 2013. Distribution of Legionella pneumophila bacteria and Naegleria and Hartmannella amoebae in thermal saline baths used in balneotherapy. Parasitology Research 112, 77–83.10.1007/s00436-012-3106-4353694923052757Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD