1. bookVolume 21 (2015): Edizione 3 (September 2015)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2080-6574
Prima pubblicazione
24 Dec 2009
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Integration of numerical models and geoinformatic techniques in the delimitation of a protection zone for the MGB 319 complex multi-aquifer system in southwest Poland

Pubblicato online: 20 Oct 2015
Volume & Edizione: Volume 21 (2015) - Edizione 3 (September 2015)
Pagine: 169 - 177
Ricevuto: 17 Dec 2014
Accettato: 18 Jun 2015
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2080-6574
Prima pubblicazione
24 Dec 2009
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese

Gurwin, J., 2010. Ocena odnawialności struktur wodonośnych bloku przedsudeckiego. Integracja danych monitoringowych i GIS/RS z numerycznymi modelami filtracji. [Renewal assessment of water-bearing structures within the Fore-Sudetic Block. Integration of monitoring and GIS/RS data with numerical flow models]. Hydrogeologia Acta Universitatis Wratislaviensis 3258, Wrocław, 218 p.Search in Google Scholar

Gurwin, J., 2012. Wyznaczenie czasu przesączania przez strefę aeracji dla kopalnej struktury wodonośnej w obszarze GZWP 319 na podstawie badań modelowych [Assessment of the unsaturated zone flow time in a buried water-bearing structure within the MGB 319 on the basis of modelling investigations]. Gospodarka Wodna 7/12, 287–291.Search in Google Scholar

Gurwin, J. & Lubczyński, M., 2005. Modeling of complex multi-aquifer systems for groundwater resources evaluation-Swidnica study case (Poland), Hydrogeology Journal 13, 627–639.10.1007/s10040-004-0382-9Search in Google Scholar

Gurwin, J. & Poprawski, L., 2008. Analiza możliwości wykorzystania zasobów wód podziemnych w oparciu o numeryczne modele wybranych struktur wodonośnych rejonu Wrocławia [Analysis of potential groundwater resources use on numerical models of selected hydrogeological structures near Wrocław]. Biuletyn PIG Hydrogeologia 431, 41–48.Search in Google Scholar

Gurwin, J. & Serafin, R., 2007. Numeryczny model filtracji systemu wodonośnego GZWP 322 Oleśnica [Numerical groundwater flow model of the MGB no 322 Aquifer System]. [In:] Współczesne problemy hydrogeologii 13, AGH Kraków, 655–666.Search in Google Scholar

Gurwin, J. & Serafin, R., 2008. Budowa przestrzennych modeli koncepcyjnych GZWP w systemach GIS zintegrowanych z MODFLOW [Design of 3D conceptual models of MGBs using GIS integrating in MOD-FLOW]. Biuletyn PIG Hydrogeologia 431, 49–59.Search in Google Scholar

Harbaugh, A.W., Banta, E.R., Hill, M.C. & McDonald, M.G., 2000. MODFLOW–2000 The US Geological Survey modular ground-water model-user guide to modularization concepts and the groundwater flow process. U.S. Geological Survey Open-File Report 00-92, 121 p.10.3133/ofr200092Search in Google Scholar

Herbich, P., Kapuściński, J., Nowicki, K., Prażak, J. & Skrzypczyk, L., 2009. Metodyka wyznaczania obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy [Methodology of protection zone determination of the major groundwater basins for planning and management water in the basin area]. Polish Ministry of the Environment, Warszawa, 59 p.Search in Google Scholar

Kleczkowski, A.S. (Ed.), 1990. Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych wymagających szczególnej ochrony, 1:500 000 [Map of the Major Groundwater Basins (MGBs) of Poland requiring special protection, 1:500 000]. AGH – Kraków.Search in Google Scholar

Macioszczyk, T. (1999). Time of the vertical seepage as an indicator of the aquifers’ vulneralibity (in Polish). Przegląd Geologiczny 47, 731–736.Search in Google Scholar

McDonald, M.G. & Harbaugh, A.W., 1988. A Modular Three-Dimensional Finite-Difference Ground-Water Flow Model. U.S. Geological Survey Open-File Report, Washington, 586 p.Search in Google Scholar

Paczyński, B. & Sadurski, A. (Eds), 2007. Hydrogeologia regionalna Polski. [Regional hydrogeology of Poland]. Polish Geological Institute – National Research Institute, Warszawa, 542 p.Search in Google Scholar

Sachanbiński, M., Kryza, J., Poprawski, L., Staśko, S., Gurwin, J., Kryza, H. & Szponar, A., 2001. Analiza aktualnego stanu rozpoznania warunków hydrogeologicznych regionu wrocławskiego oraz wytypowanie zbiorników wód podziemnych i struktur wodonośnych dla alternatywnego zaopatrzenia w wodę miasta Wrocławia [Analysis of the current state of the hydrogeological conditions of the Wroclaw region and selection of groundwater reservoirs and aquifers structures for alternative water supply of the city of Wroclaw]. Project report, Institute of Geological Sciences, Wrocław University, Wrocław.Search in Google Scholar

Witczak, S. (Ed.), 2005. Mapa wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie 1:500 000. [Vulnerability map of groundwaters 1:500 000]. Arcadis Ekokonrem, Warszawa.Search in Google Scholar

Witczak, S. & Żurek, A. (1997). Use of soil-agricultural maps in the evaluation of protective role of soil for groundwater (in Polish). [In]: A. S. Kleczkowski (Ed.) Metodyczne podstawy ochrony wód podziemnych, AGH, Kraków, 155–181.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD