1. bookVolume 21 (2017): Edizione 3 (September 2017)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-5999
Prima pubblicazione
12 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Evaluation of the Improvement Possibilities of Physical Properties of Mineral Fodder Additives

Pubblicato online: 04 Oct 2017
Volume & Edizione: Volume 21 (2017) - Edizione 3 (September 2017)
Pagine: 89 - 96
Ricevuto: 01 Mar 2017
Accettato: 01 May 2017
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-5999
Prima pubblicazione
12 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Grochowicz, J., Walczyński, S. (2004). The effect of some technological factors on the consumption of energy at mixing granular materials. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 4, 71-76.Search in Google Scholar

Heidenreich, E., Strauch, W. (2000). Decisive factors for solids mixing process in compound feed production. Part 2. Feed Magazine, 7-8, 286-292.Search in Google Scholar

Królczyk, J., Matuszek, D., Tukiendorf, M. (2005). Analiza stanów składu niejednorodnej mieszaniny ziarnistej w procesie przygotowania paszy dla gołębi w warunkach przemysłowych z wykorzystaniem metody taksonomicznej. Inżynieria Rolnicza, 14(74), 193-201.Search in Google Scholar

Królczyk, J., Matuszek, D., Tukiendorf, M. (2008). Badanie przebiegu procesu mieszania dwuskład-nikowego układu ziarnistego metodą wysypu kominowego. Inżynieria Rolnicza, 11(109), 157-163.Search in Google Scholar

Kulig, R., Laskowski, J. (2005). Wpływ zawartości tłuszczu na process granulowania materiałów paszowych. Inżynieria Rolnicza, 7, 59-68.Search in Google Scholar

Laurent, B.F.C., Bridgwater, J., Parker, D.J. (2002). Convection and segregation in a horizontal mixer. Powder Technology, 123, 9-18.10.1016/S0032-5910(01)00396-5Search in Google Scholar

Matuszek, D. (2012). Analiza procesu mieszania pasz dla drobiu w przemysłowej wytwórni pasz. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 2013-220.Search in Google Scholar

Molognoni, L. Ploencio, L.A.D., Machado, A.M.L., Daguer, H. (2017). The role of measurement uncertainty in the conformity assessment of the chemical composition of feeds. Microchemical Journal, 131, 79-91.10.1016/j.microc.2016.11.014Search in Google Scholar

PN-65/Z-04005 − Oznaczanie kąta zsypuSearch in Google Scholar

PN-73R-74007 – Oznaczanie kąta usypu.Search in Google Scholar

PN-89 R-64798 Pasze − oznaczanie rozdrobnienia.Search in Google Scholar

PN-EN ISO 8460:1999. Oznaczanie gęstości nasypowej swobodnej i gęstości nasypowej ubitej.Search in Google Scholar

Putier F. 2001. Assessment of homogenity of compound feed. Feed Magazine, 3, 98-108.Search in Google Scholar

Siiriä, S., Yliruus, J. (2009). Determining a value for mixing: Mixing degree. Powder Technology, 196, 309-317.10.1016/j.powtec.2009.08.009Search in Google Scholar

Sobczak, P. (2013). Zastosowanie obróbki ciśnieniowo-termicznej w wytwarzaniu zbożowo-tłuszczowych koncentratów paszowych. Acta Agrophysica. Monographiae. ISBN 2084-3429.Search in Google Scholar

Zawiślak, K. 1997. Metody natłuszczania pasz. Pasze Przemysłowe, 5, 20-22.Search in Google Scholar

Zawiślak, K., Grochowicz, J., Sobczak, P. (2011). The analysis of mixing degree of granular products with use of microtracers. TEKA Komisji Motoryzacji I Energetyki Rolnictwa. V. XIC, 335-342.Search in Google Scholar

Zawiślak, K., Sobczak, P., Wełdycz, A. (2012). Mixing as CCP in the production of industrial feed. Journal of Central European Agriculture, 13(3), 554-562.10.5513/JCEA01/13.3.1088Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD