1. bookVolume 21 (2017): Edizione 3 (September 2017)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-5999
Prima pubblicazione
12 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Technical and Economic Analysis of Use of Post-Treatment Water as a Source of Heat for Heating Water in Breeding Tanks

Pubblicato online: 04 Oct 2017
Volume & Edizione: Volume 21 (2017) - Edizione 3 (September 2017)
Pagine: 77 - 88
Ricevuto: 01 Mar 2017
Accettato: 01 May 2017
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-5999
Prima pubblicazione
12 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Adamek, J. (1993). Rozród i podchów wylęgu suma afrykańskiego (Clarias gariepinus), Komunikaty rybackie, 6, 3-5.Search in Google Scholar

Adamek, J. (2002). Wyniki chowu narybku suma afrykańskiego Clarias gariepinus (Burchell 1822) w różnych zagęszczeniach, Komunikaty rybackie, 6, 5-7.Search in Google Scholar

Adamek, J. (2008). Sum afrykański. Technologia chowu. Wyd. IRS. ISBN: 978-83-60111-35-2Search in Google Scholar

Adamek, J., Irnazarow, I., Pilarczyk, A., Żelazny, H. (2004). Transportation efekt on african catfish stock material. Zeszyty Naukowe AR Wrocław Zootechnika. 505, 24-31.Search in Google Scholar

Akinwole, A., Faturoti, E. (2007). Biological performance of African Catfish (Clarias gariepinus) cultured in recirculating system in Ibadan. Aquacultureal Engineering, vol. 36(1), 18-23.10.1016/j.aquaeng.2006.05.001Search in Google Scholar

Brodowicz, K., Dyakowski T. (1990). Pompy ciepła. PWN, Warszawa. ISBN: 83-01-0981-7.Search in Google Scholar

Bujakowski, W. (2007). Wykorzystanie wód geotermalnych w kontekście: klimatycznym, rekreacyjnym, balneologicznym i ciepłowniczym. Studia, Rozprawy, Monografie 76, 7-24. PAN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków.Search in Google Scholar

Bujakowski, W. (2010). Wykorzystanie wód geotermalnych w Polsce. Przegląd Geologiczny. Vol.58, 7, 580-588.Search in Google Scholar

Ciężkowski, W. (1980). Hydrologia i hydrochemia wód termalnych Lądka Zdroju. Problemy Uzdro-wiskowe z. 4(150), 28-32.Search in Google Scholar

Ciężkowski, W. (2008). Lądek Zdrój. DWE, Wrocław. ISBN: 978-83-7125-165-8.Search in Google Scholar

David, P., Pop, A., Popovici, V. (2009). Considerations upon energetic efficiency of a reculating aquatic system for super intensive fish culture. AACL Bioflux, 2(2), 155-159.Search in Google Scholar

Endut, A., Jusoh, A., Ali, J., Hassan, A. (2010). A study on the optimal hydraulic loading rate and plant ratios in recirculation aquaponic system. Bioresource Technology, Vol. 101, 5, 1511-1517.10.1016/j.biortech.2009.09.04019819130Search in Google Scholar

Helfrich, L., Libey, G. (1991). Fish farming in recirculating aquaculture systems (RAS). Virginia State Cooperative Service,Search in Google Scholar

Górecki, W. (2006). Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim. AGH. Kraków. ISBN: 978-83-88927-14-0Search in Google Scholar

Kapuściński, J., Red. (1997). Zasady i metodyka dokumentowania zasobów termalnych i energii geotermalnej oraz sposobów odprowadzania wód zużytych. Poradnik metodyczny. MOŚZNiL, Warszawa. ISBN: 83-85284-27-3Search in Google Scholar

Latała, H., Kurpaska, S., Sporysz, M. (2011). Wybrane aspekty współpracy pompy ciepła z grunto-wymi wymiennikami ciepła. Inżynieria Rolnicza, 6(131), 117-124.Search in Google Scholar

Lewandowski, W. (2006). Proekologiczne źródła energii odnawialnej. WNT, Warszawa. ISBN: 83-204-3112-3.Search in Google Scholar

Ney, R., Sokołowski, J. (1987). Wody geotermalne Polski i możliwość ich wykorzystania. Nauka Polska 6. 67-92.Search in Google Scholar

Mielcarz, P., Paszczyk, P. (2013). Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa. ISBN: 978-83-01-16059-3.Search in Google Scholar

Rubik, M. (2011). Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa. ISBN: 978-83-7763-052-5.Search in Google Scholar

Rutkowski, K., Vogelgesang, J., Latała, H., Kempkiewicz, K. (2013). Efektywność pomp ciepła współpra-cującej ze zbiornikiem buforowym o zmiennej pojemności. Inżynieria Rolnicza, 3(146), 309-320.Search in Google Scholar

Tomaszewska, B. (2011). The use of ultrafiltration on reverse osmosis in the desalination of low mineralized geotermal waters. Archoves of Environmental Protection, (37)3, 63-77.Search in Google Scholar

Żelazny, H. (2007). Wymiana ciepła między wodą w basenach do kontrolowanego chowu ryb ciepłolubnych a otoczeniem. Inżynieria Rolnicza 9, 289-295.Search in Google Scholar

www.googlemaps.com.plSearch in Google Scholar

www.uzdrowisko-ladek.plSearch in Google Scholar

www.nowoscibudowlane.plSearch in Google Scholar

www.vissmann.pl. Wytyczne projektowe. Pompy ciepła VitocalSearch in Google Scholar

www.stat.gov.pl24222435Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo