Issues

Journal & Issues

Volume 20 (2022): Issue 1 (December 2022)

Volume 19 (2021): Issue 1 (December 2021)

Journal Details
Format
Journal
eISSN
2719-7891
First Published
20 Dec 2021
Publication timeframe
1 time per year
Languages
Polish

Search

Volume 20 (2022): Issue 1 (December 2022)

Journal Details
Format
Journal
eISSN
2719-7891
First Published
20 Dec 2021
Publication timeframe
1 time per year
Languages
Polish

Search

0 Articles
Open Access

Nadia Boulanger and Her Role in Polish Music – in the Light of Zygmunt Mycielski’s Writings1

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 38 - 52

Abstract

KEYWORDS

 • Nadia Boulanger
 • Zygmunt Mycielski
 • Nadia Boulanger and Polish music
 • Polish 20-century music
 • French-Polish musical relations

słowa kluczowe

 • Nadia Boulanger
 • Zygmunt Mycielski
 • Nadia Boulanger a muzyka polska
 • muzyka polska XX wieku
 • polsko-francuskie związki muzyczne
Open Access

Polskie kompozytorki baletów. Rekonesans

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 205 - 222

Abstract

KEYWORDS

 • music
 • ballet music
 • ballet
 • dance theatre
 • dance
 • female composers

Słowa KLUCZOWE

 • muzyka
 • muzyka baletowa
 • balet
 • teatr tańca
 • taniec
 • kompozytorki
Open Access

Przez zabawę ku źródłom dźwięków — przyczynek do badań instalacji dźwiękowych w twórczości Lidii Zielińskiej

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 114 - 131

Abstract

KEYWORDS

 • Lidia Zielińska
 • sound installations
 • works for children
 • acoustic ecology

SłOWA KLUCZOWE

 • Lidia Zielińska
 • insta-lacje dźwiękowe
 • twórczość dla dzieci
 • ekologia akustyczna
Open Access

Mała litania uroczysta Karola Szymanowskiego

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 262 - 298

Abstract

KEYWORDS

 • Karol Szymanowski
 • sacred music
 • Jerzy Liebert
 • religious poetry
 • Franciscanism
 • Op. 59

SŁowa kluczowe

 • Karol Szymanowski
 • muzyka religijna
 • Jerzy Liebert
 • poezja religijna
 • franciszkanizm
 • op. 59
Open Access

Musical Heritage, Alterity, and Transnational Migration: Wanda Landowska’s Musical Lives

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 13 - 37

Abstract

KEYWORDS

 • Wanda Landowska
 • musical heritage
 • Polish music
 • early music
 • musical identity

SłOWA KLUCZOWE

 • Wanda Landowska
 • dziedzictwo muzyczne
 • muzyka polska
 • muzyka dawna
 • tożsamość muzyczna
Open Access

Sara Levy i jej muzyczna kolekcja. Koncerty klawiszowe Carla Philippa Emanuela Bacha z Biblioteki Narodowej 1

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 243 - 261

Abstract

KEYWORDS

 • Sara Levy
 • Itzig family
 • Carl Philipp Emanuel Bach
 • Keyboard Concerto in A Minor Wq 26
 • The National Library of Poland
 • Georg Amft
 • music manuscripts
 • keyboard instruments

SŃOWA KLUCZOWE

 • Sara Levy
 • rodzina Itzig
 • Carl Philipp Emanuel Bach
 • Wq 26
 • Biblioteka Narodowa
 • Georg Amft
 • manuskrypty muzyczne
 • instrumenty klawiszowe
Open Access

Dziewiętnastowieczne salony warszawskie — „instytucje” kultury czy wysublimowane alkowy?

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 223 - 242

Abstract

KEYWORDS

 • salon
 • 19-century
 • Katarzyna Lewocka
 • Anna Nakwaska
 • Nina Ńuszczewska
 • salon dance

SŃOWA KLUCZOWE

 • salon
 • XIX wiek
 • Kata-rzyna Lewocka
 • Anna Nakwaska
 • Nina Łuszczewska
 • taniec salonowy Warsaw’s
Open Access

Inklinacje, refleksje, niedopowiedzenia w muzyce Katarzyny Kwiecień-Długosz. Szkic o kompozytorce z Zielonej Góry

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 132 - 172

Abstract

KEYWORDS

 • Polish female composer
 • composers from Zielona Göra
 • Institute of Music University of Zielona Göra

SŃOWA KLUCZOWE

 • polska kompozytorka
 • kompozytorzy zielonogórscy
 • Instytut Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Open Access

Kwartety smyczkowe Hanny Kulenty. Pamięć gatunku a współczesne środki ekspresji

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 80 - 94

Abstract

KEYWORDS

 • string quartet
 • Polish music
 • Hanna Kulenty

SŃOWA KLUCZOWE

 • kwartet smyczkowy
 • muzyka polska
 • Hanna Kulenty
Open Access

Erinnerung an Danzig—kobiety w kulturze muzycznej Gdańska I poł. XX w. w świetle zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 173 - 204

Abstract

KEYWORDS

 • 20 century music in Gdansk
 • Gdansk Library
 • musical culture of Gdansk

SŃOWA KLUCZOWE

 • twórczość kobiet
 • mu-zyka w XX wieku w Gdańsku
 • PAN Biblioteka Gdańska
 • kultura muzyczna Gdańska
Open Access

„Nie podoba mi się to… ”, czyli problematyka społeczna w twórczości Lidii Zielińskiej

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 99 - 113

Abstract

KEYWORDS

 • Lidia Zielińska
 • hate speech
 • hate

SŃOWA KLUCZOWE

 • Lidia Zielińska
 • mowa nienawiści
 • hejt
Open Access

Zofia Lissa i Włodzimierz Iwannikow — polska muzykolog i radziecki kompozytor we wspólnej walce o nowy, lepszy ład

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 53 - 79

Abstract

KEYWORDS

 • Zofia Lissa
 • Włodzimierz Iwannikow
 • Moscow
 • Union of Polish Patriots
 • The Embassy of the Republic of Poland in Moscow

SŃOWA KLUCZOWE

 • The Embassy of the Republic of Poland in Moscow
 • Włodzi-mierz Iwannikow
 • Moskwa
 • Związek Patriotów Polskich
 • Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie
Open Access

Editorial

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 11 - 12

Abstract

0 Articles
Open Access

Nadia Boulanger and Her Role in Polish Music – in the Light of Zygmunt Mycielski’s Writings1

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 38 - 52

Abstract

KEYWORDS

 • Nadia Boulanger
 • Zygmunt Mycielski
 • Nadia Boulanger and Polish music
 • Polish 20-century music
 • French-Polish musical relations

słowa kluczowe

 • Nadia Boulanger
 • Zygmunt Mycielski
 • Nadia Boulanger a muzyka polska
 • muzyka polska XX wieku
 • polsko-francuskie związki muzyczne
Open Access

Polskie kompozytorki baletów. Rekonesans

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 205 - 222

Abstract

KEYWORDS

 • music
 • ballet music
 • ballet
 • dance theatre
 • dance
 • female composers

Słowa KLUCZOWE

 • muzyka
 • muzyka baletowa
 • balet
 • teatr tańca
 • taniec
 • kompozytorki
Open Access

Przez zabawę ku źródłom dźwięków — przyczynek do badań instalacji dźwiękowych w twórczości Lidii Zielińskiej

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 114 - 131

Abstract

KEYWORDS

 • Lidia Zielińska
 • sound installations
 • works for children
 • acoustic ecology

SłOWA KLUCZOWE

 • Lidia Zielińska
 • insta-lacje dźwiękowe
 • twórczość dla dzieci
 • ekologia akustyczna
Open Access

Mała litania uroczysta Karola Szymanowskiego

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 262 - 298

Abstract

KEYWORDS

 • Karol Szymanowski
 • sacred music
 • Jerzy Liebert
 • religious poetry
 • Franciscanism
 • Op. 59

SŁowa kluczowe

 • Karol Szymanowski
 • muzyka religijna
 • Jerzy Liebert
 • poezja religijna
 • franciszkanizm
 • op. 59
Open Access

Musical Heritage, Alterity, and Transnational Migration: Wanda Landowska’s Musical Lives

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 13 - 37

Abstract

KEYWORDS

 • Wanda Landowska
 • musical heritage
 • Polish music
 • early music
 • musical identity

SłOWA KLUCZOWE

 • Wanda Landowska
 • dziedzictwo muzyczne
 • muzyka polska
 • muzyka dawna
 • tożsamość muzyczna
Open Access

Sara Levy i jej muzyczna kolekcja. Koncerty klawiszowe Carla Philippa Emanuela Bacha z Biblioteki Narodowej 1

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 243 - 261

Abstract

KEYWORDS

 • Sara Levy
 • Itzig family
 • Carl Philipp Emanuel Bach
 • Keyboard Concerto in A Minor Wq 26
 • The National Library of Poland
 • Georg Amft
 • music manuscripts
 • keyboard instruments

SŃOWA KLUCZOWE

 • Sara Levy
 • rodzina Itzig
 • Carl Philipp Emanuel Bach
 • Wq 26
 • Biblioteka Narodowa
 • Georg Amft
 • manuskrypty muzyczne
 • instrumenty klawiszowe
Open Access

Dziewiętnastowieczne salony warszawskie — „instytucje” kultury czy wysublimowane alkowy?

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 223 - 242

Abstract

KEYWORDS

 • salon
 • 19-century
 • Katarzyna Lewocka
 • Anna Nakwaska
 • Nina Ńuszczewska
 • salon dance

SŃOWA KLUCZOWE

 • salon
 • XIX wiek
 • Kata-rzyna Lewocka
 • Anna Nakwaska
 • Nina Łuszczewska
 • taniec salonowy Warsaw’s
Open Access

Inklinacje, refleksje, niedopowiedzenia w muzyce Katarzyny Kwiecień-Długosz. Szkic o kompozytorce z Zielonej Góry

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 132 - 172

Abstract

KEYWORDS

 • Polish female composer
 • composers from Zielona Göra
 • Institute of Music University of Zielona Göra

SŃOWA KLUCZOWE

 • polska kompozytorka
 • kompozytorzy zielonogórscy
 • Instytut Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Open Access

Kwartety smyczkowe Hanny Kulenty. Pamięć gatunku a współczesne środki ekspresji

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 80 - 94

Abstract

KEYWORDS

 • string quartet
 • Polish music
 • Hanna Kulenty

SŃOWA KLUCZOWE

 • kwartet smyczkowy
 • muzyka polska
 • Hanna Kulenty
Open Access

Erinnerung an Danzig—kobiety w kulturze muzycznej Gdańska I poł. XX w. w świetle zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 173 - 204

Abstract

KEYWORDS

 • 20 century music in Gdansk
 • Gdansk Library
 • musical culture of Gdansk

SŃOWA KLUCZOWE

 • twórczość kobiet
 • mu-zyka w XX wieku w Gdańsku
 • PAN Biblioteka Gdańska
 • kultura muzyczna Gdańska
Open Access

„Nie podoba mi się to… ”, czyli problematyka społeczna w twórczości Lidii Zielińskiej

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 99 - 113

Abstract

KEYWORDS

 • Lidia Zielińska
 • hate speech
 • hate

SŃOWA KLUCZOWE

 • Lidia Zielińska
 • mowa nienawiści
 • hejt
Open Access

Zofia Lissa i Włodzimierz Iwannikow — polska muzykolog i radziecki kompozytor we wspólnej walce o nowy, lepszy ład

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 53 - 79

Abstract

KEYWORDS

 • Zofia Lissa
 • Włodzimierz Iwannikow
 • Moscow
 • Union of Polish Patriots
 • The Embassy of the Republic of Poland in Moscow

SŃOWA KLUCZOWE

 • The Embassy of the Republic of Poland in Moscow
 • Włodzi-mierz Iwannikow
 • Moskwa
 • Związek Patriotów Polskich
 • Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie
Open Access

Editorial

Published Online: 10 Mar 2023
Page range: 11 - 12

Abstract