1. bookVolume 116 (2019): Edition 6 (June 2019)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-737X
Première parution
20 May 2020
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The role of parish churches and adjacent parish facilities in a city’s spatial structure

Publié en ligne: 23 May 2020
Volume & Edition: Volume 116 (2019) - Edition 6 (June 2019)
Pages: 37 - 48
Reçu: 28 May 2019
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-737X
Première parution
20 May 2020
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

[1] Arboix Alió A., Església i ciutat: el paper dels temples parroquials en la construcció de Barcelona (Doctoral dissertation), Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Projectes Arquitectònics, 2016, https://upcommons.upc.edu/handle/2117/96263 (access: 18.02.2018).Search in Google Scholar

[2] Gil-Mastalerczyk J., Rola nowych form architektury sakralnej w krajobrazie i przestrzeni miasta [in:] Współczesne miasto jako środowisko życia człowieka zintegrowane z przyrodą, S. Wehle-Strzelecka (ed.), Monografia Architektura 2/2015 Wyd. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2015, 70–78.Search in Google Scholar

[3] Gil-Mastalerczyk J., The place and role of religious architecture in the formation of urban space, Procedia Engineering 161, 2016, 2053–2057.10.1016/j.proeng.2016.08.802Search in Google Scholar

[4] Gil-Mastalerczyk J., Wpływ miejsc kultu na kształtowanie i integrację przestrzeni publicznych w mieście, Budownictwo i Architektura 16 (2), 2017, 31–38.10.24358/Bud-Arch_17-162_02Search in Google Scholar

[5] Grymin M., Rola zespołów parafialnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej na obszarze aglomeracji łódzkiej w latach 1945–2006, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2009.Search in Google Scholar

[6] Gyurkovich J., Church in the Place of Living, Środowisko Mieszkaniowe – Housing Environment 2/2004, 102–104.Search in Google Scholar

[7] Gyurkovich J., Urban urbanity, Technical Transactions, 2-A/2007, 105–118.Search in Google Scholar

[8] Holly G., Przekształcenia krajobrazu sakralnego na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim (XIX–XXI w.), Monografie Bieszczadzkie, tom XV, Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Dolne 2014.Search in Google Scholar

[9] Klima E., Churches in city’s landscape – contradiction of perception. An example of Łódź, Space – society – economy, No 9/2009, 143-160.Search in Google Scholar

[10] Klima E., Przestrzeń religijna miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.Search in Google Scholar

[11] Lehmann M., Die Kalvarienberganlagen im Donauraum, [in:] W. Flieder (ed.), Festschrift Franz Loidl zum 65. Geburtstag, Sammlung „Aus Christentum und Kultur” Sonderband 1, Wien, 1970, 113−159.Search in Google Scholar

[12] Manenti C., Luoghi del sacro e spazi del vivere, Il Regno – Attualità 6/2010, 196–206.Search in Google Scholar

[13] Manenti C., Ciudad contenmporánea y presencia de la Iglesia, Actas del Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contenmporánea 2-II 2011, 150–155.10.17979/aarc.2011.2.2.5067Search in Google Scholar

[14] Manenti C., Luoghi di identità e spazi del sacro nella città europea contemporanea, FrancoAngeli, Mediolan 2012.Search in Google Scholar

[15] Norberg-Schulz Ch., Meaning in Western Architecture, Rizzoli. New York 1974.Search in Google Scholar

[16] Park Ch.C., Sacred Worlds: An Introduction to Geography and Religion, Routledge, London 1994.Search in Google Scholar

[17] Sinha A., Guest editorial: landscapes of religion, Landscape Research, 20/1995, 1–2.10.1080/01426399508706448Search in Google Scholar

[18] Szymski A.M., Długopolski R., Konotacja przestrzeni sacrum: miejsce i forma, BudSakr 1998, 319–326.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD