1. bookVolume 116 (2019): Edition 6 (June 2019)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-737X
Première parution
20 May 2020
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Common places – analysis of spatial structures conducive to their functioning

Publié en ligne: 23 May 2020
Volume & Edition: Volume 116 (2019) - Edition 6 (June 2019)
Pages: 5 - 15
Reçu: 07 Jun 2019
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-737X
Première parution
20 May 2020
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

[1] Austin G., Case study and sustaiability assassment of Bo01, Journal of Green Buliding, Volume 8, No. 3, College Publishing, Glen Allen 2013, pp. 34–50.10.3992/jgb.8.3.34Search in Google Scholar

[2] Durrett Ch., McCamant K., Cohousing. A Contemporary Approach To Housing Ourselves, Ten Speed Press, Berkley, CA 1994.Search in Google Scholar

[3] Gądecki J., Za murami – osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu, Monografie Fundacji Nauki, Wrocław 2009.Search in Google Scholar

[4] Gehl J., Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków 2017.Search in Google Scholar

[5] Górski R., Anarchitektura wprowadzenie, http://www.rozbrat.org/kultura/przestrzen/50-anarchitektura (online: 26.05.2018).Search in Google Scholar

[6] GrewenArchitecten, Ecolonia Alphen ad Rijn, https://patm.home.xs4all.nl/GERWEN.SPECIAAL/---Ecolonia.I.Alphen.text.html (online: 15.05.2018r.).Search in Google Scholar

[7] Jagiełło-Kowalczyk M., Ptaszkiewicz M., Cohousing – idea zamieszkiwania, Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment 21/2017, Wydawnictwo Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017, pp. 17–21.10.4467/25438700SM.17.062.7919Search in Google Scholar

[8] Kuo F.E., Sullivan W.C., Levine Coley R., Brunson L., Fertile Ground for Community: Inner-City Neighborhood Common Spaces, American Journal of Community Psychology, Vol. 26, No, 6, 1998, Springer US, pp. 823–851.10.1023/A:1022294028903Search in Google Scholar

[9] Ossowski S., Dzieła z zagadnień psychologii społecznej, Vol. III, PWN, Warszawa 1967.Search in Google Scholar

[10] Schneider-Skalska G., Zrównoważone środowisko mieszkaniowe; społeczne – oszczędne – piękne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.Search in Google Scholar

[11] Waliczek H., Mieszkać razem: budowanie więzi sąsiedzkich w przestrzeni społecznej, [in:] Wnętrze urbanistyczne w strukturze przestrzennej miasta a stosunki międzyludzkie, Monograph under the editorship of Justyna Kobylarczyk and Patrycja Haupt, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2018.Search in Google Scholar

[12] Wolska A, Cieślik D. [in:] Habitat StartUp KIT, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2014, pp. 11–46.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD