1. bookVolume 116 (2019): Edition 4 (April 2019)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-737X
Première parution
20 May 2020
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The Reasons for Hybrid Light Pole Failures – An Analytical Study

Publié en ligne: 16 May 2020
Volume & Edition: Volume 116 (2019) - Edition 4 (April 2019)
Pages: 133 - 146
Reçu: 09 Apr 2019
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-737X
Première parution
20 May 2020
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

[1] Barszczyńska E., Bedryj M., Biedroń I. i in., Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo, t. 3, Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012.Search in Google Scholar

[2] Caracoglia L., Jones N., Analysis of light pole failures in Illinois. Final report, Civil Engineering Studies, Structural Research Series 2004, No. 635.Search in Google Scholar

[3] Dudda W., Domański J., Analiza wytrzymałościowa quasi-autonomicznego słupa oświetleniowego z wykorzystaniem systemów CAD/CAE, Mechanik 2017, nr 7.Search in Google Scholar

[4] EN 40-3-1:2000, Lighting columns – Part 3–1: Design and verification – Specification for characteristic loads.Search in Google Scholar

[5] Gokhale N., Bedekar S., Deshpande A., Practical Finite Element Analysis, Finite To Infinite, India 2008.Search in Google Scholar

[6] Kurowski P., Vibration analysis with Solidworks Simulation 2018, SDC Publications.10.4271/9781630572433Search in Google Scholar

[7] Midas NFX User Manual, www.midasnfx.com (access: 1.08.2018).Search in Google Scholar

[8] Priestley M. J. N., Seible F., Calvi G. M., Seismic Design and Retrofit of Bridges, John Wiley and Sons, New York 1996.10.1002/9780470172858Search in Google Scholar

[9] Scruton C., Wind effects on structures, John Wiley and Sons, New York 1996.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD