1. bookVolume 116 (2019): Edition 4 (April 2019)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-737X
Première parution
20 May 2020
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Issues with Protecting Medieval Urban Layouts from Selected Example Towns in Lesser Poland

Publié en ligne: 16 May 2020
Volume & Edition: Volume 116 (2019) - Edition 4 (April 2019)
Pages: 37 - 44
Reçu: 03 Apr 2019
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-737X
Première parution
20 May 2020
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

[1] Declaration of the Speaker of the Polish Sejm from 3 October 2018, on announcing the uniform text of the Monument Protection Act, J. L. 2018, pos. 2067.Search in Google Scholar

[2] Rocznik Demograficzny 2018, D. Rozkrut (red.), Publ. GUS, Warszawa 2018.Search in Google Scholar

[3] Krupa M., Cultural landscape of Nowy Targ region – selected issues, “Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation” 2016, 47.Search in Google Scholar

[4] Register of immovable monuments in Lesser Poland (division into communes and counties), http://www.wuoz.malopolska.pl/index.php/rejestr-zabytkow, access: 23.08.2018.Search in Google Scholar

[5] Mateszew S., Stare Cło, [in:] Źródła i materiały do dziejów miast małopolskich, typescript, archiwum Katedry Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 1983.Search in Google Scholar

[6] Krasnowolski B., Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze ziemi krakowskiej w XIII i XIV wieku, cz. II, Publikacje Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.Search in Google Scholar

[7] Kiryk F., Rozwój urbanizacji Małopolski XIII–XVI, Publikacje Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1985.Search in Google Scholar

[8] Książek M., Kuśnierz K., Rozwój przestrzenny Nowego Targu do połowy XIX wieku, [in:] Dzieje miasta Nowego Targu, M. Adamczyk (red.), Publikacje Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu, Nowy Targ 1991.Search in Google Scholar

[9] Kumor B., Parafie podhalańskie (do 1550 r.), [in:] Dzieje miasta Nowego Targu, M. Adamczyk (red.), Publikacje Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu, Nowy Targ 1991.Search in Google Scholar

[10] Resolution No L/550/2010 of Town Council of Nowy Targ from 8 November 2010, on: passing local spatial development plan NOWY TARG 22 (Centre) with later amendments, https://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2010-550-000-000, access: 16.09.2018.Search in Google Scholar

[11] Resolution No L/550/2010 of Town Council of Nowy Targ from 8 November 2010, Chapter 3, Principles of protecting cultural and historic heritage as well as heritage of contemporary culture, § 12, pt. 5.Search in Google Scholar

[12] Mitkowski J., Najstarszy widok Skawiny, “Małopolskie Studia Historyczne” 1963, 1–2 (20–21).Search in Google Scholar

[13] Skawina. Studium historyczno-urbanistyczne, t. I, S. Rusińska (red.), PKZ Cracow, PDNH, Kraków 1978–79.Search in Google Scholar

[14] Kuśnierz-Krupa D., Skawina w średniowieczu. Zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne, Publikacje Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.Search in Google Scholar

[15] Kuśnierz-Krupa D., History of spatial development of a “Casimir” town in Lesser Poland on the example of Skawina, “Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation” 2010, 28.Search in Google Scholar

[16] Kuśnierz-Krupa D., The castle Skawina as an example of medieval stronghold founded by King Casimir the Great, “Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation” 2010, 27.Search in Google Scholar

[17] Resolutions No XLIII/436/10 of Town Council in Skawina from 28 April 2010, on passing the local spatial development plan for the Town of Skawina within its administrative boundaries, with later amendments; http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=34&cat_id=136&menu_id=551, access: 15.09.2018.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo