1. bookVolume 115 (2018): Edition 4 (April 2018)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-737X
Première parution
20 May 2020
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Application of Circulating Fluidized Bed Boilers in the Fuel Combustion Process

Publié en ligne: 21 May 2020
Volume & Edition: Volume 115 (2018) - Edition 4 (April 2018)
Pages: 83 - 96
Reçu: 04 Apr 2018
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-737X
Première parution
20 May 2020
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

[1] Politechnika Wrocławska, http://docplayer.pl/30344456-Dwie-podstawowe-konstrukcje-kotlow-z-cyrkulujacym-zlozem-cyklony-zewnetrzne-konstrukcja-compact.html (access: 10.12.2017).Search in Google Scholar

[2] Basu P., Circulating Fluidized Bed Boilers: Design, Operation and Maintenance, Canada 2015.10.1007/978-3-319-06173-3Search in Google Scholar

[3] Politechnika Wrocławska, http://wme.pwr.edu.pl/, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PTTU6o7kjfkJ:fluid.wme.pwr.wroc.pl/~spalanie/dydaktyka/spalanie_wyklad_energetyka/URZADZENIA/Spalanie_fluidalne.PDF+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (access: 28.11.2017).Search in Google Scholar

[4] Engström F., Fluidized bed boilers, Finlandia 2017.Search in Google Scholar

[5] Eia, www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=10151 (access: 27.02.2013).Search in Google Scholar

[6] Hanfei Z.,Caixia L.,Jun L.,Wu Q.,Yukun H.,Changqing D., Solid Waste Mixtures Combustion in a Circulating Fluidized Bed: Emission Properties of NOx, Dioxin, and Heavy Metals, Energy Procedia, Vol. 75, 2015, 987–992.10.1016/j.egypro.2015.07.322Search in Google Scholar

[7] Trybuś T., Fluidalne spalanie paliw jako metoda ograniczenia emisji dwutlenków siarki i tlenków azotu, Wrocław 1995.Search in Google Scholar

[8] Energia, https://energia.wortale.net/kotly-kotlownie,ac99/kociol-fluidalny, 1597 (access: 10.12.2017).Search in Google Scholar

[9] Ekotechnologie, www.ekotechnologie.org/5-sf.html (access: 10.12.2017).Search in Google Scholar

[10] Jihui Ch., Xiaofeng L., Progress of petroleum coke combusting in circulating fluidized bed boilers – A review and future perspectives, Resources Conservation & Recycling, Vol. 49, 2006, 203–216. Thanet U., Suneerat F., Co-firing of coal and rice straw pellet in a circulating-fluized-bed reactor, Energy Procedia, Vol. 138, 2017, 766–771.10.1016/j.egypro.2017.10.051Search in Google Scholar

[11] Buhre B.J.P., Elliott L.K. C.D., Sheng Gupta R.P., Wall T.F., Oxy-fuel combustion technology for coal-fired power generation, Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 31, 2005, 283–307.10.1016/j.pecs.2005.07.001Search in Google Scholar

[12] Srivastava R.K., Miller C.A., C. Erickson & R. Jambhekar, Emissions of Sulfur Trioxide from Coal-Fired Power Plants, Journal of the Air & Waste Management Association, Vol. 127, 2014, 47–51.Search in Google Scholar

[13] Casagrande D.J., Sulphur in peat and coal, Geological Society, Special Publications, Vol. 32, 1987, 87–105.10.1144/GSL.SP.1987.032.01.07Search in Google Scholar

[14] Lunbo D., Haicheng S., Changsui Z., Wu Z., Xiaoping Ch., Coal combustion characteristics on an oxy-fuel circulating fluidized bed combustor with warm flue gas recycle, Fuel, Vol. 127, 2014, 47–51.10.1016/j.fuel.2013.06.016Search in Google Scholar

[15] Neisler J., Rozwój palenisk fluidalnych w energetyce, Energetyka, Vol. 4, 2011, 33–36.Search in Google Scholar

[16] Jarema-Suchorowska S., Kurczak B., Właściwości popiołów z kotłów fluidalnych w energetyce w aspekcie warunków gospodarczego wykorzystania tych odpadów, Energetyka, Vol. 1, 2010, 39–43.Search in Google Scholar

[17] F-W, Kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym na parametry nadkrytyczne, FosterWheeler, 2011.Search in Google Scholar

[18] F-W, Opis projektu Kotła fluidalnego na parametry nadkrytyczne dla Elektrowni Łagisza, Foster Wheeler, 2011.Search in Google Scholar

[19] Ochrona środowiska, Informacje i opracowania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2016.Search in Google Scholar

[20] Hycnar J.J., Paleniska fluidalne przykładem racjonalnego rozwiązywania problemów odpadów, Polityka Energetyczna, Vol. 9, Zeszyt specjalny, 2006, 365–375.Search in Google Scholar

[21] Góralczyk S., Baic I., Odpady z górnictwa węgla kamiennego i możliwości ich gospodarczego wykorzystania, Polityka Energetyczna, Vol. 12, Iss. 2/2, 2009, 145–156.Search in Google Scholar

[22] Tomasz Cukiernik, http://tomaszcukiernik.pl/artykuly/artykuly-wolnorynkowe/parametry-nadkrytyczne-w-technologii-fluidalnej (access: 14.01.2018).Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo