1. bookVolume 6 (2013): Edition 1 (January 2013)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1805-4196
ISSN
1805-4196
Première parution
20 Jun 2008
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Effects of Dwarf Pine Stands on Slope Deformation Processes, as a Basis for their Management in the Hrubý Jeseník Mountains

Publié en ligne: 27 Sep 2013
Volume & Edition: Volume 6 (2013) - Edition 1 (January 2013)
Pages: 63 - 83
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1805-4196
ISSN
1805-4196
Première parution
20 Jun 2008
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais

Brunsden, D., (1993). Mass movement; the research frontier and beyond: a geomorphological approach. Geomorphology, 7: pp. 85-128.Search in Google Scholar

Bureš, L., (1974a). Návrh projektu na experimentální likvidaci části klečového porostu vestátní přírodní rezervaci Malá kotlina. Správa CHKO Jeseníky, SÚPPOP, Praha.Search in Google Scholar

Bureš, L., (1974b). Návrh projektu postupné likvidace kosodřeviny ve státní přírodnírezervaci Velká kotlina. Manuskript, Správa CHKO Jeseníky, SÚPPOP, Praha.Search in Google Scholar

Businský, R., (1998). Agregát Pinus mugo v bývalém Československu: taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. Zprávy České Botanické Společnosti, 33: pp. 29-52.Search in Google Scholar

Chlupáč, I., Brzobohatý, R., Kovanda, J. & Stráník, Z., (2002). Geologická minulost Českérepubliky. Academia, Praha. 437 p.Search in Google Scholar

Dalrymple, J.B., Blong, R.J. & Conacher, A.J., (1968). A hypothetical nine-unit landsurface model. Zeitschrift für Geomorphologie, 12: pp. 60-76.Search in Google Scholar

Demek, J., Mackovčin, P., et al. (2006). Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno. 582 p.Search in Google Scholar

Dikau, R., Brunsden, D., Schrott, L., Ibsen, M.-L., et al. (1996). Landslide recognition. Identification, movement and causes. Wiley, Chichester. 251 p.Search in Google Scholar

Gába, Z., (1992). Mury pod Keprníkem v červenci 1991. Severní Morava, 64: pp. 43-50.Search in Google Scholar

Hamerník, J., Musil, I., (2007). The Pinus mugo complex - its structuring and general overview of the used nomenclature. Journal of Forest Science, 53: pp. 253-266.Search in Google Scholar

Horák, J., (1977). K problematice sudetských holí. In: J. Štursa (Ed.): Člověk a horskápříroda ve XX. století, (p. 114-121). Špindlerův Mlýn.Search in Google Scholar

Hošek, E., (1973). Vývoj dosavadního hospodaření v nejvyšších polohách Jeseníků a jeho vliv na horní hranici lesa. Campanula, 4: pp. 69-81.Search in Google Scholar

Hošek, J., Banaš, M., Černá, K., Hédl, R., Holuša, J., Kašák, J., Kočí, M., Kočvara, R., Kopalová, I., Křížek, M., Kuras, T., Kyncl, T., Majkus, Z., Novák, J., Petr, L., Potůčková, M., Šenfeldr, M., Souček, J., Treml, V., Wild, J., Zeidler, J. & Zmrhalová, M., (2007). Vlivvýsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinskétundry ve Východních Sudetech (CHKO Jeseníky, NPR Králický Sněžník). Návrhmanagementu těchto porostů. Zpráva o řešení projektu VaV SM/6/70/05. Hořovice. 268 p.Search in Google Scholar

Hrádek, M., (2010). Význam kleče pro udržení stability horských svahů v Hrubém Jeseníku. In: Campanula. Sborník referátů z konference ke 40. výročí Chráněné krajinnéoblasti Jeseníky, (p. 106-108). AOPK ČR - Správa CHKO Jeseníky, Jeseník.Search in Google Scholar

Hrádek, M., Lacina, J., (2003). Destructional landforms arisen from extreme events in the Desná River valley and their vegetation. Moravian Geographical Reports, 11 (1): pp. 2-19.Search in Google Scholar

Hrádek, M., Malik, I. & Owczarek, P., (2006). Zapis aktywności spływów gruzowych na podstawie analyzy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie). In: I. Smolová (Ed.): Geomorfologické výzkumy v roce 2006, (p. 65-69). Univerzita Palackého, Olomouc.Search in Google Scholar

Křížek, M., (2007a). Periglacial landforms above the alpine timberline in the High Sudetes. In: J. Kalvoda, A. Goudie: Geomorphological variations, (p. 313-337). P3K, Prague.Search in Google Scholar

Křížek, M., (2007b). Rychlé svahové procesy a jejich vztah k porostům borovice kleče. In: J. Hošek et al.: Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovoudiverzitu arkto-alpinské tundry ve Východních Sudetech (CHKO Jeseníky, NPR KrálickýSněžník). Návrh managementu těchto porostů. Zpráva o řešení projektu VaV SM/6/70/05, (p. 208-220). Hořovice.Search in Google Scholar

Jeník, J., (1961). Alpínská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Academia, Praha. 412 p.Search in Google Scholar

Kuras, T., Beneš, J. & Konvička, M., (2001). Behaviour and within-habitat distribution of adult Erebia sudetica sudetica, endemic of the Hruby Jesenik Mts., Czech Republic (Nymphalidae, Satyrinae). Nota Lepidopterologica, 24: pp. 69-83.Search in Google Scholar

Midriak, R., (1983). Morfogenéza povrchu vysokých pohorí. VEDA, Bratislava.Search in Google Scholar

Migoń, P., Hrádek, M. & Parzóch, K., (2002). Extreme events in the Sudetes Mountains. Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors. StudiaGeomorphologica Carpatho-Balcanica, 36: pp. 29-49.Search in Google Scholar

Nemčok, A., Pašek, J. & Rybář, J., (1974). Dělení svahových pohybů. Sborníkgeologických věd, Hydrogeologie, inženýrská geologie, 11: pp. 77-97.Search in Google Scholar

Maděra, P., Buček, A., (2012). Úvod. In: M. Šenfeldr et al.: Kleč v horské krajině HrubéhoJeseníku. Geobiocenologické spisy, 16, (p. 7-8). CERM, Brno.Search in Google Scholar

Opletal, M., et al. (1997). Geologická mapa ČR 1:50 000, list 14-24 Bělá pod Pradědem. Česká geologická služba, Praha.Search in Google Scholar

Pilous, V., (1973, 1975, 1977). Strukturní mury v Krkonoších I, II, III. Opera Corcontica, 10: 15-69, 12: 7-50, 14: pp. 7-94.Search in Google Scholar

Řehánek, T., (2003). Klimatická charakteristika CHKO. In: V. Kavalcová, K. Kavalec et al.: Chráněná území CHKO Jeseníky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha. 60 p.Search in Google Scholar

Roštínský, P., (2010). Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník. Zprávy ogeologických výzkumech v roce 2009, pp. 20-23. Search in Google Scholar

Roštínský, P., (2012). Vztahy klečových porostů ke geomorfologickým procesům. In: M. Šenfeldr et al.: Kleč v horské krajině Hrubého Jeseníku. Geobiocenologické spisy, 16, (p. 15-69). CERM, Brno.Search in Google Scholar

Rybář, J., (1999). Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997. Geotechnika, 1999 (2): pp. 7-14.Search in Google Scholar

Rybář, J., et al. (1999). Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Praha. 21 p.Search in Google Scholar

Sekyra, J., Kociánová, M., Štursová, H., Kalenská, J., Dvořák, I. & Svoboda, M., (2002). Frost phenomena in relationship to mountain pine. Opera Corcontica, 39: pp. 69-114.Search in Google Scholar

Šenfeldr, M., Maděra, P., Buček, A., Roštínský, P., Špinlerová, Z., Culek, M., Friedl, M., Štykar, J., Vavříček, D., Pecháček, J., Tippner, A. & Sedláček, A., (2012). Kleč v horskékrajině Hrubého Jeseníku. Geobiocenologické spisy, 16. CERM, Brno. 236 p.Search in Google Scholar

Šilhán, K., (2008). Geomorfologie blokovobahenních proudů v MoravskoslezskýchBeskydech. Disertační práce, Ostravská unverzita, Ostrava. 156 p.Search in Google Scholar

Sokol, F., (1965). Vliv přírodního prostředí a lidské činnosti na vznik svahových sesuvů adosavadní zkušenosti s jejich rekultivací v Hrubém Jeseníku. Kandidátská disertační práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 370 p.Search in Google Scholar

Štykar, J., Buček, A., (2012). Vývoj biotopů po odstranění kleče. In: M. Šenfeldr et al.: Kleč v horské krajině Hrubého Jeseníku. Geobiocenologické spisy, 16, (p. 202-214). CERM, Brno.Search in Google Scholar

Tolasz, R., et al. (2007). Climate Atlas of Czechia. Czech Hydrometeorological Institute, Prague.Search in Google Scholar

Tippner, A., (2012). Rozšíření klečových porostů. In: M. Šenfeldr et al.: Kleč v horskékrajině Hrubého Jeseníku. Geobiocenologické spisy, 16, (p. 9-14). CERM, Brno.Search in Google Scholar

Treml, V., (2005). Vliv kleče na geomorfologické procesy. In: J. Hošek et al.: Vliv výsadebborovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry veVýchodních Sudetech (CHKO Jeseníky, NPR Králický Sněžník). Návrh managementu těchtoporostů. Zpráva o řešení projektu VaV SM/6/70/05, (p. 54-67). Hořovice.Search in Google Scholar

Treml, V., (2009). Lavinové dráhy. In: Hrnčiarová, T. et al.: Landscape atlas of the CzechRepublic. Ministry of the Environment of the Czech Republic and Silva Taroucy Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Praha-Průhonice.Search in Google Scholar

Treml, V., Banaš, M., Kuras, T., Zeidler, M. & Kočvara, R., (2007). Návrh managementových opatření porostů borovice kleče (Pinus mugo) v Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku. In: J. Hošek et al.: Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) nabiotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve Východních Sudetech (CHKOJeseníky, NPR Králický Sněžník). Návrh managementu těchto porostů. Zpráva o řešení projektu VaV SM/6/70/05, (pp. 221-268). Hořovice.Search in Google Scholar

Treml, V., Křížek, M., (2006). Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy v Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku. In: J. Hošek et al.: Vliv výsadeb borovice kleče(Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve VýchodníchSudetech (CHKO Jeseníky, NPR Králický Sněžník). Návrh managementu těchto porostů. Zpráva o řešení projektu VaV SM/6/70/05, (pp. 69-83). Hořovice.Search in Google Scholar

Treml, V., Křížek, M., (2007). Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na půdní kopečky (thufury) v Hrubém Jeseníku. In: J. Hošek et al.: Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo)na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve Východních Sudetech (CHKOJeseníky, NPR Králický Sněžník). Návrh managementu těchto porostů. Zpráva o řešení projektu VaV SM/6/70/05, (pp. 141-152). Hořovice.Search in Google Scholar

Treml, V., Wild, J., Chuman, T. & Potůčková, M., (2010). Assesing the change in cover of non-indigenous dwarf pine using aerial photographs, a case study from the Hrubý Jeseník Mountains, the Sudetes. Journal of Landscape Ecology, 4: pp. 90-104.Search in Google Scholar

Záruba, Q., Mencl, V., (1969). Sesuvy a zabezpečování svahů. Academia, Praha. 224 p.Search in Google Scholar

Zeidler, M., Banaš, M., Duchoslav, M. & Lešková, M., (2010). Vliv vysazených klečových porostů na alpínskou vegetaci v Hrubém Jeseníku. Příroda, 29: pp. 37-50.Search in Google Scholar

Zeidler, M., Duchoslav, M., Banaš, M. & Lešková, M., (2012). Impacts of introduced dwarf pine (Pinus mugo) on the diversity and composition of alpine vegetation. CommunityEcology, 13 (2): pp. 213-220.Search in Google Scholar

Zvejška, F., (1947). O vzniku horských strží v povodí Hučivé Desné. Časopis ZemskéhoMuzea v Brně, 31: pp. 3-15. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo