1. bookVolume 6 (2013): Edition 1 (January 2013)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1805-4196
ISSN
1805-4196
Première parution
20 Jun 2008
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Designing Migration Corridors for Large Mammals in the Czech Republic

Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1805-4196
ISSN
1805-4196
Première parution
20 Jun 2008
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais

Anděl, P., Gorčicová, I., Hlaváč, V., Miko, L., Andělová, H., (2005). Hodnocenífragmentace krajiny dopravou, Metodická příručka. Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, 99 s.Search in Google Scholar

Anděra, M., Červený, J., (2009). Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 1. Sudokopytníci (Artiodactyla). Národní muzeum, Praha, 87 pp.Search in Google Scholar

Anděra, M., Hanzal, V., (1995). Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. I. Sudokopytníci (Artiodactyla), zajíci (Lagomorpha). Národní muzeum, Praha, 64 pp.Search in Google Scholar

Andreas, M. et al. (2007). Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce anávrh ochranných a optimalizačních opatření. Projekt Resortního programu výzkumu v působnosti ministerstva životního prostředí” (Kód SP2d4) s počátkem řešení v roce 2008. 33 p.Search in Google Scholar

Beier, P., Majka, D.R., Spencer, W.D., (2008). Forks in the Road: Choices in Procedures for Designing Wildland Linkages. Conservation Biology, 22 (4), pp. 836-851.10.1111/j.1523-1739.2008.00942.xSearch in Google Scholar

Bruinderink, G.G., Van Der Sluis, T., Lammertsma, D., Opdam, P., Pouwels, R., (2003). Designing a Coherent Ecological Network for Large Mammals in Northwestern Europe, Conservation Biology, 17 (2), pp. 549-557.Search in Google Scholar

Eastman, J.R., (2009). Idrisi 16.0. The Taiga Edition, Help System. Worcester MA, Clark University- Clark Labs.Search in Google Scholar

Feranec, J., Jaffrain, G., Soukup, T., Hazeau, G., (2010). Determining changes and flows in European landscapes 1990-2000 using CORINE land cover data. Applied Geography, Volume 30, Issue 1, pp. 19-35.10.1016/j.apgeog.2009.07.003Search in Google Scholar

Hlaváč V. et Anděl P., (2001). Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničníchkomunikací pro volně žijící živočichy. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 51 s.Search in Google Scholar

Hernandez P.A. et al. (2008). Predicting species distributions in poorly-studied landscapes. Biodiversity Conservation, 17: pp. 1353-1366.Search in Google Scholar

Hirzel, A. H. et al. (2006). Evaluating the ability of habitat suitability models to predict species presences. Ecological modelling 199 (2006), pp.142-152.10.1016/j.ecolmodel.2006.05.017Search in Google Scholar

Horskins K., Mather P. B. a Wilson J. C., (2006). Corridors and connectivity: when use and function do not equate. Landscape Ecology 21: pp, 641-655.10.1007/s10980-005-5203-6Search in Google Scholar

Huck, M., Jędrzejewski, W., Borowik, T., Miłosz-Cielma, M., Schmidt, K., Jędrzejewska, B., Nowak, S., et al. (2010). Habitat suitability, corridors and dispersal barriers for large carnivores in Poland. Acta Theriologica, 55(2), pp. 177-192. doi:10.4098/j.at.0001-7051.114.2009.10.4098/j.at.0001-7051.114.2009Search in Google Scholar

Iuell, B. et. al. (2003). Wildlife and Traffic: A European Handbook for Identifying Conflictsand Designing Solutions. KNNV Publishers, Brusel, 169 p.Search in Google Scholar

Jongman, R.H.G., (2002). Homogenisation and fragmentation of the European landscape: ecological consequences and solutions. Landscape and Urban Planning, Volume 58, Issues 2-4.10.1016/S0169-2046(01)00222-5Search in Google Scholar

Kramer-Schadt, S., Revilla, E., Wiegand, T., Breitenmoser, U., (2004). Fragmented landscapes, road mortality and patch connectivity: modelling influences on the dispersal of Eurasian lynx. Journal of Applied Ecology, 41: pp. 711-723.Search in Google Scholar

Pimm, S.L., Russell, G.J., Gittleman, J.L. & Brooks, T.M., (1995). The future of biodiversity. Science, 269, pp, 347-350.10.1126/science.269.5222.34717841251Search in Google Scholar

Rottenbery, J.T. et al. (2006). GIS- based niche modeling for mapping species habitat. Ecology, 87(6): pp. 1458-1464.Search in Google Scholar

Schipper, J. et al. (2008). The Status of the World's Land and Marine Mammals: Diversity, Threat, and Knowledge. Science, Vol. 322 no. 5899, pp. 225-230. DOI: 10.1126/science. 1165115.10.1126/scienceSearch in Google Scholar

Václavík, T., Meentemeyer, R.K., (2009). Invasive species distribution modeling (iSDM): Are absence data and dispersal constraints needed to predict actual distributions? Ecological Modelling 220 (2009), pp. 3248-3258.Search in Google Scholar

Van der Sluis, T., Bloemmen, M., Bouwma, I. M., (2004). European corridors: Strategiesfor corridor development for target species. Groels, Tilburg, The Netherland, ISBN 90-76762-16-3.Search in Google Scholar

Van Wieren, S. E., & Worm, P. B., (2001). The Use of a Motorway Wildlife Overpass By Large Mammals. Netherlands Journal of Zoology. Retrieved from http://www.ingentaconnect.com/content/brill/njz/2001/00000051/00000001/art00007. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo