1. bookVolume 55 (2009): Edition 2 (June 2009)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
Première parution
14 Dec 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Assessment of forest condition and its development on a sampling set of forest management plans in Slovakia

Publié en ligne: 10 Feb 2010
Volume & Edition: Volume 55 (2009) - Edition 2 (June 2009)
Pages: 111 - 138
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
Première parution
14 Dec 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Halaj J., Petráš R., 1998: Rastové tabuľky hlavných drevín. SAP, Bratislava, 325 s.Search in Google Scholar

Herich I., 1997: Informačný systém - nástroj pre sledovanie obhospodarovania lesov. In Zborník referátov z MVK: Trvalosť obhospodarovania v HÚL, plánovaní a lesníckej politike, Zvolen, p. 53-62.Search in Google Scholar

Herich I., 2008: Hodnotenie stavu a vývoja lesov na výberovom súbore údajov LHP a LHE. Štúdia, Zvolen, Národné lesnícke centrum, 37 pp.Search in Google Scholar

Kolektív 2000: Postup na vedenie lesnej hospodárskej evidencie podľa vyhlášky MP SR č. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii. Lesoprojekt Zvolen, 54 pp.10.1097/00006247-200006000-00017Search in Google Scholar

Kolektív, 2008: Pracovné postupy HÚL. NLC Zvolen, 147 pp.Search in Google Scholar

Petráš R., Nociar V., 1991: Sortimentačné tabuľky hlavných drevín. Veda, Bratislava, s.Search in Google Scholar

Šmelko Š., 1995: Štatistické metódy v lesníctve. ES TU vo Zvolene, 276 pp.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo