1. bookVolume 55 (2009): Issue 2 (June 2009)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
First Published
14 Dec 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Assessment of forest condition and its development on a sampling set of forest management plans in Slovakia

Published Online: 10 Feb 2010
Volume & Issue: Volume 55 (2009) - Issue 2 (June 2009)
Page range: 111 - 138
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
First Published
14 Dec 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Halaj J., Petráš R., 1998: Rastové tabuľky hlavných drevín. SAP, Bratislava, 325 s.Search in Google Scholar

Herich I., 1997: Informačný systém - nástroj pre sledovanie obhospodarovania lesov. In Zborník referátov z MVK: Trvalosť obhospodarovania v HÚL, plánovaní a lesníckej politike, Zvolen, p. 53-62.Search in Google Scholar

Herich I., 2008: Hodnotenie stavu a vývoja lesov na výberovom súbore údajov LHP a LHE. Štúdia, Zvolen, Národné lesnícke centrum, 37 pp.Search in Google Scholar

Kolektív 2000: Postup na vedenie lesnej hospodárskej evidencie podľa vyhlášky MP SR č. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii. Lesoprojekt Zvolen, 54 pp.10.1097/00006247-200006000-00017Search in Google Scholar

Kolektív, 2008: Pracovné postupy HÚL. NLC Zvolen, 147 pp.Search in Google Scholar

Petráš R., Nociar V., 1991: Sortimentačné tabuľky hlavných drevín. Veda, Bratislava, s.Search in Google Scholar

Šmelko Š., 1995: Štatistické metódy v lesníctve. ES TU vo Zvolene, 276 pp.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo