1. bookVolume 8 (2008): Edition 2 (June 2008)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Première parution
23 Sep 2008
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Ocena Mikronierówności Powierzchni Frezowanych Z Zastosowaniem Optycznych Metod Pomiarowych I Analizy Obrazu

Publié en ligne: 17 Oct 2008
Volume & Edition: Volume 8 (2008) - Edition 2 (June 2008)
Pages: 36 - 43
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Première parution
23 Sep 2008
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Nowicki B.: Struktura geometryczna. Chropowatość i falistość powierzchni. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1991.Search in Google Scholar

Miko E.: Konstytuowanie mikronierówności powierzchni metalowych obrobionych narzędziami o zdefiniowanej stereometrii ostrzy. Monografie, Studia, Rozprawy nr 46, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2004.Search in Google Scholar

Oczoś K. E., Lubimov V.: Struktura geometryczna powierzchni. Podstawy klasyfikacji z atlasem charakterystycznych powierzchni kształtowanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2003.Search in Google Scholar

Dębiński B., Storch B.: Zapis stereometrii obrobionej powierzchni. Sypm. "Makro i Mikro Geometria Powierzchni", Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1990.Search in Google Scholar

Colak O., Kurbanoglu C., Kayacan M. C.: Milling surface roughness prediction using evolutionary programming methods. Materials and Design 28 (2007) 657-666.Search in Google Scholar

Łukianowicz Cz.: Podstawy pomiaru nierówności powierzchni metodami rozpraszania światła. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2001.Search in Google Scholar

Storch B.: Zjawiska przykrawędziowe i monitorowanie chropowatości powierzchni po obróbce jednoostrzowej. Monografia Wydziału Mechanicznego Nr 124, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006.Search in Google Scholar

Pawlus P.: Topografia powierzchni - pomiary, analiza, oddziaływanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005.Search in Google Scholar

LabView 6.0, National Instruments Corporation, Austin, TX, USA. http://www.ni.com/labviewSearch in Google Scholar

Matlab 6.1, The MathWorks, Inc. Natick, MA, USA. http://www.mathworks.com/products/matlabSearch in Google Scholar

Image-Pro® Plus. Start-up Guide for Windows. Media Cybernetics, Inc., Silver Spring, MD, USA, 2004. http://www.mediacy.comSearch in Google Scholar

Kapłonek W.: Ocena topografii arkuszy ściernych z wykorzystaniem światła strukturalnego i komputerowej analizy obrazu. Pomiary, Automatyka, Kontrola, 5 (2006) 38-41.Search in Google Scholar

Kapłonek W., Łukianowicz Cz.: Zastosowanie skaterometrii laserowej i komputerowej analizy obrazu do oceny mikronierówności powierzchni będących w ruchu. XII Konf. "Metrologia w technikach wytwarzania", Augustów, 2007. Przegląd Mechaniczny 9 (2007) 119-124.Search in Google Scholar

Kapłonek W., Łukianowicz Cz.: Laser Scatterometry Used for Assessment of Microfinished Shafts. Proc. IV. International Congress on Precision Machining ICPM 2007, Vol.1, Section: Design & Testing II, pp. 291-296.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo