1. bookVolume 27 (2007): Edition -1 (June 2007)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
Première parution
04 Jul 2007
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Age Correlation of Loess with other Pleistocene Deposits on the Basis of TL and OSL Dating

Publié en ligne: 01 May 2007
Volume & Edition: Volume 27 (2007) - Edition -1 (June 2007)
Pages: 27 - 32
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
Première parution
04 Jul 2007
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

Aitken MJ and Xie J, 1985. Moisture correction for annual gamma dose. Ancient TL 8: 6-9.Search in Google Scholar

Bluszcz A, 2000. Datowanie luminescencyjne osadów czwartorzędowych - teoria, ograniczenia, problemy interpretacyjne (Luminescence dating of Quaternary sediments - theory, limitations, interpretation problems). Geochronometria 17: 1-104 (in Polish).Search in Google Scholar

Boguckyj A, Łanczont M and Racinowski R, 2000. Conditions and course of sedimentation of the middle and upper pleistocene loesses in the Halič profile (NW Ukraine). Studia Quaternaria 17: 3-17.Search in Google Scholar

Boguckyj A., Łanczont M., Madeyska T., 2002. Loesses, loess landscapes and Paleolithic of the Ukraine. Ukrains'ko-pol'ska naukova konferencija Rol' prirodno-zapovidnykh terytoij Zahidnoho Podillja ta Juri Ojcos'koj u zbereženni biologičnoho ta landšaftnoho riznomanittja. Zapovidnyk "Miodobory", Grymailov: 35.Search in Google Scholar

Boguckyj A, Cyrek K, Łanczont M, Madeyska T and Sytnyk O, 2003. Middle Palaeolithic stratigraphy in Podolla and East Carpathian Foreland, Ukraine. The Joint Workshop Meeting Loess and Paleoenvironments, INQUA Commission, INQUA Carbon Commission, May 26 - June 1, Moscow, Russia, Abstract and Field Excursion Guidebook: 13.Search in Google Scholar

Ciszek D, Jary Z, Kida J and Karamański P, 2001a. Profil lessowy w Białym Kościele (wzgórza Niemczańsko-Strzelinskie) (Loess profile in Biały Kościół (Niemczańsko-Strzelińskie Hills)). In: Jary Z, Kida J, eds, Osady plejstoceńskie przedpola Sudetów (Pleistocene deposits in the foreland of the Sudeten). Materials from the conference "Korelacja stratygraficzna lessów i utworów lodowcowych Polski i Ukrainy" (Stratigraphic correlation of loess and glacial formations in Poland and Ukraine), Wrocław - Jarmołtówek, 23 - 28.09.2001: 54-56 (in Polish).Search in Google Scholar

Ciszek D, Jary Z, Kida J and Karamański P, 2001b. Profil lessowy w Dankowicach (wzgórza Niemczańsko- Strzelińskie) (Loess profile in Dankowice (Niemczańsko-Strzelińskie Hills)). In: Jary Z, Kida J, eds, Osady plejstoceńskie przedpola Sudetów (Pleistocene deposits in the foreland of the Sudeten). Materials from the conference "Korelacja stratygraficzna lessów i utworów lodowcowych Polski i Ukrainy" (Stratigraphic correlation of loess and glacial formations in Poland and Ukraine), Wroclaw - Jarmołtówek, 23 - 28.09.2001:50 -53 (in Polish).Search in Google Scholar

Fedorowicz S, 2005. Korelacjadat TL i OSL próbek z czterech profili lessowych Polski SE i SW (Correlation of TL and OSL dates four loess profile samples from SE and SW Poland). Przegląd Geologiczny 53(11): 1047- 1050 (in Polish).Search in Google Scholar

Fedorowicz S, 2006a. Metodyczne aspekty luminescencyjnego oznaczania wieku osadów neoplejstoceńskich Europy Środkowej (Methodological aspects of luminescence dating of Central Europe's neopleistocene deposits). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: 156pp (in Polish).Search in Google Scholar

Fedorowicz S, 2006b. TL age of Upper Pleistocene stratified deposits measured with the additive, regeneration and RI methods. Geological Quaterly 50(2): 211-114.Search in Google Scholar

Gaigalas A and Fedorowicz S, 2002. Thermoluminescence dates Midand Late Pleistocene in exposure Eastern Lithuania. Geologija 38: 31-40.Search in Google Scholar

Gaigalas A, Fedorowicz S and Melesyte M, 2005. TL dates of aquatic sandy sediments of Middle- Upper Pleistocene in Lithuania. Geologija 51: 39-50.Search in Google Scholar

Łanczont M, 1995. Paleogeograficzne warunki rozwoju vistuliańskich utworów lessowych w okolicy Przemyśla (Paleogeographic conditions for the development of Vistulian loess formations in the region of Przemyśl). In: Wojtanowicz J, ed., Materials from the conference "Przemiany geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu" (Quaternary Geomorphology and Paleogeography Changes), UMCS, Lublin, 10-11 04.1999: 40-43 (in Polish).Search in Google Scholar

Łanczont M and Boguckyj A, 2002. Badane profile lessowe i stanowiska paleolityczne Naddniestrza Halickiego. In: Madeyska T, ed., Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Loess and Palaeolithic of the Dniester River Basin, Halyč region (Ukrwione). Studia Geologia Polonica 119: 33-165 (in Polish).Search in Google Scholar

Łanczont M and Fedorowicz S, 2004. The age of loess deposits at Dybawka, Tarnawce and Zarzecze (SE Poland) based on luminescence dating Geologija 47: 8-14.Search in Google Scholar

Poręba GJ and Fedorowicz S, 2005. Gamma spectrometry for OSL and TL dating of loess deposits at Dybawka and Tarnawce (SE Poland) Geochronometria 24: 27-32.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo