1. bookVolume 6 (2020): Edition 1 (January 2020)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-7563
Première parution
16 Apr 2015
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Basics of Intercultural Communication with the Arabic Community

Publié en ligne: 20 Jun 2020
Volume & Edition: Volume 6 (2020) - Edition 1 (January 2020)
Pages: 73 - 80
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-7563
Première parution
16 Apr 2015
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

BOSKI P. (2009), Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

CZERWONKA M. (2015), Charakterystyka wskaźników modelu kulturowego Hofstede, [in:] O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, (ed.) J. Ostaszewski, Warszawa, Wydawnictwo SGH, pp. 281-292.Search in Google Scholar

GESTELAND R. (2000), Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

GUPTA V. AND HANGES P. (2004), Regional and Climate Clustering of Societal Cultures, [in:] Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, (ed.) R. House, P. Hanges, Sage, Thousand Oaks, pp. 178-218.Search in Google Scholar

HALL E. (1978), Ukryty wymiar, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.Search in Google Scholar

HOFSTEDE G. AND G. J. HOFSTEDE (2010), Cultures and Organizations. Software of the mind. Intercultural Cooperation and its Importance or Survival, New York, McGraw Hill.Search in Google Scholar

KHIADYER E. (2012), Arabski świat, Warszawa, Prószyński Media.Search in Google Scholar

KOMOR M. (2013), Charakterystyka Country Cluster według wymiarów kultury GLOBE, „Organizacja i Kierowanie” no 2 (155), pp. 99-119.Search in Google Scholar

KUSIO U. (2011), Dialog w komunikacji międzykulturowej. Ideały a rzeczywistość, Lublin, Wydawnictwo Naukowe UMCS.Search in Google Scholar

KWIATKOWSKA A. (2014), Problemy metodologiczne w badaniach międzykulturowych i kulturowych, „Psycho-logia Społeczna” no 9 (28), pp. 8-27.Search in Google Scholar

LAPAKKO D. (2007), Communication is 93% Nonverbal: An Urban Legend Proliferates, “Communication and Theater Association of Minnesota Journal”, vol. 34, pp. 7-19.Search in Google Scholar

NYDELL M. (2001), Zrozumieć Arabów, Warszawa, Studio EMKA.Search in Google Scholar

OLEJNICZAK A. (2014), Wpływ różnic kulturowych na rozwój organizacji, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, no 37, pp. 117-125.Search in Google Scholar

SZOPSKI M. (2005), Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.Search in Google Scholar

URBANEK A. (2018), Kształtowanie się opinii personelu więziennego wobec skazanych muzułmanów o odmiennych potrzebach kulturowych, „Muliticultural Studies” no 1, pp. 101-118.Search in Google Scholar

WILCZEWSKI M. AND A.M. SØDERBERG (2017), Badania nad komunikacją międzykulturową: dotychczasowe paradygmaty i perspektywy badawcze, „Zeszyty Prasoznawcze” no 3 (231), pp. 540-566.Search in Google Scholar

WITASZEK Z. (2007), Kulturowe uwarunkowania negocjacji oraz zasady ich prowadzenia, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, no 1 (168), pp. 101-119.Search in Google Scholar

ZAHARNA R.S. (1995), Understanding Cultural Preferences of Arab Communication Patterns, „Public Rela-tions Review” no 21 (3), pp. 241-255.Search in Google Scholar

ZIĘBA A. (2008), Język a kultura. Komunikacja werbalna w wybranych polskich, brytyjskich i amerykańskich programach telewizyjnych, „Investigationes Linguisticae”, vol. 14, pp. 250-263.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD