1. bookVolume 10 (2022): Edition 2 (December 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-3773
Première parution
15 Dec 2015
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The Local Identity — The Case of Councilors from Lubelskie Municipalities and Counties’

Publié en ligne: 30 Dec 2022
Volume & Edition: Volume 10 (2022) - Edition 2 (December 2022)
Pages: 51 - 61
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-3773
Première parution
15 Dec 2015
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

Bokszański, Z. (2002). Tożsamość, In: Encyklopedia socjologii t. 4. Warszawa: Oficyna Naukowa. Search in Google Scholar

Castells, M. (2008). Siła tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Dzieniszewska — Naroska, K. (2004) Radni i ich opinie o lokalnej reprezentacji politycznej. In: Kurczewska, J. ed., Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, pp. 260–271. Search in Google Scholar

Dzięglewski, M. (2010). Wspólnotowość plemienna jako rdzenna wartość w kulturach afrykańskich. In Probucka, D. ed. Dobra wspólne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, pp. 477 — 487. Search in Google Scholar

Erickson, B., Roberts, M. (1997). Marketing local identity, “Journal of Urban Design”. No 1, pp. 35–59. Search in Google Scholar

Erikson, E. H. (1980). Identity and Life Cycle, London: W. W. Norton & Company (first published by International Universities Press 1959). Search in Google Scholar

Jasińska-Kania, A. (2006). Teorie tożsamości i różnicy. In: Jasińska-Kania, A., Nijakowski, L., M. Szacki, J., Ziółkowski, M. Współczesne teorie socjologiczne (selection and ed.:). t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 1115 — 1118. Search in Google Scholar

Korzeniowska, A. (2004). In: Korzeniowska, A. ed. ABC Samorządu terytorialnego. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta, pp.73 — 88. Search in Google Scholar

Mihaylow, V. Runge, J. (2018). Potencjał aplikacyjny badań nad tożsamością terytorialną, “Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”. No 42, pp. 53–70. Search in Google Scholar

Offe, C. (2006). “Homogeniczność” i demokracja konstytucyjna. Konflikty tożsamości a prawa grupowe, In: Jasińska-Kania, A., Nijakowski, L., M. Szacki, J., Ziółkowski, M. Współczesne teorie socjologiczne (selection and ed.:). t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 1144 — 1164. Search in Google Scholar

Questionnaire no 48K/2005. Search in Google Scholar

Perry, S. (2014). The Origins of Local Identity, 2014, https://www.researchgate.net/publication/265915381_The_Origins_of_Local_Identity (Accessed on: 10.08.2022). Search in Google Scholar

Regulski, J. (2000). Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Straub, J. (2006). Tożsamość osobista i zbiorowa. Analiza pojęciowa, In: Jasińska-Kania, A., Nijakowski, L., M. Szacki, J., Ziółkowski, M. Współczesne teorie socjologiczne (selection and ed.:). t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 1119 — 1134. Search in Google Scholar

Szacka, B. (2003). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa. Search in Google Scholar

Szczepański, M. S. (2007). Społeczności lokalne i regionalne: tożsamości i metamorfozy, In: Gorzelak, G., Tucholska A. ed. Rozwój, region, przestrzeń. Warszawa: Wydawca Minis-terstwo Rozwoju Regionalnego, pp. 139-157. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jed. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 273). Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo