1. bookVolumen 10 (2022): Heft 2 (December 2022)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2353-3773
Erstveröffentlichung
15 Dec 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

The Local Identity — The Case of Councilors from Lubelskie Municipalities and Counties’

Online veröffentlicht: 30 Dec 2022
Volumen & Heft: Volumen 10 (2022) - Heft 2 (December 2022)
Seitenbereich: 51 - 61
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2353-3773
Erstveröffentlichung
15 Dec 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Bokszański, Z. (2002). Tożsamość, In: Encyklopedia socjologii t. 4. Warszawa: Oficyna Naukowa. Search in Google Scholar

Castells, M. (2008). Siła tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Dzieniszewska — Naroska, K. (2004) Radni i ich opinie o lokalnej reprezentacji politycznej. In: Kurczewska, J. ed., Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, pp. 260–271. Search in Google Scholar

Dzięglewski, M. (2010). Wspólnotowość plemienna jako rdzenna wartość w kulturach afrykańskich. In Probucka, D. ed. Dobra wspólne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, pp. 477 — 487. Search in Google Scholar

Erickson, B., Roberts, M. (1997). Marketing local identity, “Journal of Urban Design”. No 1, pp. 35–59.10.1080/13574809708724395 Search in Google Scholar

Erikson, E. H. (1980). Identity and Life Cycle, London: W. W. Norton & Company (first published by International Universities Press 1959). Search in Google Scholar

Jasińska-Kania, A. (2006). Teorie tożsamości i różnicy. In: Jasińska-Kania, A., Nijakowski, L., M. Szacki, J., Ziółkowski, M. Współczesne teorie socjologiczne (selection and ed.:). t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 1115 — 1118. Search in Google Scholar

Korzeniowska, A. (2004). In: Korzeniowska, A. ed. ABC Samorządu terytorialnego. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta, pp.73 — 88. Search in Google Scholar

Mihaylow, V. Runge, J. (2018). Potencjał aplikacyjny badań nad tożsamością terytorialną, “Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”. No 42, pp. 53–70. Search in Google Scholar

Offe, C. (2006). “Homogeniczność” i demokracja konstytucyjna. Konflikty tożsamości a prawa grupowe, In: Jasińska-Kania, A., Nijakowski, L., M. Szacki, J., Ziółkowski, M. Współczesne teorie socjologiczne (selection and ed.:). t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 1144 — 1164. Search in Google Scholar

Questionnaire no 48K/2005. Search in Google Scholar

Perry, S. (2014). The Origins of Local Identity, 2014, https://www.researchgate.net/publication/265915381_The_Origins_of_Local_Identity (Accessed on: 10.08.2022). Search in Google Scholar

Regulski, J. (2000). Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Straub, J. (2006). Tożsamość osobista i zbiorowa. Analiza pojęciowa, In: Jasińska-Kania, A., Nijakowski, L., M. Szacki, J., Ziółkowski, M. Współczesne teorie socjologiczne (selection and ed.:). t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 1119 — 1134. Search in Google Scholar

Szacka, B. (2003). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa. Search in Google Scholar

Szczepański, M. S. (2007). Społeczności lokalne i regionalne: tożsamości i metamorfozy, In: Gorzelak, G., Tucholska A. ed. Rozwój, region, przestrzeń. Warszawa: Wydawca Minis-terstwo Rozwoju Regionalnego, pp. 139-157. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jed. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 273). Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD