1. bookVolume 26 (2018): Edition 1 (March 2018)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-5781
Première parution
30 Mar 2017
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Application of the FTA and ETA Method for Gas Hazard Identification for the Performance of Safety Systems in the Industrial Department

Publié en ligne: 19 Jan 2018
Volume & Edition: Volume 26 (2018) - Edition 1 (March 2018)
Pages: 23 - 26
Reçu: 01 Apr 2017
Accepté: 01 Sep 2017
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-5781
Première parution
30 Mar 2017
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

[1] K. Chmielewski, „Zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji gazów”, Ochrona Mienia i Informacji, no. 4, pp. 69-71, 2011.Search in Google Scholar

[2] J. Ignac-Nowicka, „Air pollution monitoring at the workstand and in the ambient air”, Molecular and Quantum Acoustics, vol. 22, pp. 113-121, 2001.Search in Google Scholar

[3] J. Ignac-Nowicka, „Monitorowanie mieszanin gazowych dla bezpieczeństwa procesu produkcji acetylenu”, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, vol. 40, pp. 170-180, 2011.Search in Google Scholar

[4] J. Ignac-Nowicka, „Zastosowanie sensorów w inżynierii bezpieczeństwa dla rozwoju inteligentnej specjalizacji”, in Bezpieczeństwo jako determinanta doskonalenia systemu zarządzania organizacjami, M. Górska and E. Staniewska, Eds. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016, pp. 80-89.Search in Google Scholar

[5] R. Kalinowski, Monitorowanie zagrożeń. Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, 2003.Search in Google Scholar

[6] PN-EN 1127-1:2001 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia, Polski Komitet Normalizacyjny, 2001.Search in Google Scholar

[7] R. Studenski, Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.Search in Google Scholar

[8] M. Świerżewski, „Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”, Miesięcznik Elektro. info, no. 9/10, pp. 8-12, 2007.Search in Google Scholar

[9] A. Wójcik, Mechaniczne i elektroniczne systemy zabez-pieczeń. Literatura fachowa dla firm i instytucji. Warszawa: Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2004.Search in Google Scholar

[10] W. Nawrocki, Sensory i systemy pomiarowe. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo