1. bookVolume 26 (2018): Issue 1 (March 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Application of the FTA and ETA Method for Gas Hazard Identification for the Performance of Safety Systems in the Industrial Department

Published Online: 19 Jan 2018
Volume & Issue: Volume 26 (2018) - Issue 1 (March 2018)
Page range: 23 - 26
Received: 01 Apr 2017
Accepted: 01 Sep 2017
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The paper analyzes the conditions of safe use of industrial gas systems and factors influencing gas hazards. Typical gas installation and its basic features have been characterized. The results of gas threat analysis in an industrial enterprise using FTA error tree method and ETA event tree method are presented. Compares selected methods of identifying hazards gas industry with respect to the scope of their use. The paper presents an analysis of two exemplary hazards: an industrial gas catastrophe (FTA) and an explosive gas explosion (ETA). In both cases, technical risks and human errors (human factor) were taken into account. The cause-effect relationships of hazards and their causes are presented in the form of diagrams in the drawings.

Keywords

[1] K. Chmielewski, „Zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji gazów”, Ochrona Mienia i Informacji, no. 4, pp. 69-71, 2011.Search in Google Scholar

[2] J. Ignac-Nowicka, „Air pollution monitoring at the workstand and in the ambient air”, Molecular and Quantum Acoustics, vol. 22, pp. 113-121, 2001.Search in Google Scholar

[3] J. Ignac-Nowicka, „Monitorowanie mieszanin gazowych dla bezpieczeństwa procesu produkcji acetylenu”, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, vol. 40, pp. 170-180, 2011.Search in Google Scholar

[4] J. Ignac-Nowicka, „Zastosowanie sensorów w inżynierii bezpieczeństwa dla rozwoju inteligentnej specjalizacji”, in Bezpieczeństwo jako determinanta doskonalenia systemu zarządzania organizacjami, M. Górska and E. Staniewska, Eds. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016, pp. 80-89.Search in Google Scholar

[5] R. Kalinowski, Monitorowanie zagrożeń. Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, 2003.Search in Google Scholar

[6] PN-EN 1127-1:2001 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia, Polski Komitet Normalizacyjny, 2001.Search in Google Scholar

[7] R. Studenski, Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.Search in Google Scholar

[8] M. Świerżewski, „Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”, Miesięcznik Elektro. info, no. 9/10, pp. 8-12, 2007.Search in Google Scholar

[9] A. Wójcik, Mechaniczne i elektroniczne systemy zabez-pieczeń. Literatura fachowa dla firm i instytucji. Warszawa: Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2004.Search in Google Scholar

[10] W. Nawrocki, Sensory i systemy pomiarowe. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo