1. bookVolume 22 (2016): Edition 2 (June 2016)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-5781
Première parution
30 Mar 2017
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Professional Risk Assessment on the Workplace of Surface Surveyor Employed in Measuring-Geological Department of Coalmine

Publié en ligne: 15 Mar 2018
Volume & Edition: Volume 22 (2016) - Edition 2 (June 2016)
Pages: 123 - 127
Reçu: 01 Feb 2016
Accepté: 01 Apr 2016
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-5781
Première parution
30 Mar 2017
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

[1] Z. Kulczycki and P. Trzcionka. „Geodezja w służbie nadzoru górniczego”, in Geodezja, tom 12, z. 2/1, 2006, pp. 267-276.Search in Google Scholar

[2] E. Matuszewska and J. Orwat. „Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku mierniczego górniczego wykonującego prace dołowe”, in Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2015, Gliwice, Poland, 2015, pp. 1-11.Search in Google Scholar

[3] J. Orwat. „Planowanie przestrzenne na terenach górniczych w świetle obowiązujących przepisów prawnych”, in Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2015, Gliwice, Poland, 2015, pp. 1-9.Search in Google Scholar

[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczogeologicznej. Dz. U. 2011 nr 291 poz. 1713, 2011.Search in Google Scholar

[5] J. Szlązak. „Wpływ warunków klimatycznych w miejscu pracy i stanu zdrowia pracowników na ocenę ryzyka zawodowego w kopalniach węgla kamiennego”, in Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (s. Górnictwo i Geologia), tom 8, z. 4, 2013, pp. 89-99.Search in Google Scholar

[6] J. Szlązak and N. Szlązak. Bezpieczeństwo i higiena pracy, Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo- Hutniczej, 2010.Search in Google Scholar

[7] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, 2003.Search in Google Scholar

[8] Ustawa z dnia 5 marca 2014 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz. U. 2014 poz. 613, 2014.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo