1. bookVolume 22 (2016): Issue 2 (June 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Professional Risk Assessment on the Workplace of Surface Surveyor Employed in Measuring-Geological Department of Coalmine

Published Online: 15 Mar 2018
Volume & Issue: Volume 22 (2016) - Issue 2 (June 2016)
Page range: 123 - 127
Received: 01 Feb 2016
Accepted: 01 Apr 2016
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

In this article were shown the identification of threats and the assessment of occupational risk for the surface surveyor by using the Five Steps method and taking into account the health state of workers.

Keywords

[1] Z. Kulczycki and P. Trzcionka. „Geodezja w służbie nadzoru górniczego”, in Geodezja, tom 12, z. 2/1, 2006, pp. 267-276.Search in Google Scholar

[2] E. Matuszewska and J. Orwat. „Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku mierniczego górniczego wykonującego prace dołowe”, in Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2015, Gliwice, Poland, 2015, pp. 1-11.Search in Google Scholar

[3] J. Orwat. „Planowanie przestrzenne na terenach górniczych w świetle obowiązujących przepisów prawnych”, in Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2015, Gliwice, Poland, 2015, pp. 1-9.Search in Google Scholar

[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczogeologicznej. Dz. U. 2011 nr 291 poz. 1713, 2011.Search in Google Scholar

[5] J. Szlązak. „Wpływ warunków klimatycznych w miejscu pracy i stanu zdrowia pracowników na ocenę ryzyka zawodowego w kopalniach węgla kamiennego”, in Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (s. Górnictwo i Geologia), tom 8, z. 4, 2013, pp. 89-99.Search in Google Scholar

[6] J. Szlązak and N. Szlązak. Bezpieczeństwo i higiena pracy, Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo- Hutniczej, 2010.Search in Google Scholar

[7] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, 2003.Search in Google Scholar

[8] Ustawa z dnia 5 marca 2014 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz. U. 2014 poz. 613, 2014.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo