1. bookVolume 21 (2016): Edition 1 (March 2016)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-5781
Première parution
30 Mar 2017
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Minimization of Vibroacoustic Effects as a Criterion for Operation of Gear Transmissions in Accordance with Sustainable Development Principles

Publié en ligne: 15 Mar 2018
Volume & Edition: Volume 21 (2016) - Edition 1 (March 2016)
Pages: 12 - 19
Reçu: 01 Aug 2015
Accepté: 01 Nov 2015
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-5781
Première parution
30 Mar 2017
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

[1] A.N. Wieczorek. „Projektowanie maszyn i urządzeń zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju”, in Management Systems in Production Engineering, vol. 1(17), May 2015, pp. 28-34.Search in Google Scholar

[2] L. Kaźmierczak-Piwko. „Rozwój instrumentów zrównoważonego rozwoju sektora przedsiębiorstw”, in Management Systems in Production Engineering, vol. 4(8), October 2012, pp. 37-39.Search in Google Scholar

[3] V. Veleva, M. Hart, T. Greinerm and C. Crumbley. „Indicators of sustainable production”, in Journal of Cleaner Production, vol. 9(5), October 2001, pp. 447-452.10.1016/S0959-6526(01)00004-XSearch in Google Scholar

[4] M. Kmiotek. „Przegląd solverów numerycznych stosowanych w mechanice obliczeniowej”, in Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science, vol. 1, 2008, pp. 151-158.Search in Google Scholar

[5] D. Skibicki and K. Nowicki. Metody numeryczne w budowie maszyn, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2006.Search in Google Scholar

[6] W. Kramarczuk, R. Kruk, A. Lohrengel, A. Wieczorek and K. Twardoch. „Modelowanie zjawisk dynamicznych w przekładniach zębatych z wykorzystaniem metody elementów sztywnych”, in Górnictwo i Geologia, Tom VI, zeszyt 3, 2011, pp. 115-126.Search in Google Scholar

[7] P. Dietz, R. Kruk, A. Lohrengel and A. Wieczorek. „Doświadczalne i obliczeniowe wyznaczanie parametrów dynamicznych łożysk tocznych”, in Górnictwo i Geologia, Tom III, zeszyt 2, 2008, pp. 15-16.Search in Google Scholar

[8] M. Bosch. Das dynamische Verhalten von Stirnradgetriebe unter besonderer Berücksichtigung der Verzahnungsgenauigkeit. Industrie-Anzeiger, Part 1: 102/1965.Search in Google Scholar

[9] L. Müller. „Nowy model dynamiczny przekładni walcowej o zębach prostych”, in Przegląd Mechaniczny, vol. 21, 1974, pp. 725-728.Search in Google Scholar

[10] A. Skoć. Dynamika przekładni zębatych stożkowych maszyn górniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (seria Górnictwo), vol. 226, no 1317, Gliwice 1996.Search in Google Scholar

[11] Ch. Lamparski. Einfache Berechnungsgleichungen für Lastüberhöhungen in Leichtbauplanetengetrieben. Schriftenreihe des Instituts für Konstruktionstechnik, Heft Nr. 95.3, Ruhr-Universität Bochum, Germany, 1995.Search in Google Scholar

[12] L. Müller. Przekładnie zębate - Badania, Warszawa: WNT, 1984. Search in Google Scholar

[13] B. Łazarz. Zidentyfikowany model dynamiczny przekładni zębatej jako podstawa projektowania. Monograficzna Seria Wydawnicza Biblioteka Problemów Eksploatacji - Studia i Rozprawy, Katowice - Radom 2001.Search in Google Scholar

[14] Z. Dąbrowski, S. Radkowski and A. Wilk. Dynamika przekładni zębatych. Badania i symulacja w projektowaniu eksploatacyjnie zorientowanym, Radom: Wydawnictwo Naukowe ITE, 2000.Search in Google Scholar

[15] W. Bartelmus. Diagnostyka Maszyn: Górnictwo Odkrywkowe, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 1998.Search in Google Scholar

[16] W. Bartelmus. Gearbox dynamic modeling, in Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 39(4), October 2001, pp. 989-999.Search in Google Scholar

[17] L. Müller. Przekładnie zębate - Dynamika, Warszawa: WNT, 1986.Search in Google Scholar

[18] K. Ehrlenspiel. „Betriebserfahrungen mit Stirnrad- und Planetengetrieben - Maßnahmen zur Schadenverhütung“, in Der Maschineneschaden, vol. 45(4), May 1972, pp. 133-134.Search in Google Scholar

[19] Norma PN-ISO 6336: 2007. Calculation of load capacity of spur and helical gears Part 1: Basic principles, introduction and general influence factors.Search in Google Scholar

[20] K. Nadolny. Tribologia kół zębatych: zagadnienia trwałości i niezawodności, Poznań-Radom: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej - ITE, 1999.Search in Google Scholar

[21] A. Wieczorek and A. Gola. „Wstępne badania wpływu stanu eksploatacyjnego na drgania przekładni zębatych”, in Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych (TEMAG 2010), October 2010, pp. 241-247.Search in Google Scholar

[22] A. Wieczorek. Wpływ wysokości uzębienia kół na obciążenie dynamiczne przekładni. PhD thesis, Gliwice, Poland, 2007.Search in Google Scholar

[23] A. Wieczorek. „The Effect of Construction Changes of the Teeth of a Gear Transmission on Acoustic Properties”, in International Journal Of Occupational Safety, vol. 18(4), January 2015, pp. 499-507.10.1080/10803548.2012.1107695623294654Search in Google Scholar

[24] A. Wieczorek. „Reducing the causes of mechanical vibrations of gear transmissions through construction changes in teeth”, in Machine Dynamics Problems, vol. 34(4), December 2010, pp. 118-129.Search in Google Scholar

[25] A. Wieczorek and R. Kudyba. „Wyniki badań wpływu temperatury oleju na poziom hałasu emitowany przez przekładnie zębate”, in Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych (TEMAG 2009), October 2009, pp. 249-254.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo