1. bookVolume 21 (2016): Issue 1 (March 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Minimization of Vibroacoustic Effects as a Criterion for Operation of Gear Transmissions in Accordance with Sustainable Development Principles

Published Online: 15 Mar 2018
Volume & Issue: Volume 21 (2016) - Issue 1 (March 2016)
Page range: 12 - 19
Received: 01 Aug 2015
Accepted: 01 Nov 2015
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

In correctly functioning maintenance systems it is most important to prevent possible failures. A reduction of the vibroacoustic effects accompanying the operation of machines and equipment, including transmissions, is among the factors that lower the probability of a failure. The paper presents the results of the research on the impact of operational factors on vibroacoustic conditions of transmissions. The factors covered by the analysis included a change in the mating conditions of gear wheels associated with the wear of tooth surfaces, operation of transmissions in subharmonic conditions of the main resonance and the temperature of the lubricating oil. The study demonstrated that it was possible to reduce the vibroacoustic effects generated by gear transmissions by changing the conditions of their operation. Based on the results obtained, it has been found that the operation of gear transmissions in accordance with the sustainable development principles requires technical services to take active measures consisting in the search for optimal operating conditions in terms of the vibroacoustic conditions.

Keywords

[1] A.N. Wieczorek. „Projektowanie maszyn i urządzeń zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju”, in Management Systems in Production Engineering, vol. 1(17), May 2015, pp. 28-34.Search in Google Scholar

[2] L. Kaźmierczak-Piwko. „Rozwój instrumentów zrównoważonego rozwoju sektora przedsiębiorstw”, in Management Systems in Production Engineering, vol. 4(8), October 2012, pp. 37-39.Search in Google Scholar

[3] V. Veleva, M. Hart, T. Greinerm and C. Crumbley. „Indicators of sustainable production”, in Journal of Cleaner Production, vol. 9(5), October 2001, pp. 447-452.10.1016/S0959-6526(01)00004-XSearch in Google Scholar

[4] M. Kmiotek. „Przegląd solverów numerycznych stosowanych w mechanice obliczeniowej”, in Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science, vol. 1, 2008, pp. 151-158.Search in Google Scholar

[5] D. Skibicki and K. Nowicki. Metody numeryczne w budowie maszyn, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2006.Search in Google Scholar

[6] W. Kramarczuk, R. Kruk, A. Lohrengel, A. Wieczorek and K. Twardoch. „Modelowanie zjawisk dynamicznych w przekładniach zębatych z wykorzystaniem metody elementów sztywnych”, in Górnictwo i Geologia, Tom VI, zeszyt 3, 2011, pp. 115-126.Search in Google Scholar

[7] P. Dietz, R. Kruk, A. Lohrengel and A. Wieczorek. „Doświadczalne i obliczeniowe wyznaczanie parametrów dynamicznych łożysk tocznych”, in Górnictwo i Geologia, Tom III, zeszyt 2, 2008, pp. 15-16.Search in Google Scholar

[8] M. Bosch. Das dynamische Verhalten von Stirnradgetriebe unter besonderer Berücksichtigung der Verzahnungsgenauigkeit. Industrie-Anzeiger, Part 1: 102/1965.Search in Google Scholar

[9] L. Müller. „Nowy model dynamiczny przekładni walcowej o zębach prostych”, in Przegląd Mechaniczny, vol. 21, 1974, pp. 725-728.Search in Google Scholar

[10] A. Skoć. Dynamika przekładni zębatych stożkowych maszyn górniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (seria Górnictwo), vol. 226, no 1317, Gliwice 1996.Search in Google Scholar

[11] Ch. Lamparski. Einfache Berechnungsgleichungen für Lastüberhöhungen in Leichtbauplanetengetrieben. Schriftenreihe des Instituts für Konstruktionstechnik, Heft Nr. 95.3, Ruhr-Universität Bochum, Germany, 1995.Search in Google Scholar

[12] L. Müller. Przekładnie zębate - Badania, Warszawa: WNT, 1984. Search in Google Scholar

[13] B. Łazarz. Zidentyfikowany model dynamiczny przekładni zębatej jako podstawa projektowania. Monograficzna Seria Wydawnicza Biblioteka Problemów Eksploatacji - Studia i Rozprawy, Katowice - Radom 2001.Search in Google Scholar

[14] Z. Dąbrowski, S. Radkowski and A. Wilk. Dynamika przekładni zębatych. Badania i symulacja w projektowaniu eksploatacyjnie zorientowanym, Radom: Wydawnictwo Naukowe ITE, 2000.Search in Google Scholar

[15] W. Bartelmus. Diagnostyka Maszyn: Górnictwo Odkrywkowe, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 1998.Search in Google Scholar

[16] W. Bartelmus. Gearbox dynamic modeling, in Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 39(4), October 2001, pp. 989-999.Search in Google Scholar

[17] L. Müller. Przekładnie zębate - Dynamika, Warszawa: WNT, 1986.Search in Google Scholar

[18] K. Ehrlenspiel. „Betriebserfahrungen mit Stirnrad- und Planetengetrieben - Maßnahmen zur Schadenverhütung“, in Der Maschineneschaden, vol. 45(4), May 1972, pp. 133-134.Search in Google Scholar

[19] Norma PN-ISO 6336: 2007. Calculation of load capacity of spur and helical gears Part 1: Basic principles, introduction and general influence factors.Search in Google Scholar

[20] K. Nadolny. Tribologia kół zębatych: zagadnienia trwałości i niezawodności, Poznań-Radom: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej - ITE, 1999.Search in Google Scholar

[21] A. Wieczorek and A. Gola. „Wstępne badania wpływu stanu eksploatacyjnego na drgania przekładni zębatych”, in Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych (TEMAG 2010), October 2010, pp. 241-247.Search in Google Scholar

[22] A. Wieczorek. Wpływ wysokości uzębienia kół na obciążenie dynamiczne przekładni. PhD thesis, Gliwice, Poland, 2007.Search in Google Scholar

[23] A. Wieczorek. „The Effect of Construction Changes of the Teeth of a Gear Transmission on Acoustic Properties”, in International Journal Of Occupational Safety, vol. 18(4), January 2015, pp. 499-507.10.1080/10803548.2012.1107695623294654Search in Google Scholar

[24] A. Wieczorek. „Reducing the causes of mechanical vibrations of gear transmissions through construction changes in teeth”, in Machine Dynamics Problems, vol. 34(4), December 2010, pp. 118-129.Search in Google Scholar

[25] A. Wieczorek and R. Kudyba. „Wyniki badań wpływu temperatury oleju na poziom hałasu emitowany przez przekładnie zębate”, in Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych (TEMAG 2009), October 2009, pp. 249-254.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo