1. bookVolume 46 (2022): Edition 4 (December 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-8414
Première parution
30 Mar 2015
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Reception of the Marketing Communication Function in the Light of Enterprise Research

Publié en ligne: 15 Feb 2023
Volume & Edition: Volume 46 (2022) - Edition 4 (December 2022)
Pages: 75 - 92
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-8414
Première parution
30 Mar 2015
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

1. Batra, R., & Keller, K. L. (2016). Integrating marketing communication: New findings, new lessons, and new ideas. Journal of Marketing, 80(6), 122–145.10.1509/jm.15.0419 Search in Google Scholar

2. Bruhn, M. (2013). Kommunikationspolitik, Systematischer Einsatz der Kommunikation für Unternehmen. München, Germany: Verlag Franz Vahlen. Search in Google Scholar

3. Castells, M. (2010). Społeczeństwo sieci. Warszawa, Poland: PWN. Search in Google Scholar

4. Cialdini, R. (2008). Influence: Science and practice. Boston, MA: Allyn & Bacon. Search in Google Scholar

5. Danciu, V. (2014). Manipulative marketing: Persuasion and manipulation of the consumer through advertising. Theoretical and Applied Economics, 21(2), 19–34. Search in Google Scholar

6. De Pelsmacker, P., Geuens, M., & Van den Bergh, J. (2013). Marketing communications: A European perspective. Harlow, England: Pearson Education. Search in Google Scholar

7. Doliński, D. (2005). Techniki wpływu społecznego. Warszawa, Poland: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Search in Google Scholar

8. Doliński, D., & Gamian-Wilk, M. (Eds.). (2014). Przestrzenie manipulacji społecznej. Warszawa, Poland: PWN. Search in Google Scholar

9. Duffy, M., & Thorson, E. (Eds.). (2016). Persuasion ethics today. New York, NY: Routledge. Search in Google Scholar

10. Dyduch, W. (2013). Twórcza strategia organizacji. Katowice, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Search in Google Scholar

11. Eagle, L., Dahl, S., Czarnecka, B., & Lloyd, J. (2014). Marketing communications. London, England: Routledge. Search in Google Scholar

12. Gregor, B., & Kaczorowska-Spychalska, D. (Eds.). (2018). Marketing w erze technologii cyfrowych. Warszawa, Poland: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

13. Hajduk, G. (2019). Zarządzanie komunikacją marketingową. Intregracja, nowe media, outsourcing. Warszawa, Poland: Poltext. Search in Google Scholar

14. Janiszewska, K., & Kall, J. (2012). Strategia reklamowa. Warszawa, Poland: PWE. Search in Google Scholar

15. Juska, M. J. (2017). Integrated marketing communication: Advertising and promotion in a digital world. New York, NY: Routledge.10.4324/9781315526812 Search in Google Scholar

16. Kaleta, A. (2013). Realizacja strategii. Warszawa, Poland: PWE. Search in Google Scholar

17. Keer, G., & Richards, J. (2021). Redefining advertising in research and practice. International Journal of Advertising, 40(2), pp. 175–198. doi:10.1080/02650487.2020.1769407 Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

18. Kliatchko, J. (2005). Towards a new definition of integrated marketing communications (IMC). International Journal of Advertising, 24(1), 7–34.10.1080/02650487.2005.11072902 Search in Google Scholar

18. Kotler, Ph., Armstrong, G., Saundres, J. A., & Wong, V. (2003). Principles of marketing. European edition: Pearson Education. Search in Google Scholar

19. Kotler, Ph., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). Marketing 5.0. technology for humanity. John Wiley & Sons. Search in Google Scholar

20. Kotler, Ph., & Keller, K. L. (2012). Marketing. Poznań, Poland: Rebis. Search in Google Scholar

21. Maráková, V. (2016). Marketingová komunikácia v cestovnom ruchu. Bratislava, Slovakia: Wolters Kluwer. Search in Google Scholar

22. Mazurek, G., & Tkaczyk, J. (Eds.). (2016). The impact of the digital world on management and marketing. Warszawa, Poland: Poltext. Search in Google Scholar

23. Mazurek-Łopacińska, K. (Ed.). (2016). Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku. Warszawa, Poland: PWN. Search in Google Scholar

24. Percy, L. (2014). Strategic integrated marketing communications. London, England: Routledge.10.4324/9780203553916 Search in Google Scholar

25. Perloff, R. M. (2017). The dynamics of persuasion: Communication and attitudes in the twenty-first century. London, England: Routledge. Search in Google Scholar

26. Porter, M. E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York, NY: Free Press. Search in Google Scholar

27. Porter, M. E. (2001). Strategy and the internet. Harvard Business Review, 03, 2–19. Search in Google Scholar

28. Reeves, R. (1991). Reality in advertising. Harvard: Widener Classics. Search in Google Scholar

29. Rodgers, S., & Thorson, E. (Ed.). (2017). Digital advertising: Theory and research. New York, NY: Routledge.10.4324/9781315623252 Search in Google Scholar

30. Smith, P. R., & Zook, Z. (2016). Marketing communications: Offline and offline integration, engagement and analytics. Kogan Page. Search in Google Scholar

31. Sojkin, B. (2009). Informacyjne podstawy decyzji marketingowych. Warszawa, Poland: PWE. Search in Google Scholar

32. Szymoniuk, B. (2019). Komunikacja marketingowa w klastrach i uwarunkowania jej skuteczności. Lublin, Poland: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. Search in Google Scholar

33. Tokarz, M. (2010). Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji. Gdańsk, Poland: GWP. Search in Google Scholar

34. Wiktor, J. W. (2013). Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu. Warszawa, Poland: PWN. Search in Google Scholar

35. Wiktor, J. W., & Sanak-Kosmowska, K. (2021). Information asymmetry in online advertising. London, England: Routledge.10.4324/9781003134121 Search in Google Scholar

36. Wrzosek, W. (Ed.). (2012). Strategie marketingowe. Warszawa, Poland: PWE. Search in Google Scholar

37. Zakrzewska-Bielawska, A. (2022). Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa, Poland: PWE. Search in Google Scholar

38. Zatwarnicka-Madura, B. (2019). Modele komunikacji a postacie w przekazie reklamowym. Rzeszów, Poland: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD