1. bookVolume 46 (2022): Edition 4 (December 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-8414
Première parution
30 Mar 2015
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Impact of the covid-19 pandemic on the activities and implementation of polish research institutes and their statutory activities in 2020–2021

Publié en ligne: 15 Feb 2023
Volume & Edition: Volume 46 (2022) - Edition 4 (December 2022)
Pages: 59 - 74
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-8414
Première parution
30 Mar 2015
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

1. Barcikowska, R. (2018). Sieciowanie instytutów badawczych narzędziem rozwoju polityki innowacyjności w wybranych krajach europejskich, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 2018, 3(29) 1–14. Search in Google Scholar

2. Beise, M., & Stahl, H. (1999). Public research and industrial innovations in Germany. Policy, 28, 377–422.10.1016/S0048-7333(98)00126-7 Search in Google Scholar

3. Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych. (2020, December). Instytuty badawcze w rzeczywistości zmienionej przez pandemię COVID-19. Bulletin of the General Council of Research Institutes Research Institutes in a Reality Changed by the COVID-19 Pandemic, 1(107), 1–4 Search in Google Scholar

4. Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych (2021, July). IV posiedzenie RGIB X kadencji, 2(109), 1–3 Search in Google Scholar

5. Christensen, C. M., & Raynor, M. E. (2003). The innovator’s solution. Boston, MA. Search in Google Scholar

6. Czerniak, J. (2013). Polityka innowacyjna w Polsce, analiza i proponowane kierunki zmian. Warszawa, Poland. Search in Google Scholar

8. Daszkiewicz, M. (2008). Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarcei pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa, Poland. Search in Google Scholar

9. Gryzik, A. (2017). Instytuty badawcze w nowoczesnej gospodarce, Ośrodek Przetwarzania Informacji. Warszawa, Poland. Search in Google Scholar

10. Gullbrandsen, M. (2011). Research institutes as hybrid organizations: Central challenges to their legitimacy. Policy Sciences, 44, 215–230.10.1007/s11077-011-9128-4 Search in Google Scholar

11. Kwieciński, L. (2020, April). Sieci jednostek naukowo-badawczych jako istotny element w polityce innowacyjnej państwa. Przykład polskiej Sieci Badawczej Łukasiewicz, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 64.10.15584/nsawg.2020.4.6 Search in Google Scholar

12. Matyjas, Z., & Bohdanowicz, L. (2018, April 2). Projekt Sieci Badawczej Łukasiewicz — analiza porównawcza na tle rozwiązań międzynarodowych. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, 16, No. 4/2/2018 Search in Google Scholar

13. Smith, D. (2006). Exploring Innovation. New York, NY: McGraw-Hill Education. Search in Google Scholar

1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, (Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz. 618). Search in Google Scholar

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). Search in Google Scholar

3. Ustawa z dnia 21lutego 2019r.o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. 2019 poz. 534). Search in Google Scholar

1. Retrieved from: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en (dostęp 4 March, 2022). Search in Google Scholar

2. Retrieved from: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ (accessed 4 March, 2022) Search in Google Scholar

3. Retrieved from: https://www.researchgate.net/profile/Erik-Arnold/publication/328913507_Research_Institutes_in_the_ERA_WP2_2007S_106-12999_FORESIGHT-200702_Lot_2_WP3/links/5beaeb454585150b2bb43e56/Research-Institutes-in-the-ERA-WP2-2007-S-106-12999-FORESIGHT-200702-Lot-2-WP3.pdf (accessed 4 March, 2022) Search in Google Scholar

5. Retrieved from: https://lukasiewicz.gov.pl/ (accessed 5 March, 2022). Search in Google Scholar

6. Retrieved from: https://www.rgib.org.pl/start/dokumenty/329-ankieta-w-sprawie-wplywu-epidemii-COVID-19-na-sytuacje-finansowo-ekonomiczna-instytutow (accessed 5 March, 2022). Search in Google Scholar

8. Retrieved from: https://www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer.html (accessed 7 March, 2022) Search in Google Scholar

9. Retrieved from: https://www.gov.pl/web/ncbr (accessed 9 March, 2022) Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD