1. bookVolume 16 (2020): Edition 4 (December 2020)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-3454
Première parution
30 Mar 2015
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Financial effectiveness and productivity of the agricultural sector in Poland

Publié en ligne: 31 Dec 2020
Volume & Edition: Volume 16 (2020) - Edition 4 (December 2020)
Pages: 65 - 81
Reçu: 20 Nov 2020
Accepté: 29 Dec 2020
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-3454
Première parution
30 Mar 2015
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Bielik, P., Rajcaniova, M. (2004). Scale Efficiency of Agricultural Enterprises in Slovakia. Agricultural Economics – Czech, 50, 331–335.10.17221/5211-AGRICECONSearch in Google Scholar

Błażejczyk-Majka, L., Kala, R., Maciejewski, K. (2011). Productivity and Efficiency of Large and Mixed Farms of Old and New EU Regions. Agricultural Economics – Czech, 58, 61–71.10.17221/48/2011-AGRICECONSearch in Google Scholar

Bojnec, S., Latruffe, L. (2007, June). Farm Size and Efficiency: the Case of Slovenia. In 100. Seminar of the EAAE: Development of agriculture and rural areas in Central and Eastern Europe, 1-6.Search in Google Scholar

Bravo-Ureta, B.E., Solìs, D., Moreira López, V.H., José, F., Maripani, J.F., Abdourahmane, T., Rivas, T. (2007). Technical Efficiency in Farming: a Meta-regression Analysis. Journal of Productivity Analysis, 27, 57–72.10.1007/s11123-006-0025-3Search in Google Scholar

Carter, M.R. (1984). Identification of the Inverse Relationship between Farm Size and Productivity: An Empirical Analysis of Peasant Agricultural Production. Oxford Economic Papers, New Series, 36, 131–145.10.1093/oxfordjournals.oep.a041621Search in Google Scholar

Czekaj, T. (2008). Techniczna efektywność gospodarstw rolnych a skłonność do korzystania ze wsparcia inwestycji środkami publicznymi. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, No. 3, 31-44.Search in Google Scholar

Czudec, A., Kata, R., Miś, T. (2017). Efekty polityki rolnej Unii Europejskiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

Floriańczyk, Z., Osuch, D., Płonka, R. (2019). Wyniki Standardowe 2018 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.Search in Google Scholar

Goraj, L., Olewnik, E. (2016). FADN i Polski FADN, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Warszawa: Państwowy Instytut Badawczy.Search in Google Scholar

Gorton, M., Davidova, S. (2004). Farm Productivity and Efficiency in the CEE Applicant Countries: a Synthesis of Results. Agricultural Economics, 30, 1–16.10.1111/j.1574-0862.2004.tb00172.xSearch in Google Scholar

Hall, B.F., LeVeen, E.P. (1978). Farm Size and Economic Efficiency: The Case of California. American Journal Agricultural Economics, 60, 589–600.10.2307/1240243Search in Google Scholar

Hughes, G. (2000). Total Productivity of Emergent Farm Structures in Central and Eastern Europe. In: Banse M., Tanger-mann, S. (Eds.), Central and Eastern European Agriculture in an Expanding European Union, CABI, Walingford, 61-87.10.1079/9780851994253.0061Search in Google Scholar

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (2020). Wyniki Standardowe Polskiego FADN (szacunek roku obrachunkowego 2019). Retrieved from: https://fadn.pl/wp-content/uploads/2020/03/WS-R2019-P.pdf (10.12.2020).Search in Google Scholar

Kislev, Y., Peterson, W. (1996). Economies of Scale in Agriculture: a Re-examination of the Evidence. In: Antle, J., Simner, D. (Eds.), Essays on Agricultural Economics in Honor of D. Gale Johnson, Vol. 2. Chicago: University of Chicago Press.Search in Google Scholar

Kleinhanss, W., Murillo, C., San Juan, C., Sperlich, S. (2007). Efficiency, Subsidies, and Environmental Adaptation of Animal Farming under CAP. Agricultural Economics, 36, 49–65.10.1111/j.1574-0862.2007.00176.xSearch in Google Scholar

Kołodziejczak, W. (2020). Employment and Gross Value Added in Agriculture Versus Other Sectors of the European Union Economy. Sustainability, 12(14), 1-23.10.3390/su12145518Search in Google Scholar

Kołoszko-Chomentowska, Z. (2006). Efektywność wykorzystania zasobów pracy w gospodarstwach towarowych. Roczniki Naukowe SERiA, tom VIII, zeszyt 1, 129-133.Search in Google Scholar

Kulawik, J. (2008). Efektywność finansowa w rolnictwie. Istota, pomiar i perspektywy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, No 2, 33-53.Search in Google Scholar

Kulawik, J., Płonka, R. (2013). Subsydia a efektywność ekonomiczno-finansowa gospodarstw rolnych osób fizycznych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, (3 (336)), 25-43.Search in Google Scholar

Kumbhakar, S.C., Ghosh, S., McGuckin, J.T. (1991). A Generalized Production Frontier Approach for Estimating Determinants of Inefficiency in U.S. Dairy Farms. Journal of Business & Economic Statistics, 9, 279–286.Search in Google Scholar

Latruffe, L., Balcombe, K., Davidova, S., Zawalinska, K. (2004). Determinants of Technical Efficiency of Crop and Livestock Farms in Poland. Applied Economics, 36, 1255–1263.10.1080/0003684042000176793Search in Google Scholar

Misiąg, J., Misiąg, W., Palimąka, K., Rodzinka, J., Skica, T. (2020). Mechanizmy wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego w Polsce. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów.Search in Google Scholar

Poczta, W., Średzińska, J. (2007). Wyniki produkcyjno-ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według ich wielkości ekonomicznej (na przykładzie regionu FADN Wielkopolska i Śląsk). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2, 433-443.Search in Google Scholar

Labour Statistics Yearbooks for years 2010, 2012, 2015, 2017 and 2019.Search in Google Scholar

The Agricultural Statistics Yearbooksfor years 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019.Search in Google Scholar

Regulation No1166/2008 of the European Parliament and ofthe Council of19 November 2008 on the examination of the structure of agricultural holdings and the examination of agricultural production methods and repealing Council Regulation(EEC) No 571/88 (OJ EULNo321of1.12.2008).Search in Google Scholar

Seckler, D., Young, R. (1978). Economic and Policy Implications of the 160-Acre Limitation in Federal Reclamation Act. American Journal of Agricultural Economics, 4, 575-588.10.2307/1240242Search in Google Scholar

Subal, C., Kumbhakar, S.C. (1993). Short-run Returns to Scale. Farm-size and Economic Efficiency. The Review of Economics and Statistics, 75, 336–341.Search in Google Scholar

www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html (14.04.2020).Search in Google Scholar

www.ec.europa.eu/agriculture/rica/ (14.06.2020).Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo